SCP-3064
hodnocení: 0+x
blank.png
medium.jpg

Výňatek z SCP-3064-4

Objekt #: SCP-3064

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli své nefyzické povaze, nemůže být SCP-3064 v současné době zcela zadrženo. Výzkumná Jednotka 3064-Mu má stálý úkol monitorovat sociální média, nové webové stránky, rádio, televizní stanice a místní tisk, ve snaze nelézt hlášení o fyzických nebo digitálních instancích SCP-3064.

Všechny fyzické instance SCP-3064 získané pracovníky Nadace je nutné uskladnit v Zabezpečených Skříních v Oblastech-15, 19 a 301. Kvůli snížení rizika narušení nesmí být v jednom úložišti uskladněna více než jedna fyzická instance SCP-3064.

Veškeré digitální instance je nutné zkopírovat na fyzické médium a uskladnit dle protokolů popsaných výše. Všechny odkazy je nutné odstranit z veřejného přístupu. Personál Nadace si musí počínat opatrně, pokud se digitální instance SCP-3064 stane virální. V těchto případech by pracovníci s povolením SCP-3064/2 nebo vyšším měli pečlivě sledovat trendy na sociálních sítích, aby identifikovali účinnou sílu instance SCP-3064 a určili riziko, než přistoupí k zadržovacím postupům. Konečná rozhodnutí v těchto případech učiní personál s povolením SCP-3064/4.

Původní instance SCP-3064 nesmí být odstraněny ze zabezpečených skříní bez souhlasu personálu s povolením SCP-3064/3. Pro účely testování a experimentů musí být vytvořena kopie ze stejných nebo podobných materiálů. Oblasti-15 a 301 udržují pro tento účel prázdné vinylové desky, CD, DVD a MP3 přehrávače. Kopie instance SCP-3064 musí být jednotlivě zapečetěny pomocí polyetylénových sáčků určených pro skladování nebezpečného materiálu třídy G a odeslány ke spálení.

Testování s původními fyzickými instancemi SCP-3064 musí být předloženo současnému vedoucímu výzkumnému řediteli (SCP-3064/5) ke schválení.

Popis: SCP-3064 je melodie, o které se předpokládá, že působí na posluchače tím, že ovlivňuje posluchačovo vnímání nepříznivých podnětů. Pomocí dosud ne zcela pochopeného mechanismu tato melodie snižuje reakci na nepříjemné stimuly. U některých instancí SCP-3064 bylo prokázáno, že zcela anulují reakce na strach u postižených jedinců a dokonce tlumí již existující fóbické vjemy. Instance SCP-3064 silněji ovlivňují posluchače při živé reprodukci melodie. Pro jednoduchost odkazování budou účinky SCP-3064 na jednotlivce označovány jako "silné", což znamená úplnou inhibici strachu a odstranění předchozího podmiňování strachu nebo "slabé", což naznačuje neúplnou inhibici strachu bez účinku na předchozím podmiňování strachu.

Za zmínku stojí instance SCP-3064 vypsané níže:

medium.jpg

Fragment SCP-3064-6

SCP-3064-6"Hymna Odvahy"
SCP-3064-6/1, -6/2, -6/3 a -6/4 jsou hliněné úlomky s vytesaným klínovým písmem. Úlomky byly nalezeny ve vykopávkách roku 1952 v amorejsko-kanaánském městě Ugarit (dnešní Ras Shamra) v severní Sýrii. Původně tvořili součást sbírky 'Hurrian Songs', poprvé uváděné v literatuře roku 1955, jako fragmenty h.18, h.29 a h.31-32. Všechny podrobnosti o těchto fragmentech byly odstraněny z veřejně dostupné vědecké literatury.

Přeložený text a hudební notaci SCP-3064-6 poprvé publikoval v roce 1992 M. Szlezchny. Pozornost Nadace upoutal v roce 1994, kdy ██████ ██████ publikoval a provedl recitál "opraveného" překladu. Výsledkem se stal Incident 3064-4. Všechny známé nahrávky této instance SCP-3064 byly převzaty do úschovy Nadace a jsou označeny SCP-3064-7. Nebyly hlášeny žádné oběti a všem přítomným byla podána amnestika třídy C.

Archeologičtí a paleolingvističtí experti Nadace potvrdili, že překlad SCP-3064-6 ██████ ██████ je přesný a představuje hymnus ke kanaánskému božstvu Anat, božstvu spojenému s válkou a kofliktem na Ugaritských tabulkách. Text tvoří modlitbu k Anat, aby dodala věřícímu odvahu v boji. Experimenty ukázala, že texty recitované jako próza nevykazují inhibiční účinek.

SCP-3064-6 je pozoruhodné tím, že je nejstarší známou fyzickou instancí SCP-3064. Tím dokazuje, že SCP-3064 součástí lidské kultury minimálně od roku 1400 př.n.l.

V roce 20██ článek s názvem Hurrian Songs publikovaný v American Journal of Archaeology upoutal pozornost Nadace tím, že přímo odkazoval na fragmenty h.31-32 v kontextu částečného překladu dalších artefaktů vykopaných z Ugaritu (označené jako SCP-3064-6/A). Relevantní pasáže z tohoto časopisu byly reprodukovány níže jako dodatek 20██/01.

medium.jpg

SCP-3064-1

SCP-3064-1"Viktoriina Melodie"
SCP-3064-1 je malá mechanická hrací skříň o rozměrech 8 cm x 5 cm x 4 cm, vyrobená z jasanového dřeva někdy ve 30. letech 20. století. Předpokládá se, že ji vyrobil nezávislý řemeslník. Na víku je vyrytý obraz bohyně Viktorie, napodobující sochu na Viktoriině Monumentu v Londýně. Na vnitřní straně víka je nápis: 'Pro Johnyho – Zatopte jim! - B.' Natahuje se malým mosazným klíčem a jakmile je spuštěna, začne hrát SCP-3064, dokud vnitřní pružina zcela nepovolí a nebude potřeba další natažení. Materiály hrací skříňky nevykazují žádné anomální vlastnosti a skříňka byla úspěšně rozebrána a znovu složena bez snížení účinků SCP-3064.

Dle výpovědí očitých svědků byla hrací skříňka nalezena v roce 1942 v troskách stíhacího letounu RAF pilotovaného Johnem Turnerem (pravděpodobně "Johnny" zmiňovaný v nápisu na krabici), který byl sestřelen poblíž Hamburku 8. dubna 1942. Pilot se z letadla nevystřelil. Hrací skříň vlastnilo několik majitelů, než byla opuštěna v Berlíně a nalezena americkým vojákem Thomasem █████, který upoutal pozornost zaměstnanců Nadace po rvačce v Bostonském baru, MA v roce 1951 (incident 3064- 1). █████ utrpěl při rvačce těžká zranění a byl zatčen a obviněn z těžkého ublížení na zdraví. V policejní zprávě se píše, že si pan █████ střídavě pobrukoval a zpíval 'zvláštní melodii', když byl ve společné zadržovací cele. Nedlouho poté vypukla další rvačka, ve které byl █████ zabit, když bojoval 'jako šílenec' a 'neprojevoval žádný pud sebezáchovy'. Do Bostonu byl vyslán vyšetřovací agent a vdova po █████ potvrdila policejní zprávu a uvedla, že vlastnil hudební skříňku, která hraje stejnou melodii.

Výzkum Nadace odhalil tři jedince, kteří by mohli být "B", na které odkazuje nápis na skříňce, ale žádný z nich nezná spojení s jinými instancemi SCP-3064.

SCP-3064 bylo přeznačeno na SCP-3064-1 po získání SCP-3064-2 v roce 1954. Testování prokázalo, že se jedná o melodie, nikoli fyzický předmět, s anomálními účinky.

SCP-3064-23"Sugar Sugar Sweet Fear"
SCP-3064-23 je singl produkovaný dánskou hudební skupinou Fennikelkage. Singl 'Sugar Sugar Sweet Fear' byl vydán v roce 2002, ale neuspěl u publika. Základní pozorování podle výše popsaných protokolů předběžně označilo skladbu jako SCP-3064-23 kvůli podobnosti v melodii se známými instancemi SCP-3064. SCP-3064-23 je však významně pozměněná, aby odpovídala žánru tanečního popu. Nadace v tuto chvíli nepodnikla žádná preventivní opatření. Byl vyslán agent, který prozkoumal skupinu a získal instanci SCP-3064-7.

V roce 2004 začala Nadace sledovat zvyšující se počet internetových odkazu na píseň, pocházející z japonského videa spojujícího singl s "chibi" zobrazením Smrtě (animace je označená jako SCP-3064-23/A). Ve druhé polovině roku 2004 byl zaznamenán slabý nárůst sebevražd. V této době také tento trend dosáhl vrcholu v popularitě (incidenty 3064-14 a 3064-15). Po přezkoumání bylo uděleno povolení k zahájení plošné operace za účelem potlačení online zmínek o klipu a redukování dostupnosti videa. Klip byl odstraněn ze známých videohostingových služeb. Následně byl vytvořen nový trend, aby odvedl pozornost.

Později bylo zjištěno, že animátor videa, Kiniho Kunihiro, spáchal sebevraždu krátce poté, co bylo video poprvé zveřejněno.


Dodatky:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License