SCP-303
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-303

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k tomu, že se SCP-303 zatím nedostalo za hranice Oblasti ██, je celá Oblast ██ považována za jeho zadržovací zónu. Všechny místnosti v Oblasti ██, u kterých je to možné, musí být upraveny tak aby měly dva vchody, s 10m mezerou mezi sebou, nebo aby se oba nemohly dostat do jednoho zorného pole. Personál musí být rovnoměrně rozmístěn po zařízení, s dostupným rádiem, nebo možností kontaktu aby mohl být střet vyřešen rychle. Personál, který viděl SCP-303 musí okamžitě podstoupit psychické vyšetření.

Všechny SCP objekty v Oblasti ██ musely být před 6/4/10 všechny najednou přemístěny do Oblasti ██-B. Všechny SCP objekty budou přemístěny zpátky do Oblasti ██-A jakmile bude ověřeno, že SCP-303 neopustilo Oblast ██ s nimi. Jakmile se SCP-303 přesune do Oblasti ██-B, nebo zůstane v Oblasti ██ dokud nebudou všechna zmíněná SCP přesunuta do Oblasti ██-A, budou zadržovací procedury stanovené jako vyhrazené.

Popis: Svědkové popisují SCP-303 jako nahou, bezpohlavní, vyzáblou humanoidní postavu s hnědou, načervenalou kůží. Namísto běžných obličejových prvků, dominují na jeho hlavě extrémně velká ústa, nesoucí nezvykle velké lidské zuby. Neustále vydává pískavý zvuk, dost hlasitý na to, aby byl slyšet i na druhé straně velmi pevných dveří. Všichni, kdo narazili na SCP-303 jsou schopní jej celého popsat, včetně těch, kteří ho nikdy fyzicky neviděli.

SCP-303 se příležitostně materializuje za jakýmikoliv zavřenými dveřmi, poklopem, nebo jinou průchodovou bariérou, naproti uvědomělému pozorovateli, vybraného na základě neznámých kritérií. SCP-303 poté zůstane za zavřenými dveřmi po neurčitelnou dobu. Kohokoliv kdo se bude pokoušet dveře otevřít, zastihne silná, paralyzující vlna strachu, která trvá, dokud se SCP-303 nedematerializuje (sám, nebo tím že ho spatří další pozorovatel). Původ tohoto strachu není jasný, ale zdá se, že je podobné povahy jako arachnofobie a ophidiofobie, s původem na genetické úrovni předvědomí. Analýzy [DATA VYMAZÁNA] ukazují, že SCP-303 tento strach ve skutečnosti nezpůsobuje záměrně.

SCP-303 nedovolí, aby přišlo do přímého očního kontaktu s jakýmkoliv pozorovatelem a nikdy nenechá pozorovatele spatřit víc, než 10 % svého těla. Jakmile jsou dveře nebo jiný průchod částečně, nebo kompletně průhledné, materializuje se SCP-303 tak, že nechá viditelných pouze 10 a méně % svého těla, nebo způsobí efekt mlhy nebo námrazy průhledného povrchu, aby dosáhlo stejného efektu. Pokud je k SCP-303 přistupováno ze strany, kde není žádný objekt, který by zakrýval zorné pole, dematerializuje se před tím, než je navázán oční kontakt.

Jakékoliv elektronické nebo komplexně mechanické přístroje, se kterými přijde SCP-303 do styku jsou dočasně vypnuty. Nebyl zaznamenán žádný případ, kdy by SCP-303 fyzicky nebo verbálně napadalo nějakého pozorovatele.

Jak se SCP-303 dostalo do Oblasti-██ je momentálně neznámé. První záznam o výskytu SCP-303 pochází z 3/1/10. Spekuluje se, že zde bylo SCP-303 neúmyslně přemístěno s jiným SCP, nebo má původ v jiném oblastním SCP. Všechna SCP v Oblasti ██ jsou odpovídajícím způsobem překontrolovávány.

Záznam Incidentu 303-A

Incident 303-1: Agentka ████████ se sprchovala v její osobní koupelně, když si na druhé straně sprchového závěsu všimla přítomnosti SCP-303, které velmi hlasitě pištělo. Vyděšená agentka neúmyslně udeřila do sprchového závěsu, který následkem toho spadl. Závěs částečně zabalil SCP-303, což odhalilo, že od ní bylo necelých 0.5m, vzpřímené, obličejem ke sprše. Agentka ████████ vypověděla, že strávila přibližně další 3 hodiny tichým vzlykáním ve sprše, aby nerozrušila SCP-303. Agentka dále vypověděla, že pískání přestalo velmi náhle, přičemž v tento moment byla schopná opustit sprchu.

Incident 303-3: Agent █████ narazil na SCP-303 v odpočinkové místnosti v druhém patře Oblasti ██. Pokoušel se získat kávový krém z protější místnosti, když z této místnosti uslyšel vycházet hlasité pískání, následované obrovskou vlnou strachu. Agent později vypověděl, že SCP-303 bylo schoulené ve fetální poloze. Agent prohlásil, že si je touto informací jistý přes to, že se mu nepodařilo otevřít dveře místnosti. Později po prozkoumání místnosti, chyběl jeden práškový kávový krém.

Poznámka: Toto je první zaznamenaný případ, kdy SCP-303 odstranilo ze scény objekt.

Incident 303-6: Dr. █████ byl nalezen mrtvý na dehydrataci ve skladišti ve 2. patře. Předpokládá se, že zde Dr. █████ strávil 5 dní, než byl objeven. Skladiště a k němu připojenou chodbu dělí malá 4m x 4m hyperbarická komora. SCP-303 zaujalo místo v této komoře po celou dobu co byl Dr. █████ uvězněn ve skladišti, čímž do ní znemožnilo přístup z obou stran a znemožnilo Dr. █████ odejít.

Testovací Záznam 303-A:

Tým skládající se z Dr. ████████, Výzkumníka ████████, 4 bezpečnostních zaměstnanců a 4 zaměstnanců Třídy-D byl sestaven, aby se okamžitě dostavil k jakékoliv nahlášené materializaci SCP-303, kde měl provést okamžité testování. Následující experimenty se odehrály u dveří do místnosti ███ z chodby na 1. podlaží. SCP-303 bylo nahlášeno v místnosti ███.

Test 303-1: Jeden (1) mužský personál Třídy-D, D-303-1, byl požádán aby otevřel dveře, pod výhružkou, že jinak bude přeřazen k SCP-███ za nespolupráci. To bylo odmítnuto s tím, že má extrémní strach.

Test 303-2: Jeden (1) mužský personál Třídy-D, D-303-1, byl požádán aby otevřel dveře, pod výhružkou okamžité terminace za nespolupráci. To bylo odmítnuto s tím, že SCP-303 by [DATA VYMAZÁNA]. Na místě byl terminován.

Test 303-3: Jeden (1) ženský personál Třídy-D, D-303-2, který byl u terminace D-303-1, byl požádán aby otevřel dveře, pod výhružkou okamžité terminace za nespolupráci. To bylo odmítnuto s tím, že SCP-303 by [DATA VYMAZÁNA]. Výzkumník ████████, byl tímto prohlášením viditelně otřesen. D-303-2 nebyl terminován.

Test 303-4: Jeden (1) ženský personál Třídy-D, D-303-2, byl požádán aby otevřel dveře. Jednomu (1) mužskému personálu Třídy-D byl vybaven jedním (1) bojovým nožem bezpečnostního personálu a bylo mu přikázáno aby [DATA VYMAZÁNA], dokud D-303-2 neotevře dveře. Po 2 hodinách [DATA VYMAZÁNA] D-303-2 zemřel na ztrátu krve. D-303-2 neprovedl žádný pokus o otevření dveří.

Dodatek- 5/1/10: Zdá se, že si SCP-303 zabralo skladiště ve 2. patře, jako svoje vlastní. Od 4/5/10 nedovolilo žádnému personálu vstoupit dovnitř. Pravidelně odchází aby odcizilo majetek Nadace, který je následně do tohoto skladiště přesunut. Následující seznam obsahuje všechny přístupné předměty, které SCP-303 vzalo:

  • Jedna (1) █████ kryozkumavka
  • Tři sady standardního Nadačního chirurgického náčiní.
  • █████ ███ ████████████
  • Dvě (2) mrtvoly personálu Třídy-D
  • Jeden (1) benzínový generátor
  • Několik různých chemikálií včetně velkých množství tryptofanu, fenylalaninu, █████████ a tyrosinu
  • Jedna (1) krabička od práškového kávového krému

SCP-303 odcizilo také několik tajných materiálů. Zaměstnanci se stále snaží přijít na to, za jakým účelem toto SCP-303 dělá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License