SCP-304
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-304

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Existence SCP-304 je v současné době maskována nepřetržitým přenosem z kosmické sondy ███████. Tento maskovací přenos je kódován, aby se zabránilo dešifrování SCP-304 neoprávněnými osobami. Tento přenos je doplněk daty z veřejně známých sond a konvenčních vědeckých operací prováděných NASA. ███████ a jeho v současné době neaktivní náhrada jsou na kurzu, který je bude trvale udržovat mezi Zemí a předpokládaným zdrojem SCP-304. Pokud původní sonda selže, její náhrada začne okamžitě vysílat na stejné frekvenci a zaujme její místo.

Popis: SCP-304 je vysokofrekvenční signál o frekvenci ██████ GHz, který od okamžiku svého objevu v roce 196█ vysílá seznam jmen a souvisejících titulů. Informace v přenosu je seznam světových vůdců, který se zdá být chronologicky uspořádán. Signál začal Morseovým kódem "King William IV" a pokračuje přes anglické monarchy, americké prezidenty a další vůdce. Formát SCP-304 se změnil z Morseovy abecedy na ASCII kód, jakmile v seznamu došel k "Presidentu Lyndonu B Johnsonvi". SCP-304 vysílalo seznam 63 lidí s funkcí "President", jakož i [DATA VYMAZÁNA] členů O5. Signál se pak změnil z kódu ASCII na dříve neznámý formát, přičemž odvysílal dalších 7 po sobě jdoucích jmen. Po sedmém nezašifrovaném názvu se SCP-304 zastavilo na 12 sekund a poté začalo vysílat seznam znova. Důvod náhlého ukončení seznamu není znám.

Poznámka: Informace obsažené v SCP-304 jsou vyhrazeny pro personál s oprávněním O5 a výše. Oprávněný personál potvrzuje, že seznam amerických a čínských prezidentů je aktuální. Informace, které mohou identifikovat zaměstnance Nadace, nebudou v tomto dokumentu zapsány. Bylo zjištěno, že SCP-304 přichází ze směru [DATA VYMAZÁNA]. Původ SCP-304 však není znám, stejně jako doba jeho existence před jeho objevením.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License