SCP-330
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt# : SCP-330

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k nedávným incidentům musí SCP-330 zůstat v bezpečném úložišti až do odvolání. Přístup k SCP-330 a jeho obsahu vyžaduje prověrku úrovně 2. Všechny přímé pokusy s SCP-330 musí být prováděny za účasti pracovníků třídy D, kteří nemají genetickou náchylnost k cukrovce. Z SCP-330 nesmí být nikdy vyjmuto více než dva vzorky, s výjimkou zkoušek vlivu prostředí.

Popis: SCP-330 vypadá jako kulatá nerezová miska naplněná mnoha různými Halloweenskými sladkostmi. Na misce je přilepená poznámka: "neberte více než dvě, prosím !!". Pokusy o odstranění poznámky selhaly, stejně jako všechny pokusy o její skrytí. Testování odhalilo, že je nemožné nepřečíst poznámku, a dokonce i ti, kteří přicházejí k váze z druhé strany, ji vidí.

Pokud jsou z misky odebrány více než dvě sladkosti ruce pachatele jsou okamžitě odříznuty neznámým způsobem. Zkoušky, při kterých zaměstnanci třídy D vykonávali rozkazy na dálku, vedly ke zranění rukou obsluhy i přes nepřímý kontakt. Prohlídky řezů ukázaly, že byly provedeny na molekulární úrovni a nezanechávají stopy ani určující faktory použitého nástroje. Je třeba poznamenat, že k dosažení tohoto efektu musí třetí sladkost odebrána do určité doby. Po 24 hodinách se počítadlo "resetuje" a lze pokračovat v odejmutí sladkostí.

Objekt byl objeven tři dny po Halloweenu roku 20██, kdy začalo policejní vyšetřování, které bylo podle policie spojeno s rituálním odřezáváním končetin. SCP-330 bylo vzato jako materiální důkaz, ale poté, co strážník ██████ vyprázdnil misku a všichni blízcí policisté zemřeli. Příčinou smrti bylo [DATA VYMAZÁNA]. Zástupcům Nadace maskovaným jako federální agenti se s menšími ztrátami podařilo zajistit objekt.

Dodatek: Kvůli přetrvávajícím bezpečnostním problémům by měl být SCP-330 ve volném čase uloženo v kanceláři Dr. Kondrakiho.

Experiment:
Jméno: Výzkumný pracovník Vokt
Datum: ██/██/20██

Subjektu D-330-01, s protetickýma rukama až k loktům, byl nařízeno, aby si vzal tři bonbóny z misky. Provádění pokynu subjektem nepřineslo okamžité výsledky. Po 45 sekundách však subjekt uvedl, že pociťuje pocit pálení v obou pahýlech (pravá ruka: 2 cm pod loktem; levá ruka: 1,5 cm pod loktem) a fantomové bolesti v obou nepřítomných zápěstí. Bolest rychle rostla; 180 sekund po odstranění třetího bonbónu z vázy si začal subjekt odtrhávat protézy silou. Subjekt je odhodil na podlahu a oznámil, že bolest odezněla.

Dermatologické vyšetření pahýlů subjektu nevykazovalo žádné neobvyklé podráždění nebo zánět. Mechanické vyšetření protézy subjektu ukázalo, že kromě poškození způsobeného pádem na podlahu byly protézy [DATA VYMAZÁNA].

Subjekt dostal nové protézy identické s předchozími, ale řekl, že s nimi je něco „špatně“. Bylo rozhodnuto uchýlit se k nátlaku a subjekt se neochotně nasadil i levou protézu (poznámka: subjekt je pravák). Když mu však bylo přikázáno připojit pravou protézu, subjekt začal nečekaně vzlykat a mávat rukama, dokud levá protéza neodpadla. Analýza videozáznamu ukázala, že subjekt pevně nepřipevnil levou protézu k pahýlu. Při mechanickém vyšetření levé protézy bylo odhaleno pouze fyzické poškození v důsledku toho, že byla vržena přes celou místnost.

Po čtyřiadvaceti hodinách dostal subjekt nové protézy a po nasazení neohlásil žádné potíže. Bylo rozhodnuto, že Subjekt nebude eliminován, protože zaměstnanci třídy D s protézami jsou nedostatkové zboží.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License