SCP-3312
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-3312

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Nadační webcrawlery musí sledovat všechny typy sociálních sítí včetně video platforem, cloudových databází a chatovacích místností, aby nalezly stopy po SCP-3312. Odkazy, webové adresy a reklamy související s SCP-3312 musí být neutralizovány pomocí protokolu RR-113. Všechny stopy po ATF musí být zaznamenány pro budoucí využití.

Subjekty infikované SCP-3312 musí být léčeny amnestiky Třídy-B, pokud nedosáhly stádia 4. Subjekty ve stadiích 4 a 5 musí být léčeny amnestiky Třídy-A. Subjekty ve stadiu 6 (stádium predátora) musí být drženy v Oblasti-990. Všechny subjekty ve dříve neznámých stádiích po stadiu 6 musí být zadrženy a převezeny do Oblasti-990 kvůli testování.

Popis: SCP-3312 je memetické činidlo, které napodobuje fanouškovské webové stránky a nutí lidi konzumovat produkty, sledovat média a obsah související s různými fanouškovskými skupinami (podrobněji popsáno níže). SCP-3312 bylo vytvořeno amatérskou podnikatelskou organizací Accelerate the Future, dále označovanou jako "ATF". (viz. Záznam-08/16 a následující položky)

V současné době se ATF zaměřuje na komunitu fanoušků antropomorfních zvířat, často označovanou jako "furry fandom". Lidé ovlivnění SCP-3312 se primárně zajímají o komiksy ██████, animované pořady vytvořené ██████ █████████ a [DATA VYMAZÁNA].

Od 5. 7. 201█ se SCP-3312 stává infohazardem, jenž je zaměřen na furry komunitu1. Obsah šířený z tohoto webu má stejný memetický účinek jako samotný web.

Subjekty ovlivněné SCP-3312 prochází šesti stádii. Tento jev ovlivňuje pouze lidi, kteří dříve nepatřili do furry komunity2. Je třeba poznamenat, že SCP-3312 se vyvine z kompulzivního memetického činidla na mysl ovlivňující, jakmile subjekt přejde do pátého stádia choroby.

1. stádium: Po vystavení SCP-3312 začnou infikovaní lidé projevovat zvýšený zájem o antropomorfní postavy v populárních médiích, mimo jiné včetně maskotů firem, karikatur, her a obrázků z krabic snídaňových cereálií. V této fázi je účinek relativně slabý a v 82% případů byla infekce SCP-3312 v první fázi zvrácena bez vedlejších účinků.

První jedinci ve stádiu 1 byli objeveni 8. 11. ████. Po krátké době nadační webcrawlery objevily záznam chatu, který používá ATF.

2. stádium: Infikované subjekty se aktivně zapojují do furry komunity. Infikovaní lidé mohou přispívat do komunity, například: vytvářet fiktivní antropomorfní zvířecí charaktery (tzv. "fursony"), jimiž se budou reprezentovat. Dále můžou kreslit komiksy a zveřejňovat je na web. Na fórech se prezentují pomocí takto vytvořených charakterů. Subjekty ve druhém stádiu jsou nerozeznatelné od neanomálních členů furry komunity. Je třeba zmínit, že postavy vytvořené subjekty ve druhém stádiu infekce jsou podobné osobě, jenž má fursonu jménem olliefox.

3. stádium: Infikované subjekty budou aktivně vyhledávat uživatele internetu, kteří otevřeně projevují svůj negativní postoj vůči furry komunitě a vystaví je SCP-3312. Když se SCP-3312 šíří pomocí subjektů ve třetím stádiu infekce, rychlost tohoto šíření se exponenciálně zvyšuje. Infikovaní ve fázi 3 tráví většinu času na internetu na webové stránce ATF.

Aktivita infikovaných ve třetí fázi infekce ve furry komunitě rychle roste a mění se v obsesi.

Nejvýraznější zaznamenané aktivity zahrnují:

- Vytváření více účtů pro hraní tematických rolí v různých sociálních sítích

- Nákup ███ zvířecích kostýmů v průměru za ██,███ $

- Vystavení ███ lidí účinkům SCP-3312 pomocí webových stránek.

- Přetrvávající pokusy navázat kontakt s členem ATF "olliefox"3

- Pokusy o vytvoření politické strany zastupující zájmy furry komunity, včetně práva na nošení zvířecích kostýmů v pracovním prostředí, návrh na pořádání mezinárodního festivalu zvířat a zdlouhavá debata ohledně legalizací nebo zákazu "awoo".

- ██ zdokumentovaných zatčení po společenských akcí furry komunity. Obvinění zahrnovala veřejné pohoršení, držení a prodej drog, vandalismus a únos.

- ██ případy náboru lidí k bohoslužbám na místních komunitních shromážděních a kostýmovaných událostech. Náboženské obřady zahrnovaly oběti [DATA VYMAZÁNA] za účelem "přiblížení se ██████" V současné době je hospitalizováno 6 subjektů kvůli fyzické a psychické újmě nepřímo způsobené SCP-3312.

Okolo 60% známých případů přechodu do 3. stádia se stalo dne 25.9. V následující době bylo pořízeno několik záznamů.

4. stádium: Je patrné zhoršení chování spolu se změnami při verbální komunikaci. Ve všech zaznamenaných případech se subjekty začaly během 4. stádia chovat jako pubertální adolescenti. Aktéři 4. stádia nedokáží adekvátně uspokojit své potřeby a vyžadují vnější pomoc, aby byla jejich rozhodnutí přiměřená.4

Čtvrté stádium způsobuje, že je jedinec zcela oddaný furry komunitě a ve všech případech negativně ovlivňuje jeho rozpočet, společenský život, práci, rodinné vztahy a život obecně. Několik rozhovorů s rodinami infikovaných ukázalo, že vztah mezi nimi náhle skončil po přechodu do fáze 4. Další rozhovory ukázaly, že subjekty ve čtvrtém stádiu infekce považují furry komunitu za svou "skutečnou" rodinu a budou udržovat komunikaci pouze s těmi, kteří jejich chování schvalují.

Životní podmínky jedinců ve čtvrtém stádiu infekce jsou nevhodné pro jakéhokoliv člověka. Životní podmínky se rychle zhoršují kvůli neochotě subjektů dělat něco jiného než věnovat se SCP-3312, včetně osobní péče. Chování vyvolané SCP-3312 se shoduje s chováním osob s těžkou poruchou hromadění. 55% subjektů ve čtvrtém stádiu nemoci zažilo vystěhování nebo život bez domova z důvodu zanedbání sebe sama a místa svého bydliště.

5. stádium: Infikovaní jedinci budou trpět iluzí, že jsou antropomorfní zvířata a budou si ji udržovat jakýmkoliv možným způsobem. V tomto stádiu začíná odříkávání neanomální společnosti a sdružování infikovaných jedinců. Nejpozoruhodnější incidenty zaznamenané u infikovaných ve stádiu 5 jsou následující:

- Neúspěšný pohlavní styk s infikovanými jedinci v pátém stádiu a dravými zvířaty v ██████████ zoo v Indianě, což mělo za následek četná zranění

- Terminace Anabel Y█████ v továrně █████ ████ poté, co vzala █ zaměstnanců jako rukojmí, zatímco prohlašovala, že je "skutečná" Leopardice ███████ “

- ██ sebevražd pádem z velké výšky, zejména u subjektů, kteří se považovali za druh schopný letu

- ████ úmrtí následkem přehřátí, z nichž se 96% vyskytlo u jedinců oblečených ve zvířecích kostýmech

- Veřejný útok na "olliefoxe"

- ██ zabití střelnou zbraní. Následoval zákaz zvířecích kostýmů ve 13 parcích

Následující záznam je z incidentu jenž vyvolala Anabel Y █████

6. stádium Infikovaní jedinci úplně ztrácí vyšší kognitivní funkce a ustupují instinktivnímu chování podobnému zvířeti, na kterém je založen jejich charakter. Všechny známky základní osobnosti jsou zničeny SCP-3312. Ovlivnění jedinci jsou i nadále schopni lidské řeči, jejich mentální stav jim však umožňuje říkat pouze dětinské výroky nápadně vysokým hlasem. Výsledky všech testů ukázaly, že řeč postižených lidí je více podobná zvukům vydávaným zvířaty.

Subjekty v 6. stádiu infekce jsou vysoce agresivní vůči infikovaným i neinfikovaným jedincům a zabíjejí bez rozdílu. V tomto stádiu žádný infikovaný nepoznal ty, s nimiž měl dříve vztah.

Následující záznam je přepisem z akce MTF-S-88 ("Animal Control”) jenž proběhla v rezidenci Michaela Perryho v Oklahomě, kterého Nadace označila za člena ATF. Záznam byl natočen kamerou, kterou měl na sobě S-88-November.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License