SCP-3022
hodnocení: 0+x
blank.png
hook.png

SCP-3022

Objekt #: SCP-3022

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Každá instance VIP-576 musí mít u sebe neustále kopii SCP-3022. Všechny instance VIP-576 musí zůstat v Oblasti-19.

Přebývající kopie SCP-3022 jsou uloženy v úložných skříních 813-A, 813-B a 813-C. Jakákoli osoba, vlastnící takovou věc, musí být zadržena a je nutné kontaktovat Nadaci Základního Vesmíru, pro vytvoření plánu akce.

Protokol Monomyth: Všechny toalety v Oblasti-19 jsou vybaveny háčky. Ty jsou připevněny k vnitřní stěně pomocí elektromagnetů. V případě narušení Typu 5+ skladovacího prostoru v Oblasti-19 nebo pokud nastane Scénář Třídy K jakéhokoliv druhu budou tyto elektromagnety okamžitě deaktivovány. VIP-576 by mělo neprodleně použít SCP-3022. Všechny Nadace alternativních vesmírů, které jsou v kontaktu s Nadací základního vesmíru musí také provést Protokol Monomyth, ať už jsou vybaveny SCP-3022 nebo ne.

Popis: SCP-3022 je předmět vyrobený převážně z oceli. Měří přibližně 13 centimetrů a váží 316 gramů. Když je SCP-3022 drženo člověkem bez doprovodu uvnitř kabinky ve veřejné toaletě, která nemá žádný hák vhodný k zavěšení kabátu nebo podobného předmětu, přenese držitele do alternativního vesmíru, v němž je kabinka vybavena takovýmto hákem a není obsazená.

Ve většině případů je rozdíl mezi počátečním vesmírem a cílovým vesmírem minimální (<14°). Rozdíly časové osy se obecně vyskytují ne dříve než stavba příslušného místa. Zároveň se řídí "Principem Nejmenších Rozdílů".

Tendence vesmíru přijímat instance SCP-3022 pravděpodobně závisí na tom, jak záměrné bylo rozhodnutí o instalaci háků do určité kabinky. Vesmíry, ve kterých bylo rozhodnutí učiněno v souladu se stavebním návrhem, mají jen málo podobných vesmírů, ve kterých háčky nebyly nainstalovány. Nadace Základního Vesmíru získala ██ instancí SCP-3022 od jednotlivců cestujících z alternativních vesmírů.

Principy fungování SCP-3022, stejně jako jeho původ, nejsou známy. Původně bylo odebráno osobě ████-██████ █████████. Tento civilista se objevil v SCP-984 dne 08.08.2016. Byl napaden vzteklým medvědem grizzlym, zatímco byl uvnitř SCP-984. Díky tomu nebyl smrtelně zraněn. Před smrtí █████████ bylo zjištěno, že SCP-984 nevykazuje žádné neobvyklé vlastnosti ve svém základním vesmíru a že obdržel SCP-3022 od nespecifikovaného přítele. Vyšetřování osoby ██████████ (původně ze základního vesmíru) nezjistilo žádnou souvislost s anomální činnosti ani nenalezlo žádnou instanci SCP-3022.

Dodatek: SCP-3022 je jediná přenosná položka ve vlastnictví Nadace, umožňující cestování mezi vesmíry. Na základě příkazu Rady O5 bylo SCP-3022 přiděleno VIP-576 jako prostředek poslední záchrany, aby se zabránilo jeho úmrtí nebo zásadní změně v realitě. Koordinace mezi vesmíry v rámci Protokolu Monomyth zajistila, že SCP-3022 po své aktivaci přenese VIP-576 do vesmíru, ve kterém nedochází k závažnějšímu narušení kontejnmentu nebo k události třídy K.

V současné době je VIP-576 jediným VIP pod kontrolou Nadace, který pravděpodobně dokáže přežít scénář třídy K. Do Protokolu Monomyth nebylo dosud přidáno žádné další VIP.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License