SCP-3154
hodnocení: +5+x
blank.png

Objekt #: SCP-3154

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3154 může být přechováváno ve standardní bezpečnostní schránce, v ideálním případě by mělo být zabaleno do kusu látky či balicího papíru, což umožní bezpečnou manipulaci. Je-li taková manipulace nezbytná, doporučuje se uplatnit maximální opatrnost, aby se předešlo řezným poraněním; je doporučeno používat pracovní rukavice.

Testy spojené s SCP-3154 by měly probíhat výhradně v místnostech s posíleným odtokovým systémem. Platí standardizované hygienické procedury pro anomálie produkující lidskou krev.

Popis: SCP-3154 je trojúhelníkový skleněný střep o délce 16,2 cm, 8 cm široký a 0,7 cm silný. Na jeho "špičce" se nachází stopy krve několika osob. Hrany objektu jsou ostré, díky čemuž je nezbytné při manipulaci s ním využívat bezpečnostní pomůcky.

Je-li objekt využit takovým způsobem, který vyústí ve zranění nějaké osoby, nastává šance, že jí přivodí nanejvýš specifický stav, nazývaný "Stav Sigma". Vážnost zranění nezbytná pro navození stavu se mezi případy liší, patrně však souvisí s místem a hloubkou řezu, a rovněž s výchozím zdravotním stavem subjektu předtím, než mu byla zranění způsobena. Nejjednodušší způsob, jak subjektu přivodit "Stav Sigma", je přeříznout cévy pod kůží; v takovém případě je to, co je zdrojem Stavu, patrně vykrvácení.

Subjekt ve Stavu Sigma projevuje řadu neobvyklých vlastností:

  • Absence dýchání či tepu jsou typickými projevy Stavu Sigma.
    • Subjekt se stává netečným a nereaguje na libovolné vnější stimuly; to nicméně není přímým ukazatelem Stavu Sigma, jelikož se tyto sypmtomy běžně vyskytují i u komatózních pacientů.
  • Vlivem pozastavení krevního objehu se začnou vytvářet krevní usazeniny v "nejnižších" bodech těla, což vyústí ve ztrátu barvy.
  • Vágně charakterizovaný proces, při němž se tělesný teplota subjektu postupně sníží na okolní teplotu, což doprovází stuhlost končetin.
  • Neaktivita imunitního systému. To je fyzicky nejdestruktivnější aspekt Stavu Sigma, jelikož dovoluje mikroorganismům z prostředí (jako jsou červy, mouchy a mikroby) graduálně konzumovat tělo subjektu.
    • Toto je doprovázeno další ztrátou zabarvení pokožky, fyzickými změnami vyvolávajícími nechutenství a výrazným zápachem; pro určení přesných parametrů těchto změn je vyžadováno více testovacích údajů. Testování prokázalo, že systematické chlazení a aplikace některých anomálií mohou pomoci tyto změny částečně oddálit, nicméně není doporučeno využívat nadační zdroje tímto způsobem.

Dlouhodobé efekty setrvání ve Stavu Sigma doposud nebyly pozorovány. Žádné s použitých experimentálních metod nebyly efektivní při pokusu o narušení Stavu, zároveň se nezdá, že by ustupoval samovolně; není tedy doporučeno vystavovat klíčový personál riziku vstupu do Stavu Sigma.
Pracovníci Třídy D, jež vstoupili do Stavu Sigma, jsou nevhodní pro další účely, doporučuje se proto hledat pro případné testovací subjekty v první řadě jiné možné 'pracovní' pozice.- Dr. Keller, Dozorčí HMCL

Dodatek: Testování SCP-3154 bylo dočasně pozastaveno na rozkaz Etické Komise; probíhá vyšetřování s cílem bližšímu porozumění Stavu Sigma a etickým rozměrům nakládání s těmi, kdo se v něm nacházejí.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License