SCP-312
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-312

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-312 je zadrženo v zadržovací místnosti pro velké živočišné formy v Oblasti-19. Protože nevyžaduje živiny, mají pouze výzkumníci přístup k jeho kontejnmentu. Veškerý personál vstupující do místnosti, musí být vybaven stavebními helmami a bude mu doporučeno, aby se nedíval přímo nahoru.

Popis: SCP-312 je organizmus složený z velmi tenkých vrstev tkání naplněný atmosférickými plyny s lehce vyšší teplotou, než okolní vzduch. Obyčejně se vznáší přibližně ███ metrů nad zemí, ovšem tato výška se může měnit, aby si tvor udržel pozici nad kořistí.

SCP-312 je schopno vytvořit malý čočkovitý mrak kolem sebe tím, že vypustí vodní páry a ovlivní větrné proudění. Toho využívá především ke kamufláži. Uvnitř mraku je SCP-312 vizuálně velmi podobné ohromné medúze s kloboukem o poloměru 2,5 metru a chapadly o délce až 25 metrů.

SCP-312 loví velké savce a vykazuje preferenci lidí. Při lovu se SCP-312 vznáší přímo nad svou kořistí a manipuluje s větrným prouděním kolem, aby si udrželo svou pozici. Kořist může uniknout, pokud se bude pohybovat rychlostí vyšší, než 30 km/h, nebo pokud vstoupí do davu, což SCP-312 zmate a přinutí jej znovu si vybrat cíl.

Jádro SCP-312 je naplněné velkým počtem očí. Většina těchto očí se podobá očím lidským, až na jeden velký, středový orb. Ostatní oči jsou propojené se středovým orbem pomocí tenkých úponků. Toto jádro je možné vidět přes chapadla, pokud se kořist podívá přímo vzhůru, nebo s pomocí nahrávacího zařízení připevněného nad kořist.

Dokud není jádro SCP-312 pozorováno, zůstává entita v klidu a zdá se, že dokáže vydržet bez potřeby konzumace potravy, přestože krmení zvětšuje jeho objem a rychlost, spolu s počtem [VYMAZÁNO]. Ovšem pokud kořist naváže oční kontakt s jádrem, SCP-312 se stane aktivním a vytvoří úzký, kontrolovaný vír, vypadající jako dlouhý válec z mraků, který propojí SCP-312 se zemí. Kořist je vtažena vírem do SCP-312, paralyzována jedovatými chapadly a strávena. Přibližně týden poté se z oblohy snesou částečně strávené zbytky kořisti. Po úspěšném lovu se SCP-312 bude bezcílně potulovat, dokud nenarazí na další kořist.

Podle záznamů o incidentech se věří, že ve volné přírodě existují alespoň tři nezadržené instance SCP-312. Pokusy o jejich zadržení jsou obtížné, neboť SCP-312 často sleduje jednoho člověka celé měsíce, nebo i roky, než je jeho efekt spuštěn.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License