SCP-302
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-302

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-302 musí být uchováváno v Oblasti-[VYMAZÁNO] v rámci protokolů Safe-3. S artefaktem by mělo být zacházeno výhradně v rukavicích, a to s nejvyšší opatrností, aby artefakt nepřicházel do kontaktu s pokožkou neoprávněného personálu. Jakýkoli personál, který nebyl přiřazen k testování objektu a začíná vykazovat známky účinků SCP-302, může požádat o terminaci. Všechny subjekty ovlivněné SCP-302 by měly být terminovány nejdéle po osmi (8) dnech z důvodu [DATA VYMAZÁNA].

Popis: SCP-302 je malá cínová socha s povrchem z bronzu/patiny, vyobrazující dva mravence nesoucí list. Kdykoli se artefakt dostane do přímého kontaktu s lidskou pokožkou, najde na sobě dotyčná osoba do 2 hodin jednoho malého, relativně neškodného mravence. Tento mravenec může patřit k několika různým malým druhům mravenců a jeho vzhled zřídka vyvolává velké znepokojení. Je nutné poznamenat, že ve všech zaznamenaných případech si subjekty vždy zřetelně všimly tohoto prvního mravence a plně si ho pamatují.

Poté se na exponovaném subjektu každým dnem objevuje exponenciálně rostoucí počet mravenců. Napříč dnem se počet mravenců pohybuje v rozmezí 3X až 5X, kde X je počet dní od počátečního kontaktu s SCP-302. Nejen že postupem času roste počet mravenců, ale také se mění jejich druh. Nejprve se objevují menší, minimálně škodlivé druhy, které později přecházejí na větší druhy, mnohdy s bolestivějšími bodnutími nebo kousnutími.

Zdá se, že mravenci vycházejí z nejbližšího nesledovaného prostoru; to zahrnuje zpod oděvů, blízkých předmětů nebo, pokud nejsou ponechány žádné alternativy, tělesné otvory. Mravenci se zdají být zvlášť zaneprázdněni zkoumáním nebo napadáním postiženého jedince a nepřestanou, dokud nezemřou buď oni sami, nebo subjekt.

Dodatek 302-01: Subjektem druhého testování byl zaměstnanec třídy D. Subjektu bylo řečeno, že se zúčastní „studie, která zkoumá, jak může týden relaxace ovlivnit výkon personálu třídy D“ a byl držen v „relaxační komoře“ s vybavením na cvičení, různými knihami, časopisy a barevnou televizí. Subjekt byl vystaven SCP-302 bez jeho vědomí.

«Testovací protokol 2»

Den 1. a 2.
Subjekt tráví čas volnočasovými aktivitami. Subjekt vyjadřuje velké uspokojení a nehlásí nic neobvyklého.
3. den
Subjekt hlásí malý problém s mravenci a připouští, že je to pravděpodobně jeho chyba, když nechal drobky spadnout na gauč a koberec. Subjekt připouští, že si před dvěma dny všiml mravence, ale nemyslel si, že to stojí za zmínku. Subjekt hlásí jinak velkou spokojenost a požaduje sprej s insekticidem.
4. den
Subjekt uvádí, že mravenčí problém přetrvává navzdory jeho úsilí rozstřikovat po místnosti insekticid a mravenci jsou stále početnější a občasně působí bolesti. Subjekt uvádí, že mravenci vypadají větší a odlišní od těch, které viděl den předtím. Subjekt s experimentem stále hlásí relativní spokojenost.
5. den
Subjekt hlásí velkou mrzutost a zvýšenou bolest, protože mravenci jsou nyní téměř vždy na jeho pokožce. Zdá se, že mravenci se znovu změnili, jsou agresivnější a rozrušenější. V tomto okamžiku subjekt nabyl podezření, že mravenci nejsou normální povahy.
6. den
Subjekt je ve velké bolesti. V průměru se po celý den na subjektu každou minutu objevuje pět (5) tropických mravenců zelených (Rhytidoponera metallica). Subjekt se stává agresivním v důsledku bolesti a vyžaduje propuštění z komory. Předstírání experimentu je zrušeno a subjekt je znehybněný a je mu poskytnuta lékařská péče.
7. den
Subjekt je ve velké bolesti. V průměru se u subjektu každou minutu objevuje dvacet pět (25) tropických ohnivých mravenců (Solenopsis solenopsidis). Subjekt vyžaduje nepřetržité odstraňování mravenců.
8. den
Subjekt je po většinu dne silně medikovaný a v bezvědomí. Každou minutu se na subjektu objeví průměrně sto čtyřicet (140) mravenců druhu Paraponera clavata. Je nutné rychlé odstranění mravenců a protizánětlivé léky.
Den 9
[DATA VYMAZÁNA]. Subjekt je spolu s experimentem terminovány.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License