SCP-3008
hodnocení: +5+x
blank.png

Objekt #: SCP-3008

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Obchodní dům obsahující SCP-3008 byl odkoupen Nadací a převeden na Oblast-██. Všechny veřejné silnice vedoucí do, nebo kolem Oblasti-██ byly přesměrovány.

Vchod do SCP-3008 musí být neustále monitorován a nikomu není povolen vstup do SCP-3008 mimo testování, které bylo povoleno vedoucím výzkumu.

Lidé, kteří opouštějí SCP-3008 mají být zadrženi a poté předběžně informování o použití amnestik. V závislosti na délce jejich pobytu v SCP-3008 může být před jejich návratem třeba sestavit krycí příběh.

Všechny ostatní subjekty, které opustí SCP-3008, musejí být ukončeny.

Popis: SCP-3008 je velký obchodní dům, dříve vlastněný společností IKEA, populárním řetězcem obchodů s nábytkem. Osoba, která vejde do SCP-3008 hlavním vchodem a ztratí ho z dohledu se ocitne uvnitř SCP-3008-1. Toto přemístění je z perspektivy oběti nepostřehnutelné a registruje ho, až když se pokusí vrátit k hlavnímu vchodu.

SCP-3008-1 je prostor připomínající vnitřek obchodu s nábytkem IKEA, který přesahuje hranice toho, co by mohlo být fyzicky obsaženo v rozměrech obchodního domu. Aktuální měření udává plochu nejméně 10 km2 a bez jakéhokoli viditelného vnějšího zakončení. Bezvýsledné měření laserovými dálkoměry vedlo k spekulacím, že prostor může být nekonečný.

SCP-3008-1 je obýváno neznámým počtem civilistů, uvězněných před izolací objektu Nadací. Shromážděné údaje naznačují, že tito jedinci v rámci SCP-3008-1 vytvořily jednoduchou civilizaci, včetně výstavby sídel a opevnění za účelem obrany proti SCP-3008-2.

SCP-3008-2 jsou humanoidní entity, které se vyskytují v SCP-3008-1. Na první pohled připomínají člověka, ale mají přehnané a různorodé tělesné proporce, často označované jako příliš krátké nebo příliš dlouhé. Nemají žádné obličejové rysy a ve všech případech nosí žlutou košili a modré kalhoty v souladu se standardním pracovním oblečením pracovníků IKEA.

SCP-3008-1 má denní a noční cyklus, určovaný osvětlením prostoru. Osvětlení se aktivuje a deaktivuje v časech, které jsou v souladu s otevírací dobou původního prodejního místa. Během “noci” se SCP-3008-2 stanou násilnými vůči všem ostatním formám života v SCP-3008-1. Během těchto záchvatů násilí byly slyšet fráze v angličtině, které jsou typicky variantami “Obchod je nyní zavřený, opusťte prosím budovu”. Jakmile začne “den”, SCP-3008-2 se náhle stanou pasivními a začnou se zcela náhodně pohybovat po SCP-3008-1. V tomto stavu neodpovídají na dotazování nebo jiné slovní narážky, při napadení však budou reagovat násilně.

Je známo, že SCP-3008-1 má jeden, nebo více východů umístěných uvnitř, ačkoliv se zdá, že tyto východy nemají pevnou polohu, takže opustit SCP-3008-1 je velice obtížné. Použití jiných dveří než hlavního vchodu do budovy, nebo prolomení stěn povede do normálního interiéru původního obchodu.

Od začátku zadržení SCP-3008 se 14 osobám podařilo opustit SCP-3008. Po rozsáhlém rozboru byly všem jedincům podávány amnestika a poté byli propuštěni.

Incident 3008-1: V 00:37 ██/██/200█ vystoupil člověk z SCP-3008, následován o 10 sekund později SCP-3008-2. SCP-3008-2 chytilo a zabilo člověka předtím, než byl zadržen ozbrojeným personálem. Tento incident představuje jediný okamžik, kdy SCP-3008-2 opustilo SCP-3008. Byla provedena celková pitva těla; více informací naleznete v Dokumentu pitvy 3008-2.

Muž sebou nesl deník s nápisem IKEA, do kterého nejspíše dokumentoval strávený čas v SCP-3008-1.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License