SCP-315
hodnocení: +1+x
blank.png
scp-315.jpg

Dva disky SCP-315, na kterých je vidět štítek a datová strana. Glyfy a symboly jsou záměrně zakryty.

Objekt #: SCP-315

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt nevyžaduje žádná zvláštní opatření. V současné době je však uchováván v neprůhledné kartonové krabici, mimo dosah silných zdrojů světla a tepla, s předpokladem, že se tím zpomalí přirozený rozpad veškerých dat uložených v předmětu.

Popis: Předmět se skládá ze sady devadesáti pěti (95) standardních zapisovatelných disků formátu DVD s kapacitou 8.5 GB, uspořádaných ve stohu na černém plastovém vřetenu. Při zkoumání strany s etiketou na každém disku není uvedeno jméno výrobce. Na každém matném štítku je vytištěn název "PoC 1/1". Pod ním je na každém disku jedinečný symbol nebo glyf. Žádné disky nenesou stejný symbol.

Při prohlídce dat uvnitř disku je patrné, že na každý disk již byla zapsána všechna data. Vložením disku do počítače nebo přehrávače DVD se zjistilo, že se jedná o standardně kódovaný videodisk. Přehrávání disku se projeví jedním ze dvou efektů v závislosti na tom, zda se jedná o dříve sledovaný nebo nesledovaný disk.

Pokud je v přehrávači DVD přehráván předtím nesledovaný disk, spustí se video. Zobrazená scéna je dobře zařízený obývací pokoj s křeslem uprostřed. V křesle sedí bílý muž evropského původu (SCP-315-1) ve věku kolem čtyřiceti let. SCP-315-1 pak předvede schopnost reagovat na kohokoli, kdo sleduje videopřenos, a konverzovat s ním. SCP-315-1 odpovídá na všechny otázky, které jsou mu položeny. Zdá se, že je schopen vidět prostředí mimo videoobrazovku, a zdá se, že rád diskutuje a debatuje s "diváky".

Při opětovném zobrazení již jednou sledovaného disku se jednoduše zopakuje záznam, který byl zobrazen poprvé. SCP-315-1 nereaguje na sledovatele a vůbec se neodchyluje od předchozího sledování. Jednou přehraný disk obsahuje vždy stejný záznam bez ohledu na to, kdo jej sleduje. Jediný způsob, jak komunikovat s SCP-315-1, je vložit do přehrávače DVD disk, který nebyl nikdy sledován. Vzhledem k tomu, že je v zadržení 95 disků, z nichž každý obsahuje tři hodiny záznamu, vyplývá, že SCP-315-1 má životnost 285 hodin, tj. 11.8 dne, nepočítaje již zhlédnuté záznamy. Je třeba také poznamenat, že SCP-315 není kompletní sada disků. Existuje pět dalších disků. Je známo, že všechny chybějící disky již byly kompletně prohlédnuty.

SCP-315-1 si uvědomuje podstatu své vlastní existence. Při výslechu si je vědom, že je zobrazován na televizní obrazovce nebo monitoru, a dokáže spolehlivě určit typ, velikost a barvu zařízení, na kterém je zobrazován. Na přímou otázku o své specifické povaze však SCP-315-1 neodpoví přímo, ale raději vtáhne diváka do diskuse nebo debaty. Není jasné, zda SCP-315-1 zatajuje informace o svém původu, nebo si sám není jistý. Tvrdí, že informace zatajuje a že kdyby řekl všechno, "zkazil by hru". Nedává najevo ani si nepřipouští, že by byl nespokojený se svou situací nebo s krátkým životem.

SCP-315-1 uchovává paměť mezi disky. Pokud jeden sledovatel komunikuje přes jeden ještě nesledovaný disk a poté přepne na jiný nesledovaný disk, SCP-315-1 rozpozná diváka a odkáže na předchozí konverzaci. SCP-315-1 dokonce projevilo známky navázání vztahu a přátelství s výzkumníky, kteří s ním strávili hodně času.


Přiloženo: Dokument 315-a Sbírka relevantních úryvků z rozhovorů s SCP-315-1. Doporučená četba pro seznámení s tímto tématem.


Dodatek 315-01:
Experiment na zjištění toho, jak SCP-315-1 reaguje na základní funkce přehrávání videa.

Pauza: Celá scéna je pozastavena, včetně SCP-315-1. Po opětovném spuštění SCP-315-1 poznalo, že bylo zastaveno. SCP-315-1 pak po spuštění prokázalo schopnost odpovídat na otázky, které byly položeny během pauzy.
Přetočení: Celá scéna se přetočí, včetně SCP-315-1. Po spuštění se na DVD přehrávalo SCP-315-1 z předchozí diskuse. SCP-315-1 nereagovalo na otázky, dokud video opět nedosáhlo nejzazšího sledovaného bodu. Poté pokračovalo v normální konverzaci a požádalo, aby nebylo znovu převíjeno.
Rychlé převíjení vpřed: Celá scéna byla přetočena dopředu, včetně SCP-315-1, které během zrychleného přehrávání sedělo klidně. SCP-315-1 ihned poté navázalo na konverzaci a požádalo, aby nebylo znovu přetáčeno.
Pomalé převíjení vpřed: SCP-315-1 bylo schopno reagovat na konverzaci během pomalého přetáčení, ale samo bylo zpomaleno. Když se spustilo normální přehrávání, SCP-315-1 zjistilo, že bylo zpomalené, ale poznamenalo, že to pro něj neznamenalo žádný vnímatelný rozdíl.

Dodatek 315-02:
Pokus o zkopírování jednoho z nesledovaných DVD. Neúspěšně - disk obsahuje nějakou formu ochrany proti kopírování, kterou zřejmě nikdo nedokáže prolomit. SCP-315-1 při další konzultaci projevilo povědomí o tomto pokusu a zmínilo se o "podvádění".

Dodatek 315-03:
SCP-315-1 se zmínilo o tom, že disky mohou být předem nahrané. Aby se pokusilo vyvrátit, přehrálo disk "mimo pořadí", tj. přehrálo disk od středu hromady, nikoli v dříve používaném pořadí shora dolů. Žádný zjevný účinek - SCP-315-1 bylo stále schopno určit aktuální, reálný čas, normálně konverzovalo a pochválilo výzkumníka za důvtip.

Dodatek 315-04:
Další pokus o prokázání nebo vyvrácení teorie před nahráváním. Byl použit pseudonáhodný generátor čísel. Zobrazení čísla na televizní obrazovce. SCP-315-1 bylo schopno číslo přečíst. Pokud je video předem nahrané, je algoritmus použitý pro předpovídání událostí téměř nemožně přesný. Zdá se mnohem pravděpodobnější, že efekt je způsoben nějakým paranormálním jevem v samotných discích, ačkoli další návrhy, které by se pokusily prokázat kteroukoli z těchto hypotéz, jsou vítány.

Poznámka Dr. █████ ███████:
Tento závěr se mi vůbec nelíbí. Bez možnosti zkopírovat disk mě však nenapadá žádný způsob, jak prokázat jednu nebo druhou hypotézu. V Nadaci jsou důležitější věci, které by mě měly trápit, ale tahle mi stále vrtá hlavou.

Dodatek 315-05:
Dva DVD přehrávače umístěné v oddělených prostorech. V každém přehrávači je umístěn jeden náhodný, předem nesledovaný disk. Oba disky se přehrávají současně dvěma výzkumníkům. Každá instance SCP-315-1 vedla s každým výzkumníkem samostatný rozhovor. Obě instance také vykazovaly povědomí o druhé konverzaci a byly schopny přenést zprávu od jednoho výzkumníka k druhému.

Dodatek 315-06:
Dva DVD přehrávače umístěné v jedné místnosti, přehrávané dvěma výzkumníkům sedícím vedle sebe. Dvě instance SCP-315-1 schopné komunikovat jak s výzkumníky, tak mezi sebou, což vytváří čtyřsměrnou konverzaci. Na otázku, zda se jedná o dvě oddělené entity, nebo o jednu entitu ovládající obě instance, SCP-315-1 buď nedokázalo, nebo nechtělo odpovědět.

Poznámka Dr. █████ ███████:
Tohle mě přivádí k šílenství. Prozatím se z tohoto projektu odhlašuji. Žádný psychologický posudek není potřeba, jen jsem ve stresu z toho, že se snažím přijít na to, jak ty zatracený disky fungujou.

Dodatek 315-07:
Experiment provedený za účelem vyvrácení hypotézy, že disky jsou vyráběny v budoucnosti, na základě záznamů konverzace SCP. Do přehrávače byl vložen nesledovaný disk, který sledoval Dr. █████ ███████ a zaznamenával výzkumník █████ ██████████. Výzkumník byl požádán, aby pravidelně nesprávně nahrával rozhovory a zaznamenával vymyšlené otázky a odpovědi jak pro Dr. █████ ███████, tak pro SCP-315-1. Všechny přesné záznamy konverzace, včetně samotného disku, byly následně vymazány a účastníci experimentu přiměni zapomenout, které části záznamu byly vymyšlené. Výsledky: SCP-315-1 pokračovalo v normální konverzaci se subjektem a neposkytovalo žádné vymyšlené odpovědi ani výroky, které by neodpovídaly skutečné konverzaci.

Poznámka Dr. █████ ███████:
Nemohl jsem od toho zůstat pryč, ale aspoň mám slušný důvod se vrátit. Toto dokazuje, že disky nejsou skriptované rozhovory budoucího původu odvozené z našich záznamů. Není to žádný velký průlom, ale bože, jsem rád, že jsem konečně něco vyvrátil.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License