SCP-3287
hodnocení: 0+x
blank.png
medium.jpg

Skladovací nádoby s SCP-3287.

Objekt #: SCP-3287

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Současně může existovat maximálně 50 standardních tlakových nádob na stlačený plyn, které obsahují SCP-3287. Nádoby musí být skladovány v uzavřené místnosti při teplotě -116 ℃. Přístup k nim je povolen pouze osobám s ochranným plynotěsným oblekem pro práci s nebezpečnými látkami.

SCP-3287-0 musí být ve vzdálenosti do jednoho metru od uzavřené místnosti, ve které byly nalezeny. Scrantonova kotva reality musí být udržována v pohotovostním stavu a v případě potřeby musí být nahrazena.

Testovací subjekty účastnící se experimentů s SCP-3287 musí být během procedury umístěny ve vzduchotěsné komoře. Test probíhá jednu minutu, přičemž po ukončení procedury musí být odčerpán zpátky do plynových zásobníků. Subjekty pak musí být z cely odvedeni pracovníky Nadace, kteří budou vybaveni speciálními ochrannými prostředky. Zbývající množství SCP-3287, které zůstalo v komoře po zkoušce, by mělo být odčerpáno s uskladněno.

SCP-3287 může být použito ke kontrole populace lidí a zvířat v případě Scénáře Třídy-ΩK Konec smrti, se souhlasem Rady O5 a Etické komise.

Popis: SCP-3287 je označení pro plynné sterilizační činidlo vytvořené Nadací pro redukci a kontrolu populací určitých anomálních a ne-anomálních živočišných druhů. Původně bylo určeno pro SCP- ████, avšak od té doby bylo aplikováno na ██ jiných anomáliích a některých ne-anomálních zvířatech.

SCP-3287 je plynné při pokojové teplotě a kapalné při -116 ℃. Není hořlavé. Plyn má modravou barvu a specifický zápach, který subjekty popisují jako "podobný lékořici". Při kontaktu s živým subjektem je plyn absorbován kůží

Existují tři různé typy SCP-3287, označované jako SCP-3287-1, SCP-3287-2 a SCP-3287-3. Všechny typy SCP-3287 jsou téměř identické v chemickém složení, ale liší se různými anomálními složkami a v důsledku toho odlišným efektem.

SCP-3287-1 je prvním typem SCP-3287, o kterém je většina doprovodné dokumentace. Když SCP-3287-1 dostane do kontaktu s živým subjektem, činí jej zcela sterilním a odstraňuje možnost reprodukce. Plyn byl použit k ochraně několika druhů zvířat sterilizací dravců, kteří je ohrožovali. Dále byl využit, jak je uvedeno výše, k zabránění reprodukci některých anomálních druhů zvířat. SCP-3287-1 může být používáno na lidech, což vyžaduje povolení od zaměstnance se čtvrtou úrovní prověření.

SCP-3287-2 je druhý typ SCP-3287. Ačkoliv jeho složení podobné SCP-3278-1, jeho účel není v současné době znám. Navzdory skutečnosti, že bylo naplánováno několik experimentů pro určení funkce, žádný z nich se neuskutečnil, protože všechny náhodně vybrané subjekty ze třídy D a zvířata již byly sterilní. Pokusy o výběr nesterilních subjektů nebyly provedeny.

SCP-3287-3 je třetí typ SCP-3287. Neexistuje žádná dokumentace testování s SCP-3287-3.

SCP-3287-0 jsou dokumenty popisujících výrobní proces SCP-3287. SCP-3287-0 bylo nalezeno v Chemické Laboratoři Nadace v Oblasti-██ dne 28. září 20██ během rutinní kontroly. Dokumentace byla zapečetěna v malé skleněné krabičce a doprovázena miniaturní Scrantonovou Kotvou Reality.

Pokyny byly zkopírovány do databáze Nadace spolu se zprávou na poslední stránce. Dekódování je uvedeno níže.

V seznamu osobních údajů zaměstnanců Nadace nebyly nalezeny žádné údaje o osobě Dr. Kaito Shoga Jr. Ředitel Oblasti-██ Kaito Shoga odvětil, že nikdy neměl děti, protože vyšetření, které kdysi podstoupil prokázalo, že je sterilní.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License