SCP-323
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-323

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-323 musí být uchováváno v betonové zadržovací cele, o rozměrech 17 m x 17 m x 17 m, v Oblasti-91. Objekt musí být zadržen uprostřed cely, uvnitř kontejneru, o velikosti 1 m3, vyrobeného z průhledného pancíře, tloušťky 8,8 cm olemovaného, jednosměrným laminátem a musí být opatřen jedním (1) elektronicky uzamčeným přístupovým portem. Tento kontejner musí být zevnitř osvětlen, přičemž okolní cela je udržována zatemněná, pro podporu jednosměrného laminátu. Cela musí být neustále z dálky sledována a musí být nahlášeny jakékoliv známky aktivity.

Do zadržovací cely SCP-323 nesmí vstoupit žádný personál, s vyjímkou kontroly integrity zadržovacích opatření SCP-323. Zadržovací opatření musí být kontrolována každé dva týdny a stopy po poškození okamžitě opraveny. Všechen personál vstupující do zadržovací cely SCP-323, musí být doprovázen ozbrojenou stráží. Personál nesmí zůstávat uvnitř zadržovací cely SCP-323 déle, než čtyřicet pět (45) minut a veškerá mluvená nebo psaná komunikace v blízkosti SCP-323, musí být přednášena v jazycích jiných, než v angličtině a francouzštině.

V případě, že SCP-323 prolomí zadržení a vznikne instance SCP-323-1, musí personál evakuovat a uzavřít Oblast-91. Dálkové jednotky musí být nasazeny, aby zničily tělo SCP-323-1; poté může být dovnitř vyslán ozbrojený personál, kvůli znovuzadržení SCP-323.

Popis: SCP-323 je lebka neidentifikovatelného zástupce čeledi jelenovitých, délky 55 cm, šířky 27 cm a výšky 31 cm, s párem parohů výšky 35 cm a délky 46 cm od pučnice až ke koncům vyrůstajícím z levé a pravé strany SCP-323. SCP-323 vykazuje známky poškození odpovídající vnějšímu vystavení, jako pravidelné prohlubně, zjizvení a zvětrávání napříč objektem, vybělení na horních površích a chybějící spodní čelistí. Přibližně uprostřed zadní části lebky se nachází otvor elipsovitého tvaru, výšky 25 cm a šířky 23 cm, umožňující přístup do vnitřní části, o hloubce 16 cm. Tato díra vykazuje známky použití náčiní, což naznačuje, že byla vydlabána nástroji nebo kamenem.

SCP-323 projevuje schopnost reagovat na sluchové, hmatové a vizuální podněty. Testování ukázalo, že zorné pole SCP-323 se zdá být podobné jako u jiných jelenovitých savců (SCP-323 reagovalo na vizuální podněty až na vzdálenost 50 m). Zaměření na specifické členy personálu, různé pokusy o prolomení zadržení a násilné reakce na francouzské a anglické mluvčí napovídají úrovni rozumu; to však není potvrzeno.

SCP-323 je schopné omezeného pohybu, obvykle ve formě malých posunů a vibrací. SCP-323 se nejčastěji bude pohybovat v případě různých podnětů, jako pohyb při dotyku nebo otáčení, když se uvnitř zadržovací cely nachází personál. SCP-323 předvedlo schopnost provádět rozsáhlejší pohyby jako výpad na personál a opakované pokusy najít si cestu přes zadržovací opatření silou.

SCP-323 má memetický účinek v okruhu do vzdálenosti zhruba 15 m od sebe. Jednotlivé osoby uvnitř tohoto okruhu začnou mít přibližně po 1 hodině nepřetržitého působení SCP-323 výbuchy násilí, zhoršené úsudky a sklony a nutkání ke kanibalismu. Zhruba 74% osob, které dosáhly tohoto bodu, se pokusí umístit svou hlavu do prostoru v zadní části SCP-323, se snahou udržet svá ústa nezakrytá. Pokud není osoba schopna protlačit hlavu otvorem v lebce, začne svojí hlavou mlátit o okolní objekty a odírat ji o hrubé povrchy, dokud neztratí vědomí, nezemře, nebo není schopna vtlačit hlavu do otvoru v SCP-323. Jakmile osoba vměstná svou hlavu do SCP-323, je klasifikována jako SCP-323-1.

Do deseti (10) minut od umístění SCP-323 na hlavu, projde SCP-323-1 drastickými fyzickými změnami. SCP-323-1 zažije rapidní ztrátu tělesného tuku, ochlupení a pigmentu, následovanou protrhnutím kostí v prstech skrze konečky prstů, abnormálním růstem zubů a zčernáním končetin, které odpovídá omrzlinám. Navíc se zdá, že SCP-323-1 má větší sílu a snášenlivost bolesti než průměrný člověk, nicméně; SCP-323-1 se stále jeví stejně náchylné k fyzickému poškození, jako před příchodem k SCP-323.

Metabolismus dramaticky vzroste a SCP-323-1 začne vyžadovat nepřetržitý příjem kalorií; pokud SCP-323-1 nevynaloží úsilí o sebe zachování, začne do patnácti (15) až třiceti (30) minut hladovět. Za účelem ukojení potřeb zvýšeného metabolismu bude SCP-323-1, až do svého skonu, aktivně vyhledávat a požírat jiné osoby. V případě, že SCP-323-1 není schopno najít dostatečný zdroj potravy, se pokusí udržet naživu co nejdéle za pomoci omezení pohybu, šetření potravy, jež je mu dostupna a autokanibalismu. SCP-323-1 se živí pouze lidmi; předpokládá se, že SCP-323-1 je sice schopno přijímat potravu i z jiných zdrojů, ale nechce a to i navzdory dosažitelnosti a snadnému přístupu. Během toho co SCP-323-1 pronásledovalo jiné osoby, bylo zjištěno že SCP-323-1 občas pronáší různé výroky v jazyku Odžibvejů, Kríů a Potawatomi, jakož i v rodném jazyku jedince SCP-323-1. Není známo, zda jsou tyto výroky a znalost těchto jazyků důsledkem anomálního vlivu SCP-323 nebo jestli pochází přímo z SCP-323.

SCP-323 bylo poprvé objeveno 12.09.1997 v rezervaci Bittern Lake, jež je součástí rezervace Lac La Ronge First Nation v Saskatchewan v Kanadě. Malá neregistrovaná komunita ██████ █████, udržovala činnou instanci SCP-323-1 tím, že pravidelně zabíjela jednotlivce své komunity a jejich těla zanechávala pro SCP-323-1, jako "oběť smíření." Vyšetřování odhalilo ██ zapojených osob, které byly následně vyslýchány a poté byla jim podána amnestika. Byl vytvořen a rozšířen krycí příběh týkající se neznámého sériového vraha. SCP-323-1 zemřelo na vyhladovění v době podezření na anomálii během převozu do Oblasti-91.

Zaznamenaný počet mrtvých se dle zdání neshoduje s dobou přetrvávání instance SCP-323-1. Předpokládá se, že před zadržením prošlo SCP-323 několika instancemi SCP-323-1, nebyly však nalezeny žádné nezvratné důkazy podporující domněnku o vysokém stáří SCP-323-1.

Rozhovor SCP-323-A: James Namagoose, člověk zapojený do vražd a udržování SCP-323-1 naživu byl před zadržením přiveden k výslechu, týkajícímu se SCP-323-1. Pan Namagoose zůstával během i po rozhovoru neobvykle klidný.

Po rozhovoru a zadržení SCP-323 byla panu Namagoosovi podána amnestika a následně byl navrácen zpět do své komunity.

Dr. ███████: Uveďte, prosím, své jméno pro záznam.

Namagoose: James Namagoose.

Dr. ███████: Prosím, upřesněte zapojení do vražd.

Namagoose: Pomáhal jsem přesouvat těla, aby je mohl wendigo jíst.

Dr. ███████: Co víte o tom objektu?

Namagoose: Existuje starý příběh o Kríjských mužích z doby, kdy bylo bojování běžné, kteří se pokusili ovládnout Wendigo, aby svým lidem dali bohovou výhodu. Byl to jen příběh. Starší vědí více, ale byli jsme v bezpečí, takže jsme se neptali.

Dr. ███████: Kdy jste se poprvé setkal s tou bytostí?

Namagoose: Jednou v noci jsem uslyšel řev všude kolem vesnice. Z lesa vyšel zkroucený muž a zabil naše přátele přímo před našimi zraky. Někdy, když se to na vás dívá více, než se vás to pokouší zabít, pokusí se s vámi mluvit. Zašeptalo to na mne, "pe misto, "pojď a jez." Úplně mne zamrazilo.

Dr. ███████: A pak?

Namagoose: Pak jsem se cítil, jako kdybych pokroucenému muži, wendigu, mohl rozumět, že bychom s ním mohli odejít, jako to dělávají všichni, když umírají. Vzpomněl jsem si na to, vždy když jsem měl zabít a to mne uklidnilo. Neutekl jsem.

Pan Namagoose zavře oči a pomalu vydechne. Po minutě začne mluvit.

Namagoose: Občas mne pozoroval. Mohl jsem ho slyšet ve své mysli, mohl jsem cítit jeho pohled na mne skrze mé vlastní oči. To mi pomohlo sledovat, jak ti lidé umírali a doufám, že to přejde i na mou rodinu.

Dr. ███████: Děkuji vám, pane Namagoosi.

Závěrečná poznámka: Zaměstnanci, kteří interagovali s SCP-323 nebo SCP-323-1 dosud nenahlásili žádné mentální účinky podobné těm, jaké popisoval pan Namagoose. Další vyšetřování tohoto efektu není v plánu; personál je však vyzván k nahlášení jakýchkoliv atypických myšlenek nebo pocitů, které se objeví po práci s SCP-323 a SCP-323-1.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License