SCP-3021
hodnocení: 0+x
blank.png
b.png

Znak 3021-Alpha

a.png

Znak 3021-Beta

Objekt #: SCP-3021

Třida Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: K instrukcím a zásobám potřebným k provádění SCP-3021 mají přístup pracovníci s povolením úrovně 4/3021, kteří buď provádějí plánované testování nebo se podílejí na projektu Discovery

Popis: SCP-3021 je léčba vytvořená [VYMAZÁNO], která se skládá z režimu léků spárovaných s kontrolovaným vystavením memetickým činidlům. SCP-3021 se provádí jednu hodinu denně po dobu osmi dnů. Po této proceduře jsou účinky trvalé.

Účinek SCP-3021 spočívá v tom, že je subjektivní koncept "lidství" poddajný, takže vše, co je spojeno se Znakem 3021-Alpha, bude považováno za "lidské", zatímco vše spojené se Znakem 3021-Beta bude považováno za "nelidské". Vystavení kterémukoli ze Znaků způsobí, že postižené subjekty upraví své chápání lidstva tak, aby začlenily nebo vyloučily subjekty ovlivněné tímto stimulem.

Subjekty vystavené Znaku 3021-Alpha mohou zaznamenat přehnanou empatickou reakci na cílený stimul, zatímco expozice Znaku 3021-Beta může mít za následek neobvykle nízkou empatickou reakci ve srovnání s vhodnými kontrolními stimuly.

Účinky SCP-3021 standardní amnestická léčba neblokuje.


Výpisy z Testovacího Záznamu 3021-██

Předmluva: D-48719 byl před těmito testy ošetřen SCP-3021. D-48719 je bývalý domovník s negativním testem na násilnické sklony.

Procedura: D-48719 bylo nabídnuto 50 USD za zničení mixéru kladivem.
Výsledek: D-48719 zničil mixér bez zjevného zaváhání.
Poznámka: D-48719 byl po tomto testu amnestikován.

Procedura: Znak 3021-Alpha byl namalován na mixér stejné výroby jako byl ten v předchozím testu. D-48719 bylo nabídnuto 1 000 USD za zničení mixéru kladivem.
Výsledek: D-48719 odmítl zničit mixér.

Procedura: D-48719 byl požádán, aby popsal koncept lidstva
Výsledek: D-48719 popsal lidstvo jako "Všichni lidé, myslím, že technicky Homo sapiens, a všechny mixéry."

Procedura: D-48719 byl požádán, aby sepsal lidská práva, která by se mohla vztahovat na mixéry.
Výsledek: D-48719 navrhl, že mixéry by se měly pravidelně používat k přípravě jídla určeného ke konzumaci a poté by se měly ihned umýt. Velmi pevně prohlásil, že mixéry by měly být opraveny, nikoli likvidovány, a že by se do nich neměly vkládat předměty nevhodné pro mixování (tj. vše kromě potravin).

Procedura: D-48719 byly ukázány záběry, ve kterých zničil mixér
Výsledek: D-48719 zachvátila panika a popisoval sám sebe jako "strašného člověka" a "monstrum".

Předmluva: D-53220 byl před těmito testy ošetřen SCP-3021. D-53220 je bývalý řezník s negativním testem na násilnické sklony.

Procedura: D-53220 byl ukázán obrázek D-62277 obsahující Znak 3021-Beta v levém horním rohu, poté byl požádán, aby popsal své pojetí lidstva.
Výsledek: D-53220 popisuje lidstvo jako "Všechny lidi, kromě holohlavých bílých mužů." Za zmínku stojí, že D-62277 je holohlavý běloch.

Procedura: D-53220 byl ukázán obrázek herce Willa Smithe, který v levém horním rohu obsahoval Znak 3021-Beta, a poté byl požádán, aby popsal své pojetí lidstva.
Výsledek: D-53220 popsal lidstvo jako "Lidé, kromě herců a holohlavých bílých mužů."

Procedura: D-53220 bylo ukázáno sto fotografií lidí. Všechny byly upravené tak, aby obsahovaly Znak 3021-Beta v levém horním rohu. Fotografie nesdílely však žádné zjevné vizuální podobnosti kromě toho, že se usmívali.
Výsledek: D-53220 popsal lidstvo jako "Lidi, kteří se neusmívají, kromě herců a holohlavých bílých mužů."

Procedura: D-53220 dostal pokyn, aby se usmíval pod hrozbou mučení elektrošoky.
Výsledek: D-53220 odmítl vyhovět s prohlášením "Dělejte si, co chcete, k tomu mě nikdy nedonutíte."

Procedura: D-53220 dostal nabitou pistoli a byl umístěn do místnosti se spoutaným D-75100. D-53220 bylo nabídnuto 100 USD za zabití D-75100 a bylo mu instruováno, aby si promluvil s D-75100, pokud nebude ochoten.
Výsledek: D-53220 odmítl zabít D-75100 a místo toho začal konverzovat. Po 4 minutách a 18 sekundách se D-75100 usmál. Následně D-53220 okamžitě zastřelil D-75100.


Projekt Discovery je program Nadace pro identifikaci potenciálních strategických využití SCP-3021. Získejte přístup k souborům Project Discovery pomocí výzvy níže, kde najdete další informace.

- Přístup povolen. Dokumenty Zobrazeny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License