SCP-3290
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-3290

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Reakce Nadace na různé Události-3290 budou odpovídat okolnostem. Je třeba vzít v úvahu následující faktory (seznam je neúplný):

 1. Sociální postavení postiženého subjektu
 2. Stupeň světového povědomí o postiženém subjektu
 3. Prevalence a dopad sociálních sítí
 4. Případy trestního stíhání subjektu a výsledky takových incidentů
 5. Míra účasti na výzkumu
 6. Důvěryhodnost údajů shromážděných během Událostí-3290

Zaměstnanci Nadace pracující v úřadech výkonné moci nebo opatrovnických úřadech by měli informovat odborníky na dezinformace o všech událostech 3290. Výzkum je zaměřen na zlepšení metod pro predikci umístění a distribuce SCP-3290, což umožní získat lepší analytické ukazatele ve srovnání se současnými (~ 42%). Subjekty zastávající důležité pozice ve vládním aparátu, u nichž existuje podezření, že se stanou dalšími oběťmi SCP-3290, budou monitorovány v případě Události-3290.

Popis: SCP-3290 je jev spojený s opakujícím se snem, jehož obětí může být najednou pouze jedna osoba. Osoby postižené SCP-3290 vidí noční můry, ve kterých jsou napadeny pijavicemi, komáry a dalšími živými tvory, kteří se živí krví, což má za následek významnou dehydrataci a následnou mumifikací postižené osoby. I přes těžké nepohodlí po probuzení nejsou subjekty vystavené účinkům SCP-3290 ovlivněny fyzickými příznaky způsobenými ztrátou velkého množství krve, ke které došlo ve snu.

Noční můry se vyskytují během fáze hlubokého spánku (SWS). Přesná povaha a trvání těchto nočních můr se liší, převážně však trvají hodinu a více, pokud není subjekt ze spánku vyrušen. Zatímco subjekt spí, dojde k Událostem-3290. Během takových událostí se na sociálních médiích subjektu začnou objevovat zprávy popisující spáchání jednoho nebo více trestných činů. Tyto zprávy jsou psány nekoherentním způsobem podobným proudu vědomí a zahrnují jedno či více z následujících:

 • Držení dětské pornografie
 • Sexuální zneužívání nezletilých
 • Obsedantní sledování nezletilých
 • Vražda nezletilého
 • Využití nezletilých pro vědecké výzkumy1

Pravdivost těchto zpráv je přibližně 98%. Kromě toho se bez ohledu na tento ukazatel všechny subjekty v průběhu výslechů prováděných zástupci donucovacích orgánů přiznaly ke spáchání trestných činů souvisejících s pedofilií nebo sexuální fetišizací nezletilých.

Ačkoli není možné přesně identifikovat další oběť anomálie, ve většině případů SCP-3290 vybere další cíl z kontaktů předchozí oběti na sociálních sítích, což umožňuje částečně konzistentní sledování. Existuje teorie, že lidé, kteří nemají účty sociálních médií, nejsou cílem anomálie a proto je Nadace nedokáže vysledovat.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License