SCP-3034
hodnocení: +2+x
blank.png
site753a.jpeg

Prozatímní Oblast-3034

Objekt #: SCP-3034

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: V oblasti musí být vždy přítomni tři členové nadačního personálu, z nichž alespoň jeden neustále monitoruje dostupné rádiové frekvence kvůli možnému výskytu SCP-3034. Veškerý přiřazený personál musí dosahovat certifikované úrovně zvládnutí ruského jazyka C1 či vyšší. Rádiové vybavení prochází týdenními diagnostickými prohlídkami, aby byl zajištěn jeho neustálý funkční stav. Střídání personálu probíhá na měsíční bázi.

Je-li detekován výskyt SCP-3034, odpoví personál neprodleně na stejné frekvenci zprávou v ruštině: все хорошо ("Vše je v pořádku"). V případě, že je komunikace se zařízením přerušena, je bezodkladně mobilizována MTF Epsion-10 ("Spasitelé") za účelem vyšetřování a opětovného zajištění oblasti.

Za žádných okolností není povoleno použít rádiové vybavení k jiným účelům, než je vysílání fráze "все хорошо" ("Vše je v pořádku"). Za žádných okolností není povoleno se pokoušet navázat kontakt s SCP-3034 (viz přiložený záznam o incidentu).

Za žádných okolností není povoleno přivádět do oblasti děti.

Popis: SCP-3034 je opakovaně se vyskytující anomální rádiové vysílání neznámého původu. Toto vysílání nebylo doposud zaznamenáno jinde než ve dvoukilometrovém okolí Prozatímní Oblasti-3034. Snahy lokalizovat zdroj SCP-3034 se nesetkaly s úspěchem. Od roku 1964 bylo zaznamenáno 627 případů výskytu tohoto vysílání. Interval tohoto výskytu je, jak se zdá, náhodný — nejkratší prodleva měla délku dvou týdnů, nejdelší potom šest měsíců.

Veškeré záznamy SCP-3034 mají totožný průběh: Po dobu zhruba 10 vteřin hraje syntetický tón, následovaný hlasem SCP-3034-A (dle odhadu adolescentní ženy ruského státního příslušenství). SCP-3034-A okamžitě začíná odpočítávat od 200 v ruštině (AKTUALIZACE 2015/05/17: Viz přiložený záznam o incidentu). Odvysílá-li v průběhu tohoto odpočtu Prozatímní Oblast-3034 na stejné frekvenci frázi "все хорошо", SCP-3034-A přestane počítat. Počáteční tón se opakuje a vysílání je u konce.

Pozadí audio záznamu je během hovoru SCP-3034-A výrazně rozostřeno:

Pokusy o analýzu tohoto rozostření stále probíhají (viz přiložená analýza audio záznamu níže).

Testy prokázaly, že SCP-3034 nereaguje na nahrávky fráze "все хорошо". Z tohoto důvodu musí být personál v Prozatímní Oblasti-3034 přítomen nepřetržitě.

Dodatek 3034.1: Přílohy

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License