SCP-310
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt#: SCP-310

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Pokud se SCP-310 nepoužívá při experimentování, musí být zadrženo v uzavřeném vakuovém pouzdře z nehořlavého materiálu o rozměrech 0,3 m x 0,3 m x 0,3 m. Výzkumná komora obklopující vakuové pouzdro by měla být z podobně nehořlavého materiálu a musí být nasycena oxidem uhličitým, dusíkem nebo jinými hasícími prostředky, když neprobíhá testování. Musí se dodržovat standartní prevenční protokoly Nadace, které zabraňují neoprávněnému přístupu.

Ve výzkumné komoře nejsou povoleny žádné hořlavé nebo částečně hořlavé látky, s výjimkou malého množství pro výzkum. K testování na živých nebo jinak samohybných testovacích subjektů je vyžadováno povolení. Během testování musí být komora uzavřena a nouzový vakuový systém musí zůstat aktivní. V komoře má veškerý personál zákaz nosit volné oblečení. Dlouhé vlasy musí být upraveny. Jsou doporučeny nehořlavé obleky.

Memo #310-AA: Naposledy, volné oblečení zahrnuje kravaty! Bez ohledu na podporu obvyklého dress codu v oblasti, chceme předejít dalším případům jako Dr. F██████. Předměty, které mohou umožnit neúmyslný kontakt s SCP-310, by se neměly nosit. – Dr. Jon Drake

Pokud jakýkoliv objekt přijde do kontaktu s SCP-310, musí zůstat v komoře, dokud zcela neshoří. Jakýkoli předmět nebo oblečení po kontaktu s SCP-310 musí být odstraněn co nejrychleji, jak je možné, zatímco je zabráněno dalšímu kontaktu. Končetiny nebo její části po kontaktu s SCP-310 budou okamžitě odstraněny. Pro tyto případy musí být po ruce chirurgické nástroje, včetně pily na kosti, a stejně jako štípačky a motorové pily v případě omezeného času k provedení kontrolovanější amputace. Pokud se jakýkoliv zaměstnanec Třídy D dostane do kontaktu s SCP-310, bude okamžitě terminován. Pokud vystavení zaměstnance Třídy D SCP-310 je součást testování, je doporučeno omezení pohybu testovacího subjektu před vystavením, aby se zabránilo neúmyslným kontaktům.

Výzkumná komora musí zůstat uzavřena, dokud nebudou všechny objekty vystavené SCP-310 úplně spáleny. Proto se doporučuje limitovat velikost testovacích subjektů, aby se zabránilo zdlouhavým uzamčení výzkumné komory.

Popis: SCP-310 je 157 mm vysoká bílá svíčka zřejmě ze standartního loje. SCP-310 je neupravený válec o průměru 33 mm se zúženou špičkou, ze které vychází 7 mm knot. Pokud není knot ponořen do nehořlavého prostředku, tak vytváří stabilní 24 mm vysoký plamen. Tento plamen může být uhašen nejběžnějšími způsoby: odstranění kyslíku, ponoření do nehořlavé kapaliny, náhlý intenzivní poryv vzduchu. Nicméně, po odstranění tlumícího faktoru se plamen okamžitě znovu objeví, chová se podobně jako standardní „triková svíčka“.

Pouze malé množství loje se zkapalní u spodní části knotu, a není pohlcen plamenem. I při nejdelší době odejmutí ze zadržení (██ dnů od ██-██-████ do ██-██-████ jako výsledek událostí [DATA VYMAZÁNA]), v žádném okamžiku během těchto týdnů nebylo zpozorováno, že by hladina loje nebo celková výška SCP-310 klesla.

Kromě kontaktu s plamenem SCP-310, není samotný lůj v jakémkoli ohledu neobvyklý. (Lůj odebraný z SCP-310 je označen jako SCP-310-01 a je klasifikováno jako Safe.) Dá se do něj snadno říznout a je tak ohebný, jak se očekávalo. Také se taví a hoří jako normální lůj, když je vystaven běžnému ohni. Pokud je jakýkoli lůj odstraněn z SCP-310, tak je pomalu nahrazen neznámými prostředky. Pokud je SCP-310 zkráceno, lůj poroste z osvětlené části, dokud nebude obnovena původní výška a dokud se nenavrátí nepoškozený vzhled. Při jednom experimentu bylo SCP-310 umístěno do tepelné komory, kde se roztavil celý objem loje, zůstal pouze knot. Plamen zůstal hořet i bez paliva a postupně vylučoval lůj, dokud nebyl obnoven původní stav.

Jakákoli hořlavá nebo částečně hořlavá látka, která přijde do kontaktu s SCP-310, vzplane s pomalu šířícím se ohněm. Na rozdíl od plamene SCP-310, této oheň nemůže být uhašen žádnými známými prostředky, kromě vyčerpání zásob paliva. Experimenty ukázaly, že tento oheň bude hořet, i když je:

  • ve vakuu
  • pod vodou
  • v prostředí nasyceném dusíkem
  • při intenzivním proudu vzduchu
  • v chlazeném prostředí
  • uzavřený v nehořlavém obalu

nebo jakákoli kombinace výše uvedeného. Pouze celkové spotřebování veškerého hořlavého materiálu v kontaktu s plameny, bude mít za následek jeho uhašení. (Každý subjekt zapálený SCP-310 je označen jako SCP-310-02 a je klasifikováno jako Euclid, dokud zcela neshoří, načež se vrátí do klasifikace Safe.) Proto v případě neúmyslného vzplanutí, hlavně zaměstnanců, je oddělení zapálené části od zbytku objektu co nejrychleji jediným způsobem, jak zachovat zbytek objektu.

Také SCP-310-02 je schopno se šířit na další hořlavé a částečně hořlavé objekty, což vede k dalším typům SCP-310-02. Dopady takové možnosti řetězové reakce jsou znepokojivé.

Test ukázal, že tělesný kontakt s SCP-310 je podobný k normálnímu upálení – velmi bolestivé a způsobuje poškození. Poškození je poněkud rozsáhlejší než u normálních plamenů, pravděpodobně kvůli neschopnosti plamen uhasit a neobvykle pomalému šíření SCP-310-02. Nebyly pozorovány žádné nadpřirozené nebo memetické vlastnosti.

Záznam o Objevení: SCP-310 bylo získáno z ohořelých pozůstatků █████-██-█████ osady mimo █████, ve Velké Británii. Izolovaná poloha oblasti je pravděpodobným důvodem zadržení výsledného požáru, se kterým hasiči neúspěšně bojovali 8 hodin, než nechali budovy plamenům. Během následujícího vyšetřování přišlo o život 7 lidí, buď skrze přímý kontakt s SCP-310 nebo jiný kontakt s dřívějšími oběťmi. Tato událost upoutala pozornost Nadace a SCP-310 bylo získáno bez incidentů, díky preventivním opatřením Agenta T ██ založených na existující evidenci.

Dodatečné vyšetřování oblasti odhalilo, že SCP-310 bylo používáno jako [DATA VYMAZÁNA]. Zapojení té organizace může nějakým způsobem vysvětlit, proč se SCP-310 nacházelo tam, kde bylo, k čemu bylo používáno, a jak začalo požár, který vedl k získání SCP-310 Nadací. Nicméně, otázka o původu SCP-310 je stále nevyřešená.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License