SCP-3199
hodnocení: +9+x
hodnocení: +9+x
blank.png
resized.jpg

První jasná fotka jedinece SCP-3199, vyfoceno při prvním zajetí.

Speciální Zadržovací Procedury: Veškeré živé subjekty SCP-3199 jsou zadržovány v Oblasti-114 uvnitř humanoidní zadržovací komory pro třídu Keter. Vnitřní stěny této komory jsou překryty přibližně 2 cm tlustou vrstvou oceli odolné proti kyselinám. Mezi touto komorou a sekundárním zadržovacím prostorem musí být 2 metry volného místa.

Sekundární zadržovací prostor se skládá z pozastavení všech živých subjektů SCP-3199 v pevném bloku průhledné hmoty (aktuálně průhledná pryskyřice).

Tento blok musí být vysoký alespoň 3 metry a hlídán jedním ozbrojeným strážným. Osmimístný kód může být získán od aktuálního správce Oblasti-114, pro přístup do původní zadržovací oblasti SCP-3199, kvůli studii chování a vzhledu SCP-3199. Kamera je nainstalována do zadržovací oblasti aby bylo umožněno vzdálené pozorování.

Sekundární zadržovací oblast je pravidelně kontrolována, kvůli jakýmkoliv známkám poškození. Jakékoliv známky agresivního chování musí být nahlášeny správci Oblasti-114 co nejdříve to jde.

Dočasná přivolávací procedura je dále popsána v Dodatku 3199-03. Experimentování s živými subjekty SCP-3199 je striktně zakázáno, pokud předem nesouhlasili s experimentem alespoň 2 zaměstnanci úrovně 4 a vyšší.

K 6/12/2017, jsou aktuálně zadrženy 4 subjekty SCP-3199.

Popis: SCP-3199 je vnímající humanoidní druh aktuálně neznámého biologického původu. Díky vzorkům tkání bylo zjištěno že se skládá z DNA domestikované slepice (Gallus gallus) a šimpanze (Pan troglodytes). Subjekty SCP-3199 nemají ochlupení, mají na povrchu tenkou vrstvu Albuminu a jsou vysocí přibližně 2.9 m. Průměrně váží 780 kg u dospělých jedinců a u mláďat 360 kg. Krky SCP-3199 se zdají vykloubené a mohou se otočit přibližně o 340° pravděpodobně kvůli povaze rozmnožování SCP-3199.

SCP-3199 jsou příležitostní lovci, lovící živé bytosti v aktuálně neidentifikovaném rádiusu rádiusu 0.6 km okolo mláďat. Průměrná rychlost SCP-3199 je 25 km/h. Po kontaktu s lidským nebo zvířecím druhem, SCP-3199 [VYMAZÁNO], zkapalní vnitřní orgány a strukturu kostí. Mrtvola je poté transportována k mláďatům a použita jako zdroj živin.

Subjekty SCP-3199 byly zpozorovány jak kladou velká špinavě bílá gumově vypadající vejce. Tato vejce projdou skrz žaludek, jícen a vystoupí skrz pusu. Tato vejce následuje červená hmota. (Původně bylo spekulováno, že jde o placentu ale po chemickém rozboru se určilo že je to vysoce korozivní materiál) SCP-3199 je v extrémním znepokojení při tomto procesu. Personál tento zvuk popsal jako "neodlišný od řevu".

Pravděpodobně kvůli biologicky zakořeněné metodě vyhnutí se vyhynutí, SCP-3199 produkuje vajíčka dokud nezaplní všechen volný prostor. Tato anomálie nemá aktuálně žádný limit, a díky tomu má potenciál způsobit scénář třídy LK mutace druhu. Terminace SCP-3199 může být relativně lehce provedena. Nicméně aktuálně je kompletní vyhlazení nemožné obtížné, protože všechny subjekty SCP-3199 (nezáleží na věku) nesou alespoň jedno vejce uvnitř jejich žaludku. Tímto zaručují přežití alespoň jednoho jedince.

Vzorky vajíček jsou extrémně odolné a chybí jim jakékoliv viditelné známky poškození po vystavení:

  • Extrémní poškození tupými údery
  • Dlouhodobý tlak nad 180 000 psi.
  • Vysoko-precizní čepele (Ozubené i neozubené)
  • Dlouhodobé ponoření do kyseliny

Použití výbušnin z bezprostřední vzdálenosti bylo navrhnuto, ale nikdy netestováno. Vystavení teplu zrychluje vylíhnutí, a tak by detonace mohla zavinit prolomení zadržení. (Víz Dodatek 3199-04).

Dodatek 3199-01: █/█/2017, O5-█ ohlásil(a) následující oznámení týkající se SCP-3199:

Veškeré experimenty s vajíčky SCP-3199 jsou striktně zakázány, dokud nebude jinak ohlášeno. Doby líhnutí jsou příliš nepředvídatelné, aby byl na nich podnikán dlouhodobý výzkum, protože je risk prolomení zadržení čím dál tím víc zjevný, Rada O5 se kolektivně rozhodla eliminovat risk u zdroje a zakázat testování dokud nebudeme mít více informací. Děkujeme za vaší kooperaci.

SCP-3199 bylo objeveno v ██████, Irsko po nahlášení neidentifikovaného "plešatého" monstra v lese, které "řvalo jako podsvinče". Toto mělo za následek nasazení MTF Omega-19 ("Omelette"). Dva zaměstnanci byli ztraceni v akci. Orgány a čelist těchto zaměstnanců byly rozloženy. Během transportu, SCP-3199 vytvořilo dvě mláďata, což vedlo k smrti dalších 6 zaměstnanců. Je neznámo, jak se objevil první subjekt SCP-3199. Kompletní prohlídka původního místa zajetí očekává potvrzení. (Viz Dodatek 3199-02).

Dodatek 3199-03: Protokol 34-22-B - 'Sázené'1

Ohledně znovu zadržení SCP-3199. Následující procedura nastane v případě prolomení zadržení.

  • Personál v oblasti s bezpečnostní prověrkou 1 a vyšší provedou standardní zamykací proceduru a okamžitě se přesunou do Oblasti-113, pokud jim nebylo jinak přikázáno.
  • Oblast-114 bude okamžitě zaplavena destilovanou vodou s vmíchanými sedativy třídy A.
  • Povrchní tým Tango-306-A bude okamžitě uvědoměn a nasazen, aby posbíral všechny vajíčka SCP-3199.
  • Všechny živé subjekty SCP-3199 musí být při spatření terminovány a jejich vajíčka sebrány.
  • Všechny vzorky vajíček budou transportovány do dočasného zadržovacího prostoru.
  • Oblast-114 bude poté vysušena a úklidová četa bude nasazena, aby důkladně vyčistila zónu. Personál, který se bude snažit dostat do Oblasti-114 před těmito kroky, bude zatčen a potrestán.

Poznámka: Některý personál je skeptický vůči aktuálnímu protokolu, když SCP-3199 prolomí zabezpečení. Máme pádný důvod si myslet, že tahle tekutina je výborný protiútok vůči reprodukci SCP-3199. Zdá se, že vstoupí do stádia nehybnosti, když je v přítomnosti tekutin, aniž by záleželo na hustotě nebo průhlednosti. Jsou dvě teorie, proč se toto děje:
1. Pud sebezáchovy SCP-3199 ho nutí se soustředit pouze na to se neutopit. Je možné že jsme nalezli mezeru v jeho podstatě.
2. SCP-3199 považuje tekutiny jako "plný prostor" a z tohoto důvodu neprodukuje mláďata, když je ponořené.
Pozdější teorie se zdá být více pravdivá, protože se SCP-3199 zdá kompletně neaktivní, když je ponořené. Prozatím si dovoluji říct, že mluvím za všechny v Oblasti-114, že můžeme být rádi, že máme spolehlivou metodu zadržení.
-Dr. Watt
12/5/2017

Poznámka: Přeju všem rodinám, které někoho ztratili, kvůli SCP-3199 to nejlepší. Navíc, ráda bych formálně navrhla podání amnestik třídy B des. Duncanovi, co nejdřív to půjde. Bez výmluv.
Dr. E. Ewingová
Správce Oblasti-114

Dodatek 3199-04: Záznamy experimentů

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License