SCP-3041
hodnocení: 0+x
blank.png
redknife.JPG

SCP-3041.

Objekt #: SCP-3041

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-3041 je nutné uskladnit v zabezpečené schránce v oblasti. Výzkumníci nemají povoleno držet SCP-3041, či umožnit kontakt s holou kůží.

Ode dne 22. 5. 2015 je veškerý přístup k SCP-3041 zakázán, a to až do další kontroly. Dokud nebude tato kontrola dokončena, níže uvedené informace by měly být považovány za zastaralé a pravděpodobně i nepřesné.

Popis: SCP-3041 je 12cm dlouhý železný nůž neznámého původu. Rukojeť je obalena v koženém pletenci. Určení stáří čepele radiometrickým datováním bylo neprůkazné, avšak indikuje, že rukojeť byla vytvořena během posledních 200 let. Povrch nože má rezavou barvu a je cítit po zkaženém mase. Navzdory rozsáhlé analýze se nepodařilo zjistit zdroj zápachu.

Anomální vlastnosti SCP-3041 se projevují, pokud jej drží uvědomělá osoba po určitou dobu. Časová prodleva nutná k aktivaci anomálních vlastností SCP-3041 se různí. Kritéria nejsou známa.

Pokud je SCP-3041 aktivováno, subjekt prožije sen, ve kterém použije čepel k útoku na jednoho či více osob. Následně nožem odstraní srdce oběti a pozře jej. Prostředí snu se omezuje na místa, kde subjekt původně držel SCP-3041 a zahrnuje oběti, jejichž výskyt je v tomto prostoru očekáván. Subjekt není schopen své oběti rozeznat. Popis osob nepřísluší žádném živé či zesnulé osobě.

Subjektům se takový sen bude zdát často s lehkými obměnami. Ačkoli amnestika tento jev eliminují, většina subjektů i nadále vykazuje příznaky stresu, pocitu viny, psychologického traumatu spojeného s PTSD. Efekt SCP-3041 může být spuštěn vícenásobně, přičemž vytvořené sny budou odlišné.

SCP-3041 bylo nalezeno mezi osobními věcmi Daniela Crenshalla, postaršího samotáře a sběratele historických předmětů, jenž spáchal sebevraždu 02-15-1987. Anomální povaha SCP-3041 byla objevena, když při prohlížení sbírky začal výzkumník prožívat snové stavy podobné těm, které byly zapsány v dopise na rozloučenou, který napsal sám Crenshall.

Dodatek 3041.1: Přílohy

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License