SCP-324-CS

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
/* This should fix the open-menu button in mobile view */
#top-bar div.open-menu a {
background-size: 0 !important;
}
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  .mobile-top-bar, #top-bar .open-menu {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block!important;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -19em;
    width: 17em;
    height: 100%;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 0.3em 0.675em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.5s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar:target {
    display: block;
    left: 0;
    width: 17em;
    margin: 0;
    z-index: 10;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
  }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  .close-menu {
    margin-left: 19em;
    opacity: 0;
  }
}
hodnocení: +11+x

UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI (RAISA)

Následující dokument obsahuje zavádějící či neověřené informace z důvodu napadení neznámým typem aktivního infohazardu. Pokud se během čtení dokumentu budete cítit nezvykle, znechuceně či zahanbeně, kontaktujte nejbližšího lékařského specialistu.

— Dr. Konstantin Hrabal, Vedoucí Archivního Oddělení Oblasti-04CS, zastupitel RAISA


Objekt#: 324-CS
Úroveň5
Zadržovací Třída:
safe
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
kritické

header.jpg

Umělecké vyobrazení předání "klíčů k Nebeskému království" včetně SCP-324-CS Ježíšem Nazaretským Svatému Petru Šimonovi.


Speciální Zadržovací Procedury: SCP-324-CS musí být zadržováno ve vysoce střeženém bezpečnostním sejfu křídla pro objekty třídy Safe Oblasti-12CS. Přístup k SCP-324-CS je z důvodu nejasných anomálních účinků přísně zakázán, pokud není písemně schválen vedoucím projektu Dr. Františkem Zapletalem. Veškeré výzkumné snahy či navrhované experimenty musí být schváleny vedoucím projektu, konzultantem Oddělení taktické teologie a ředitelem Oblasti-12CS.

Popis: SCP-324-CS je samostatný zdobený zlatý klíč, zřejmě patřící k sadě klíčů označované abrahámovskými náboženstvími jako "klíče k Nebeskému království". I přes fakt, že existence samotných klíčů nebyla Nadací jakkoliv potvrzena, tedy nejde jednoznačně tvrdit souvislost mezi významem ve svatých textech a pravdivostí v této linii reality, předpokládá se, že tento klíč nabývá stejné či podobné možnosti "svázat či rozvázat Nebe se Zemí"1. Tomu se rozumí nabytí určitého aktivního všudypřítomného memetického účinku ovlivňujícího veškeré lidské obyvatelstvo bez výjimek.

Pokud se subjekt nachází v dostatečné blízkosti SCP-324-CS (rozsah anomálních schopností SCP-324-CS bylo stanoveno na 4 až 5 metrů), aktivuje se jedna z pasivních schopností SCP-324-CS, ovlivňovat kognitivní funkce daného jedince. Přibližování k SCP-324-CS bylo popsáno jako "cesta vstříc jasnému světlu se stále slyšitelnějšími chorály", avšak i přes popisy subjektů nebyl žádnými nadačními prostředky zaznamenán jakýkoliv zvuk či zdroj světla vycházející ze samotného SCP-324-CS.

Při dotyku SCP-324-CS začne spolu se subjektem vykazovat snížené hodnoty humů v rozsahu 1 až 0.7 (jedná se o nejnižší zaznamenaný údaj, ne však o mezní hranici). Tyto hodnoty se mění od subjektu k subjektu, přičemž hlavním faktorem je podle všeho určitá víra ve spásu a v Boha abrahamovských kultur (i když se koncept "klíčů k Nebeskému království" poprvé objevil až v Novém zákoně, byla zaznamenána zvýšená změna humů i u subjektů vyznávajících judaismus). Tento faktor je u každého člověka alespoň minimální, tedy při každém dotyku SCP-324-CS příslušníkem rodu homo sapiens. Toto tvrzení bylo potvrzeno naměřením nulové změny humů při dotyku neživou technologií (roboty, chycení pomocí kleští apod.) či neuvědomělých tvorů.

Další anomální efekt SCP-324-CS pociťují pouze subjekty, jež přišli do přímého kontaktu s SCP-324-CS. Při prvotním doteku subjekty popisují pocit hanby, nejistoty a zmatení. Důvodem těchto pocitů je podle všeho silná myšlenka, že na něco zapomněli a je jim to neustále připomínáno. Přerušením dotyku odezní druhý zmíněný pocit, avšak subjekty se stále nemohou zbavit myšlenky, že na něco zapomněli. Po neurčitém časovém období si ovlivněné subjekty začínají myslet, že pomocí SCP-324-CS by si mohli vzpomenout a začnou SCP-324-CS aktivně vyhledávat. Další kontakt však účinky zcela neutralizuje, přičemž na dotázání se na předešlé pocity odpovídají nestálou formulací věty "nebyl jsem Předurčeným".

Předpokládá se, že "předurčený" (dále jen SCP-324-CS-A) dokáže aktivně využít funkce SCP-324-CS, avšak není zcela jisté, o jaké schopnosti se jedná. Při podrobnějším vyslýchání subjektů ovlivněných SCP-324-CS bylo několikrát zmíněno, že se cítili značně zahanbeni určitým "hříchem", jenž spáchali v minulosti. Žádný ze subjektů však nebyl schopen tento hřích specifikovat. Dá se předpokládat, že Klíč je schopen tento hřích smazat.

SCP-324-CS bylo objeveno u skály poblíž města [DATA VYMAZÁNA], v Izraeli, po několika hlášeních týkajících se "silného světla vycházejícího ze země". SCP-324-CS nebylo nijak skryto, bylo položené na piedestalu poblíž již zmíněné skály, na níž byl vyryt nápis v hebrejštině, jenž se dá volně přeložit jako: "Jeden z klíčů byl Ježíšem pohozen, neb nebyl stejný jako ostatní a byl propojený se zemí, ze které byl člověk vyhoštěn." Tato země je námi nedosažitelná, avšak díky Klíči by nám mohlo být odpuštěno. Datum vzniku tohoto nápisu je datováno na první polovinu prvního století našeho letopočtu.
Přišla vám systémová zpráva určená pro všechen personál. Chcete ji zobrazit?


Potvrzeno…

TreeDesktop.png

TreeMobile.png
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License