SCP-3007
hodnocení: +3+x
blank.png

VAROVÁNÍ

NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENT JE KLASIFIKOVANÝ JAKO INFOHAZARD ÚROVNĚ-VI. NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP POVEDE K TERMINACI MEMETICKÝM ČINIDLEM. POKRAČUJTE NA VLASTNÍ RIZIKO.
Memetic%20kill%20agent.jpg


MEMETICKÉ ČINIDLO AKTIVOVÁNO


ZNÁMKY ŽIVOTA POTVRZENY


OTEVÍRÁM SLOŽKU…


City

Umělecké stvárnění SCP-3007-3, autor: SCP-3007-2GV. Malby nejsou viditelné (viz Dodatek 3).

Objekt #: SCP-3007

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Nemocnice a celosvětová média jsou prohledávány, kvůli nalezení SCP-3007-1. Jedinci SCP-3007-2 budou přivedeni do Nadační vazby a průzkum SCP-3007-3 za pomocí SCP-3007-2 bude probíhat pod dohledem alespoň jednoho zaměstnance Úrovně 3. Všichni potvrzení jedinci SCP-3007-2 musí být okamžitě terminováni. Neovlivněným civilistům, jež získali informace o SCP-3007-3, mohou být podána amnestika Třídy A. Personálu vykazujícímu odpor a nespolupráci při vykonávání výše popsaných procedur, budou podána amnestika a bude přeložen, neboť únik SCP-3007 ze zadržení by pravděpodobně mohl způsobit Scénář Třídy-XK Konec Světa.

Popis: SCP-3007-1 je opakovaný halucinační fenomén, vyskytující se bez žádného zjevného vzorce věku, pohlaví, rasy, zdraví, nebo povolání. SCP-3007-1 ovlivňuje najednou přibližně ██ jedinců (označených SCP-3007-2) po celém světě, přičemž noví jedinci se neustále objevují, i přes Nadační snahu o eliminaci. Aktuálně neexistuje jiná metoda, která by mohla zabránit pokračování SCP-3007-1, než smrt. SCP-3007-1 nastává v zdánlivě náhodných intervalech, přibližně čtyřikrát za den u každého subjektu. Obvyklá doba trvání efektu je padesát, až osmdesát minut.

Ovlivněné subjekty tvrdí, že byly transportovány do jiné lokace, označené SCP-3007-3. Popis SCP-3007-3 je u všech subjektů stejný, ovšem nepodobá se žádnému místu na Zemi. Přestože SCP-3007-1 často probíhá u více subjektů naráz, neexistují žádné potvrzené případy toho, že by se subjekty uvnitř SCP-3007-3 navzájem potkaly. Subjekty zažívající SCP-3007-1 jsou plně schopny fyzického pohybu, ale ohlásily, že dokáží vnímat okolní realitu pouze sluchem a hmatem. Výsledkem toho jsou subjekty schopné pohybovat se skrz SCP-3007-3 a zároveň udržovat komunikaci s neovlivněnými osobami. Zrak, čich a chuť uvnitř SCP-3007-3 jsou údajně neodlišitelné od reality.

Jakékoliv zranění získané v rámci SCP-3007-1, se rovněž objeví na subjektech v realitě. Doposud došlo k ██ smrtím subjektů vlivem pádu z velké výšky, pravděpodobně kvůli akcím, které podnikly během SCP-3007-1. Zvuky pocházející z SCP-3007-3 jsou jasně slyšitelné v okruhu dvou metrů kolem SCP-3007-2. Tyto fakty jsou důkazem skutečné existence SCP-3007-3.

Dodatek 1: Záznam Rozhovoru 3007-2C, první zaznamenané svědectví o SCP-3007-3.

Dodatek 2: Přítomnost velkého pilíře je konzistentní mezi záznamy od SCP-3007-2. Pro subjekty je objekt vždy viditelný z počátečního bodu uvnitř SCP-3007-3 a zdá se být jedinečný, mezi strukturami města. Kvůli jeho možné důležitosti, Dr. ████, vedoucí výzkumník SCP-3007, navrhuje jeho průzkum.

Dodatek 3: 25/09/20██. Grafické reprodukce maleb na povrchu pilíře, namalované SCP-3007-2GV. Tyto malby byly ukázány dalším subjektům v pozdějších expedicím, které potvrdily, že jde o velmi přesné repliky.

Dodatek 4: 27/12/20██. Připnutý dokument 3007.B, reprodukce poslední malby, nalezené na vršku pilíře.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License