SCP-321
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-321

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-321 musí být drženo v regulační zadržovací místnosti. SCP-321 bylo vybaveno rozsáhlými podpěrami, kvůli slabé kostní struktuře a svalové hmotě. Její umělé srdce musí být jednou do měsíce prohlédnuto kvůli možnému poškození. SCP-321 musí být krmeno třikrát denně. Pevná strava byla z předepsané diety vyloučena. Tři zaměstnanci jsou aktuálně dočasně přiřazeni k SCP-321. SCP-321 má předepsány tři hodiny denně cvičení a fyzické terapii, zbytek času, mimo experimenty musí trávit ve své cele. Přestože si SCP-321 není schopno o nic říci, byly jí povoleny vycpané hračky.

Popis: SCP-321 je lidská žena, narozená 4. července 18██. SCP-321 je aktuálně 3.1 metru vysoká a váží přibližně 110 kilogramů. Subjekt nemá žádný melanin ve vlasech, očích, ani kůži. Není schopná mluvit, ale vydává hlasové zvuky a bylo prokázáno, že má problémy s prostorovým vnímáním a uvědoměním. SCP-321 vykazuje nízkou inteligenci a má problémy s přizpůsobením se novým situacím.

SCP-321 bylo potraceným dítětem Mladšího Výzkumníka Adama █████ a jeho ženy, Lékařské Asistentky Evelyn █████. Mladší Výzkumník █████ použil několik SCP objektů, včetně SCP-590, aby přivedl svou dceru zpět k životu. Procedura zabrala, ale výsledek byl vzán do Nadační vazby pro prozkoumání. Subjektu bylo později uděleno označení SCP.

Obnovující vlastnosti SCP-321 byly objeveny spolu s faktem, že SCP-321 je schopno léčit se ze zranění pětkrát rychleji než je u člověka normální. Subjekt byl v tuto dobu uveden do záznamů Nadace jako SCP-321. Od té doby stárne tělo SCP-321 zpomaleným tempem, přibližně poloviční rychlostí člověka. Přestože stárnutí zpomalilo, SCP-321 neustále roste a nevykazuje žádné známky zpomalení růstu, přestože je vyšší než jakýkoliv zaznamenaný člověk. V tuto dobu se obnovovací schopnosti SCP-321 zastavily z přílišné tvorby kmenových buněk, což byl výsledek posmrtné interakce s [VYMAZÁNO].

Někdy na začátku roku 19██,byly dosaženy limity srdce SCP-321, protože tělo bylo příliš vysoké na to, aby jím krev řádně protékala. Během této doby bylo SCP-321 fyzicky spoutáno, aby bylo srdce schopno pumpovat krev do mozku. I přesto bylo pomalé odumírání evidentní a limity obnovovacích schopností SCP-321 byly nalezeny, neboť nebylo schopno léčit se z poškození jež bylo neustále obnovováno. Roku 1948 začala práce na umělém srdci, které by prodloužilo život SCP-321; srdce bylo dokončeno roku 19██. Od té doby bylo všechno poškození jež SCP-321 utrpělo vyléčené.

SCP-321 má velmi nízkou inteligenci. Každodenní aktivity jsou těžké a může trvat několik měsíců, nebo i let, než se naučí věci jako používat k jezení příbor. Přestože má SCP-321 plně vyvinuté hlasivky, není schopno se naučit řeči a namísto toho křičí a vydává různé zvuky podobné těm, jež vyluzují nemluvňata mladší než šest měsíců.

31. červenec, 18██: Žádám aby byl SCP-321 odebrán status SCP. Mladší Výzkumník Adam █████
Žádost zamítnuta. -O5-█

10. leden, 18██: Žádám aby byl SCP-321 odebrán status SCP. -Personální Ředitel Adam █████
Žádost zamítnuta. -O5-█

3. květen, 19██: Víc se toho už od SCP-321 nenaučíme, navrhuji odebrat status SCP. -Ředitel Oblasti Adam █████, Oblast-04
Žádost zamítnuta. -O5-█

31. června, 19██: SCP-321 bude s okamžitou platností ukončeno a navráceno její rodině. -O5-12
Žádost zamítnuta. Tohle je naposled, Adame. Není a nikdy to nebyla tvá dcera. Pokud se o to pokusíš znovu, obrátím se na radu a budeš odstraněn -O5-1

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License