SCP-3070

hodnocení: +3+x

Objekt #: SCP-3070

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Agenti Nadace uvnitř Mezinárodní astronomické unie i Centra pro malé planetky mají sledovat volby jmen nově objevených planetek. Změna jména jakékoliv planetky vyžaduje autorizaci úrovně 4/3070. Nadační orbitální úderné jednotky a nadační satelity budou rutinně pozorovat katalogované planetky, přestože 460 000 podobných objektu plné pozorování znemožňuje.
Všechny vzniklé instance SCP-3070-A navrátí Orbitální Úderná Jednotka ञ-12 ("Little Princes"). Po analýze, objekty mohou být uchovány v heliocentrické Zóně 16 nebo zničeny po osobní prověrce úrovně 4/3070.

Popis: SCP-3070 je fenomén ovlivňující planetky1 obíhající slunce, které byly kategorizované Centem pro malé planetky Mezinárodní astronomické unie – primárně ty označené číslem a jménem. Tento fenomén způsobuje zjevení objektů (označené SCP-3070-A) souvisejících s označením MAU na oběžné dráze2 nebo na povrchu tělesa. Tato zjevení nebyla nikdy přímo zpozorována. Instance SCP-3070-A vykazují několik anomálních vlastností na oběžné dráze i na povrchu planetek; tyto vlastnosti zmizí při přesunutí instance.

Momentálně SCP-3070 ovlivňuje 437 planetek. Žádná planetka nebyla ovlivněna dvakrát.

Dodatek.1 - Významné Incidenty:

Planetka: 262419 Suzaka
Objevení instance 3070-A: 15. Září 2013
Popis: Vápencové modely všech budov Japonského města Suzaka ve velikosti 1:1000 obíhaly asteroid v prstencové formaci.

Planetka: 1981 Midas
Objevení instance 3070-A: 29. Října 2013
Popis: 288 zlatých, kuželovitých pilířů (91cm vysoké, 23mm široké v podstavě) bylo vloženo do povrchu asteroidu, tvoří tak 4 soustředné dvanáctistěny.

Planetka: 399979 Lewseaman
Objevení instance 3070-A: 10. Července 2013
Popis: Tři bronzové válce (14m dlouhé, 19cm široké) s logem společnosti General Electric na obou koncích byly vloženy do povrchu planetky.

Planetka: 124192 Moletai
Objevení instance 3070-A: 17. Května 2014
Popis: Replika ve velikosti 1:50 Astronomické observatoře Molėtai, vyrobena ze stejného materiálu jako asteroid, následovala rychle se měnící oběžnou dráhu okolo tělesa. Instance SCP-3070-A se při pokusu o navrácení srazila s 124192 Moletai, čímž byla zničena.

Planetka: 495827
Objevení instance 3070-A: 4. Prosince 2016
Popis: 168 ztvárnění čísla 495827 byla vyryta do povrchu tělesa v různých fontech a velikostech písma.

Planetka: 882 Swetlana
Objevení instance 3070-A: 9. Prosince 2016
Popis: K planetě bylo připojeno 6 pilířů (100m vysoké, 2m široké) z těl zesnulých Carcinoscorpius rotundicauda3 Končetiny každého těla byly srostlé s blízkými těly.
Poznámka: Vysvětlení jména 882 Swetlana není známo.

Planetka: 54439 Topeka
Objevení instance 3070-A: 12. Prosince 2016
Popis: Z asteroidu vyčnívá 233,870 úponků smíšené oční tkáně, každý různé délky (až 24m). Genetické testování vzorků z úponků naznačuje, že každý úponek odpovídá jednomu obyvateli Kansaského města Topeka během sčítání lidu roku 2010. Všechny úponky se rozpustili 17. Prosince 2016.

Planetka: 672 Astarte
Objevení instance 3070-A: 21. Prosince 2016
Popis: Kolem planetky obíhalo 12 prstenů tvořených tekutinou z lidských vaječných buněk, tekutým oxidem uhličitým a krví Panthera leo bleyenberghi4. Přítomné tekutiny zamrzly a rozprášili se po dvou dnech. Genetický rozbor krve ukázal výskyt molekul podobných DNA, které se skládají ze 6 komplementárních párů bází ve trojšroubovici. Funkce těchto molekul (prozatím označené C-3070) je neznámá.

Planetka: 1996 Adams
Objevení instance 3070-A: 1. Prosince 2017
Popis: 12 kadávrů podobajících se Johnu Couchovi Adamsovi5 v čase jeho smrti byly k planetce spojeny třímetrovou pupeční šňůrou. Každý kadávr byl nalezen oblečený v oděvu odpovídajícímu pozdnímu 19. století. Při přestřižení, kadávry i pupeční šňůry byly vystaveny účinkům pobytu ve vesmíru.

Planetka: 1991 Darwin
Objevení instance 3070-A: 11. Ledna 2018
Popis: Na povrchu asteroidu bylo nalezeno 24 jedinců Chelonoidis nigra abingdonii6 v pohybu. Přemístění jedinců vedlo k smrti. Pitva odhalila, že jedincům chyběla kostra i vnitřní orgány, místo kterých měli oddělenou hlavu podobající se Charlesi či Georgovi Darwinovi připojenou ke končetinám pomocí svazků nervové tkáně vycházejících z krku. V tělech bylo objeveno C-3070, které nahrazovalo veškeré DNA.

Dodatek.2 - SCP-3070-1:

Úklidový personál pracující v sídle MAU v Paříži 10. Ledna 2018 objevil anomálii (označenou SCP-3070-1) ve stěnách budovy. SCP-3070-1 je kombinace kovových trubek (některé byly vyrobené z exo-planetárních kovů), odlišných lidských tkání z různých částí těla, kybernetických orgánů a zařízení podobající se televizním anténám. Rozbor tkáně objevil velké množství C-3070, které se chovalo téměř shodně s DNA, a lidské DNA shodující se se všemi členy MAU.

Několik trubek náležících SCP-3070-1 je připojeno k laptopu Macbook Air 2018, který je částečně spojen ke sloupci složeném z bílé hmoty a srdeční tkáně. Laptop je vždy zapnutý a má plný přístup k internetu a databázi MAU. Před objevením nové instance 3070-A se na obrazovce zobrazí text po různě dlouhou dobu. Následuje přepis zobrazeného textu z 12. Ledna 2018.

rrrrrradaptovat8916100448256expandzetSEPNOUT46656ovladnoutSO
CPU: 99.7% | pAMET: 0.5 YB | 4-Disk: 100% - 78 ZB/s
sepnoutprazdnoplochhhsepnouSOhvezdnapolesovladnoutexpandovatⲊⲊⲊⲊ
ⲊLШ: 100% | JLZ: 100% - 12 uS/m | ovladnoutexpanze
sepnoutvesmirrxpandexpandaaaddddaptovattt646464
sepnouthvezdy ADAPTOVAT
siT: 0% - 0.1 Mbps

Protože SCP-3070-1 prorostlo většinu budovy, anomálie nemůže být přesunuta kvůli možným strukturálním škodám. Utajení agenti Nadace byli přiřazeni MAU z důvodu monitorování anomálie a zamezení její styku s veřejností. Výzkum anomálie Oddělením Exobiologie probíhá.

Dodatek.3 - Další Incidenty:

Další záznamy incidentů SCP-3070 jsou dostupné v Záznamu Událostí 3070-ञ-12E.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License