SCP-3006
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-3006

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Online stránky zaměřené na video distribuci, které byly postiženy SCP-3006 musí být monitorovány Nadačními webcrawlery. Manifestace videí obsahující SCP-3006 musí být odstraněny po nahrání a/nebo detekci. Nadační personál zaměstnaný ve společnosti Alphabet musí zajistit, aby veřejnost nebyla schopna zhlédnout SCP-3006. Předpokládá se, že většina videí na veřejném internetu by byla, bez implementace zadržovacích procedur, ovlivněna do 128 hodin.

Nadace neobjevila způsob, jak zabránit nahrání dalších videí SCP-3006. Ostatní objekty SCP nesmí být v tomto dokumentu zmiňovány.

Popis: SCP-3006 je video s názvem "we are number one ale při každém přehrátí se zdvojnásobí počet robbie rottenů ale místnost zůstane stejně velká [nsfw]", které bylo nahráno na video platformu 12. října 2016. Je to hudební klip ze seriálu "Lazy town", který způsobuje, že se objevují humanoidní postavy identické Islandskému herci Stefánovi Karlu Stefánsonovi na opakovaných přehráních.

Videa ovlivněná SCP-3006 jsou schopná rozšíření svého efektu především sdílením co internetových vláken kde se nachází několik neovlivněných videí. Během 1-5 minut od sdílení videa manifestují všechna ostatní videa ve vláknu stejné efekty jako SCP-3006. Počet lidí nebo živých humanoidů ve videích se budou po každém zhlédnutí dvojnásobit včetně jednotlivců mimo záběr jako např kameraman nebo zvukař. Efekt je exponenciální v tom, že po každém přehrání se počet subjektů zdvojnásobí. Například, video obsahující 2 subjekty má druhém přehrání 4, třetím 8 a pátém 32. Žádná z těchto entit si není vědoma efektů SCP-3006 a jsou z toho značně vystresovaní.

I přesto, že ovlivňuje i odkázaná videa, efekt SCP-3006 je unikátní pro každého sledujícího; to znamená, že efekt SCP-3006 je závislý na počtu zhlédnutí daným sledujícím. Pokud video sleduje více subjektů je efekt závislý na subjekty, který video spustil. Pokud subjekt viděl více společných videí tak se efekt přenese.

SCP-3006 převážně ovlivňuje videa nahraná v uzavřeném prostoru, nicméně existují i vyjímky a není to tedy přímý efekt. Po ovlivněním SCP-3006, není možné, aby natočené subjekty opustily natočenou oblast. Po určité době utrpí tyto subjekty zranění, které povedou k smrti kvůli značnému počtu humanoidů, kteří se instantně objeví po spuštění. Toto nezabraňuje efektu SCP-3006 v pokračování.

Nakonec, přehráváním se nedostane video do stavu, kdy je kamera a ostatní vybavení zničeny kvůli vnějšímu tlaku. Toto může nastat i v otevřeném prostoru, nicméně zabere to značně více přehrání než v uzavřeném prostoru. Po tomto je vzhled videa vždy odlišný, protože se objeví neanomální grafické problémy kvůli poškozeným snímkům.

SCP-3006 bylo poprvé objeveno poté co Nadaci přišly ze sociálních sítí hlášení o podivných videích. SCP-3006 původně zhlédnou 11.346 uživatelů, ti byli vysledováni a byly jim podány amnestika Třídy C. Po výslechu byly vysledovány subjekty nacházející se ve videích, ty byly vystopovány a byly jim podány amnestika Třídy B.

Od 18/01/2017, je SCP-3006 klasifikováno jako anomálie třídy Euclid.

Dodatek: Příklady ovlivněných videí

Název:
Popis videa:
Efekt SCP-3006:
Dodatek: Přepis výslechu 3006-J

[VIDEO VYMAZÁNO]

Dotazovaný: ███ ██████
Dotazující: Dr. Krang
Předmluva:14/02/2017, objevil další video producent, ███ ██████, že jsou jeho video ovlivněna SCP-3006. Tento přepis je iterace výslechu. Originál byl ztracen anebo nikdy neexistoval.
<Začátek záznamu>
Dr. Krang: Pro záznam, řekněte prosím své jméno a také ho prosím hláskujte.
███ ██████: Jasně. (nervózně se zasměje) Jako rozhovor do novin, že? Jmenuji se ███ ██████, █ █ █, █ █ █ █ █ █. Ale to už víte ne?
Dr. Krang: Kdy jste si poprvé všiml videa?
███ ██████: Někdo dal link na Twitter, myslim. Je divný sledovat lidi který znáte jak se postupně zkurví. Nejdřív se cítíš špatně, ale jsou to jenom malí počítačoví lidi, ne? O nic nejde. To jsem si říkal.
Dr. Krang: Jak dlouho vám trvalo než jste objevil videa ve kterých jste?
███ ██████: Jo, no víte jak funguje Youtube, bylo v doporučených videích. Bože. Ty vole, já…není to prostě něco co bych chtěl popisovat. Tak jsem to nahlásil a…teď jsem tady.
Dr. Krang: Kolikrát jste si to video pustil?
███ ██████: Netušim. Po určitý době už přestaneš mít představu. Protože, je to vtipný ne? Je to divný vidět tucty sám sebe. Už nevim co tu dělat abych byl upřímný.
Dr. Krang: Co tím myslíte?
███ ██████: No, prostě…nevim proč jsem to dělal. Bylo to… jako bys něco udělal, dodělal to, ale potom nevěděl proč jsi to udělal. Znáte to ne? Jako bych byl ve snu.
Dr. Krang: Co jste čekal, že se stane?
███ ██████: Z toho co mi řekli…no, říkali že tam budou spolu navždy. Ale nejsou to oni, jsem to . Byli mě tam tisíce a teď jsou mrtví. Rozdrceni. Kaše z vnitřností. Jedno oko proplavalo okolo a já se v něm viděl, vole. To je zvrácený.
V tuto chvíli si dotazovaný i dotazující všimnou několika humanoidních entit, jim identických nacházející se v místnosti, stojící v rozích.
███ ██████: Ježiši!
Několik iterací Dr. Kranga se pokusí opustit místnost, neúspěšně. Všechny instance Dr. Kranga spolu začnou bojovat a kopie ███ ██████ se shromáždí na druhé straně místnosti okolo originálního vyslýchaného a zakryjí si tváře.
███ ██████: Vypadněte! Zastavte! Pomoc!
Kopie ███ ██████ ze sebe začnou vzájemně strhávat kůži a maso. Kopie Dr. Kranga začnou dělat to samé. Toto pokračuje, dokud nezůstane od každého pouze jedna instance. Je neznámé zda to jsou originály nebo ne. Video končí pokusem obou opustit vyslíchací místnost, neúspěšně.
<Konec záznamu>
Dovětek: Subjekty byly podány amnestika třídy C. Efekt SCP-3006 pokračuje a bylo spatřeno několik dalších instancí SCP-3006 v Nadačních video archivech. Je zvažována změna Třídy na Keter.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License