SCP-3301
hodnocení: +3+x

NA PŘÍKAZ RADY O5
Následující složka je Tajná pro Úroveň 2/3301
Neautorizovaný přístup je zakázán.
3301
Objekt#: 3301
Úroveň2
Zadržovací Třída:
safe
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
dark
Třída Ohrožení:
podezřelé

game.png

SCP-3301.


Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3301 je skladováno ve standardním zadržovacím sejfu v Oblasti-19, pokud není zrovna používáno při testování. Testování může schválit pouze vrchní výzkumník přiřazený k SCP-3301, aktuálně Dr. Benjamin Cole. Testování je možné provét pouze ve Skladovacím Křídle E Oblasti-19, jež bylo právě pro tyto případy zrenovováno.

Je vyžadováno, aby všichni zaměstnanci přiřazení byli obeznámeni s pravidly a protokoly hry. Pro tyto účely byl sepsán Dodatek 3301.2.

SCP-3301 je informační bezpečnostní hrozba Třídy IX a jeho následky jsou studovány Nadačním oddělením Informační Bezpečnosti.

Upravené Zadržovací Procedury: Vzhledem ke speciální okolnosti popsané v Dodatku 3301.4, bylo testování SCP-3301 zpřístupněno všemu kvalifikovanému personálu a bylo zahrnuto mezi zájmové aktivity v Nadačním Zaměstnaneckém Benefitním Programu.

Personál musí odevzdat detailní popisy testování po každé aktivaci SCP-3301. Kompletní zápis je možné nalézt zde.

Popis: SCP-3301 je dekorovaná stříbrná krabice s petlicí a stříbrným klíčem. Na víku krabice stojí nápis:

NADACE

HRA OD CRYOGEN STUDIOS
DIVIZE DR. WONDERTAINMENTA

Uvnitř této krabice se nachází desková hra s tímto názvem, spolu s hracími komponenty a dalšími věcmi potřebnými pro hru. U hry je možné nalézt malý manuál popisující zdánlivě jednoduchou stolní hru o manažmentu zdrojů. Uvnitř krabice se rovněž nachází malý zlatý klíč v sametové zásuvce, který pasuje do zámku na přední straně krabice. Po vložení klíče a otočení, zatímco je krabice zavřená, způsobí objevení malé přihrádky na vrchní straně krabice, v níž se nachází fialové tlačítko s bílým písmenem “W”.

Po stisknutí tohoto tlačítka, označeného v manuálu, jako “WonderButton”, zaktivuje primární anomální vlastnosti SCP-3301 a započne hru “NADACE”. Následující informace se vztahují k anomální verzi této hry.

  • Po otevření bude krabice obsahovat velkou hrací desku různé velikosti, tvaru a designu.
  • Spolu s deskou zde bude 8 figurek různých velikostí, tvaru a designu.
  • Každá hrací deska, nehledě na tvar, má ve svém středu volné místo, kam je umístěn menší stříbrná krabička. Tato krabička je menší verzí velké krabice a je popsána nápisem "LÍZNI SI". Pokud hra právě neprobíhá, nebo je krabička otevřena hráčem, který není na tahu, bude se jevit, jako prázdná. Pokud ji otevře hráč, který je na tahu, bude obsahovat jednu až tři náhodné herní karty.

Pro plný popis rozložení, pravidel a samotné hry, viz Dodatek 3301.2.

Dodatek 3301.1: Objevení

SCP-3301 bylo objeveno na kancelářském stolku Ředitelky Tildy Mooseové v Oblasti-19, dne 3. července 2017. K vnější straně SCP-3301 byl připnutý dopis ve stříbrné obálce s nápisem "Nadace". Přepis tohoto dopisu následuje:

Drahá Nadace SCP,

Inteligentní bytosti se tak často snaží hledat smysl svých životů, ať už je to něco obyčejného, nebo něco zvláštního. Jsou ti, kteří zasvědcují své životy péči o nemocné, či krmení hladových. Jiní by například rádi oživili své rozbité bohy, nebo létali mezi hvězdami na ramenou kosmické hvězdice. Jiní by chtěli zbavit svět od nadpřirozena, či ukrývat e v chodbách své Knihovny a jiní jsou tu jenom kvůli memům†.

Vy se snažíte ochránit svět před anomálnem, kategorizujete a klaifikujete podivné a jedinečné a necháváate lidstvo, aby se opalovalo ve slunečním svitu. My chceme lidem vykreslit na tváři úsměv a dát jim důvod ke štěstí, i kdyby jen na chvilinku. I přes naše rozdíly si nemůžeme pomoct a respektujeme vaše motivy. Beze sporu jste nás jiš nejmíň tucetkrát zachránili, tak vám to chceme oplatit. Chceme na vaší tváři vidět úsměv!

Uvnitř této krabice je naše zatím nejlepší hračka. Nejde o žádný vtip, žádný plán, nebo past. Vše co máme k dispozici, každý útržek informace a žďobíček kouzla co máme, je v této hře. Vyrobili jsme jí, protože si koneckonců myslíme, že vy máte ten nejzajímavější příběh ze všech. Doufáme, že se vám náš dárek bude líbit!

Váš úchvácený obdivovatel,

Dr. Wondertainment

P.S. Z tohoto produktu jsme velmi nadšeni a věříme, že je téměř připraven na masovou výrobu! Ale bylo by nepřijatelné vydat produkt bez toho, aby byl otestován. Proto tuto kopii zasíláme vám, našim jediným betatesterům, v naději, že nám poskytnete rady na vylepšení hry! Pokud někdy přestanete hrát na déle, než pár dní, budeme vědět, že jste skončili s testováním a my hru vydáme! Takže jestli si myslíte, že hra ještě není připravená, nepřetávejte ji hrát ;)

P.P.S. Prosím, odesílejte své nápady na zlepšení na:

111 Wondertainment Way
Wondertainmentville, Wondertainmentland 10101

† Ano, my vás vidíme. Doufáme, že se taky dobře bavíte.

Dodatek 3301.2: Hra

Následující informace se vztahují k samotnému hraní SCP-3301. Aby bylo zajištěno zadržení artefaktu, je třeba provádět testování alespoň jednou měsíčně. Personál přiřazený k SCP-3301 si musí zapamatovat pravidla a regulace hry.

Úvod

Rozložení

Hraní

Vítězné Kondice

Pravidla

cardback.png

Zadní strana karet SCP-3301.

Dodatek 3301.3: Hrací Karty

Následují příklady karet z SCP-3301. Přestože mnoho karet nemá žádné relevantní informace, mnoho z nich se zdá být odkazem na anomálii zadržované Nadací, nebo dokonce na Nadační personál. Jak již bylo zmíňeno výše v tomto dokumentu, stále probíhá vyšetřování tohoto úniku informací.

Karetní systém využívá několika statistik, každá z nich odpovídá jednomu z hráčských atributů. Statistiky jsou vypsány níže:

  • ATK: Síla útoku. Hodnota, která určuje poškození, které dokáže hráč způsobit jinému hráči, nebo entitě. Protože entity se nedají zadržet, dokud jejich zdraví nekleslo na 0, jedná se o pravděpodobně nejdůležitější hodnotu. Všichni hráči začínají s 6 ATK.
  • DEF: Obrana. Hodnota, která ovlivňuje poškození utržené z nepřátelského útoku. Všichni hráči začínají s 6 DEF.
  • HP: Body zdraví. Hodnota, která určuje kolik poškození dokáže hráč, či entita utržet, než zemře. Dá se nahradit kartami, které zvyšují zdraví, jako lékárničky, nebo upíří karty. Všichni hráči začínají s 10 HP.
  • SPD: Rychlost. Hodnota, která určuje která entita při souboji útočí, nebo se brání jako první a jak často. Všichni hráči začínají s 8 SPD.
  • ACC: Přesnost. Hodnota určující jak pravděpodobné je, že daný útok zasáhne cíl. Všichni hráči začínají s 8 ACC.

Herní manuál zmiňuje další nepsané statistiky, které mohou hráči zvyšovat, nebo snižovat, jako napříkald Přemlouvání, Memetická Odolnost, Etika, atd. Přestože existují karty, které tyto statistiky ovlivňují, jediný známý způsob, jak zjistit jejich hodnotu je zeptat se entity s omezenou, nebo kompletní vševědoucností, jako je Knihovník.

Dodatek 3301.4: Memorandum ohledně SCP-3301

Od: Dr. Tilda Mooseová, Ředitelka, Oblast-19
Pro: 3301 Research Team
CC: Tajemník Etické Komise, Tajemník Rady Ředitelů, Tajemník Klasifikační Komise


Včera večer, jeden týden od posledního hraní SCP-3301, byl objeven nákladní vůz směřující do hračkářství ve Wisconsinu, jež byl plný těchto her. Začali jsme hrát okamžitě poté a obdrželi jsme dopis skrz hrací desku, jež nám děkoval za hraní. Anomální hry byly rychle odstraněny předtím, než je mohl někdo vidět, ale bylo tomu blízko.

Popravdě, stále nevíme, jak sbírají informace. Týmy INFOSEC tvrdí, že šlo nejspíšeo varovný výstřel, něco o co jsme se mohli jednoduše postarat, ale co by klidně mohlo být mnohem horší, kdybychom neposlechli.

Po konzultaci s bezpečnostními týmy a členy Rady Oblastních Direktorů jsme se shodli,že přesně to uděláme. Vrozporu s naším typickým přístupem, omezení přístupu k SCP-3301 bylo výrazně staženo a objekt byl překlasifikován na Třídu Safe. Pokud víme, jde o skutečný projev dobré víry a nejde o nic klamného. Z nějakého důvodu nám Dr. Wondertainment poskytnul něco zábavného a chce, abychom to hráli. Takže přesně to uděláme.

Náš protokol u tohoto objektu nijak neodráží změnu přístupu k využívání anomálních objektů pro rekreační účely. Ani nijak neodráží změnu vztahu se zájmovou skupinou známou, jako Dr. Wondertainment. Pro všechny účely platí tento nový protokol jako zadržovací procedura pouze pro tento objekt.

-Mooseová

Dodatek 3301.5: Záznamy z Testování a Hraní SCP-3301

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License