SCP-3083
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-3083

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Oběžná dráha kosmické lodi SCPS Kama byla upravena pro usnadnění pozorování SCP-3083. Stav SCP-3083 se kontroluje denně. Při každé aktivační události je třeba zaznamenat orientaci v prostoru. Při materializaci instance SCP-3083-1 je však třeba rychlé zachycení. Vzorky materiálu SCP-3083 lze odebrat pouze tehdy, pokud se jeho tvar významně změnil. Instance SCP-3083-1 musí být přepraveny do Oblasti-22 po standardní výměně zboží s plavidlem Kama a uložit se do bezpečnostních schránek.

Protože SCP-3083 je příliš malé na to, aby bylo viditelné amatérským dalekohledem, je třeba provést dezinformační kampaně, pro případ objevení objektu velkými observatořemi. Po stanovení podmínek zadržení se počet případů odhalení objektu osobami, které nepatří do Nadace, výrazně snížil, a proto byla činnostem dezinformace přiřazena priorita Foxtrot-Omega.

Studie provedená ve vztahu k výzkumníkovi Benicovi za účelem zjištění možné abnormální aktivity skončila 14.5.2017 s negativními výsledky. Dr. Benic by si neměl být vědom existence SCP-3083.

Popis: SCP-3083 je oddělená hlava výzkumného pracovníka Corey Benicha, umístěná nad Oblastí-22 a pohybující se na geostacionární oběžné dráze. SCP-3083 není nepříznivě ovlivněno vrchní atmosférou Země, což usnadňuje sběr biologického materiálu z rány. Pokusy o přesun SCP-3083 z jeho pozice byly neúspěšné.

V intervalech 20 až 72 hodin SCP-3083 podléhá změnám při otáčení jiným směrem. Při výskytu aktivační události může SCP-3083 změnit svůj fyzický tvar s pravděpodobností 14% a s pravděpodobností 72% se zhmotní SCP-3083-1.

SCP-3083-1 jsou malé1 objekty, které se objevují v blízkosti SCP-3083 ve vzdálenosti 1 m po dokončení transformačních událostí. Částečný seznam SCP-3083-1 je uveden níže.

Dodatek: Důležité instance SCP-3083-1

Datum získání Popis Poznámky
08/09/2015 Mužská hlava s krátkými hnědými vlasy, krk odtržený 6 cm pod hyoidní kostí výbuchem Byla zjištěna první instance. Používá se jako šablony pro vzorky jako je lidská hlava. Genetická analýza odebraných vzorků ukázala, že jsou z 99% podobné s Dr. Benicem.
18/04/2016 Modro-zelená skvrnitá kůže, pokrytá hladkými šupinami, bledé oči s černou sklérou, nosní dírky chybí, místo vlasů je zde "korunka" z deseti chapadel Genetická analýza nepřinesla jasné výsledky.
21/04/2016 Hlava je podobná člověku, ale tvář je pokryta hustou srstí
13/09/2016 Vypadá jako hlava Sus scrofa2 Genetická analýza odebraných vzorků ukázala, že jsou> 98% v souladu s Dr. Benicem
15/08/2017 Instance se podobá kontrolnímu vzorku, ale proporce jsou 2,3krát menší

Poznámka: Žádná instnaceSCP-3083, která je lidskou hlavou, nebyla nikdy pozorován více než jednou.

Dodatek: Důležité případy SCP-3083-1

Datum získání Popis Poznámky
08/09/2015 Identifikační token zaměstnanců Nadace, podle kterého je výzkumný pracovník Corey Beni "Nadační Magus Úrovně 3,"3 muž,4 narozeným v Roanoke Falls ve Virginii5 85% případů objevených SCP-3083-1 jsou doklady totožnosti pracovníků Nadace. Informace o nich jsou v zásadě podobné,6 pouze občas existují rozdíly v "Úrovni Magus".
16/09/2015 Standardní nadační lahvička s prášky obsahující 12 tablet V pilulkách byl nalezen Galactan. Účel neznámý.
17/09/2015 Pánské brýle s černými obroučkami Jediný případ, kdy brýle nebyly při změně události nošeny na hlavě. K materializaci bodů došlo ve 4% případů. Dr. Benic nemá žádné problémy se zrakem.
04/12/2015 USB flash disk Maximální množství uložených informací není známo. Připojení k počítačovému terminálu vedlo k jeho vyhoření a poruše. Zařízení v současné době není uskladněno. Pozice neznámá.
30/07/2016 Fotografie, která zachycuje čtyři humanoidní stvoření v různých fázích rozkladu, která se na fotografa usmívají a pózují pro něj Doprovodná instance SCP-3083 byla z 95% podobná kontrolnímu vzorku.
19/02/2017 Propiska Logo neodpovídá žádné známé společnosti. Inkoust během psaní mění barvu přibližně každé dvě sekundy. Vzhledem k nedbalosti zaměstnanců Nadace nyní objekt směřuje k Saturnu. Získání objektu byla přidělena nízká priorita.
18/04/2017 Obal z proteinové tyčinky. Nápisy jsou napsány v jazyku podobném hebrejštině Překlad nápisů ještě není dokončen, analýza obalových materiálů poskytla protichůdné výsledky.
20/06/2017 Ručně psaná poznámka Jazyk se pravděpodobně vyvinul z aramejštiny a je psán fénickým písmem. Poznámka obsahuje sadu čísel reprezentovaných slovy. Při pokusu použít tuto sekvenci jako telefonní číslo vědci zavolali do kavárny na Maledivách. Další experimenty byly zakázány.

Dodatek: Incident 3083-01

Dne 11. května 2017 se Dr. Benic podrobil kompletní lékařské prohlídce v rámci probíhajícího vyšetřování. Na krku byl objeven nález. Podle výzkumníka začal nedávno pociťovat mírnou bolest a rostoucí potíže s polykáním. Během nouzové operace byl ze štítné žlázy Dr. Benica odstraněn 2,4cm nádor a byla doporučena chemoterapie. Do 17. června 2017 se Dr. Benic z operace zcela zotavil a vrátil se ke svým povinnostem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License