SCP-3004
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-3004

Třída Objektu: Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: Hrozba, kterou SCP-3004 představovalo zůstává neaktivní. Zadržení SCP-3004 je zaměřeno na zajištění artefaktů spojených s náboženskou skupinou Cétlaidí. Archeologická naleziště v Irsku a Walesu jsou z tohoto důvodu blízce sledována. Nalezené artefakty budou zabaveny, zapsány a spáleny.

Veškeré záležitosti, týkající se SCP-3004, spadají pod Teologické oddělení. Pokud nastane jakákoliv událost, která by mohla souviset s SCP-3004, musí být okamžitě upozorněn Ředitel Clark.

Předpokládá se, že SCP-3004-1 bylo zničeno, nebo jiným způsobem vypuzeno z naší materiální roviny a není tedy třeba jeho zadržení.

Veškeré informace, ohledně existence druhu Cicadetta luculenta, byly vymazány z obecného povědomí, vzhledem k jeho spojení s SCP-3004.

Popis: SCP-3004 označuje sérii anomálních událostí spojených s rituály druidského kultu známého jako Cétlaidí, téže známého jako "Zpěvači." Skupina působila především v Irsku od patnáctého do začátku devatenáctého století. Ví se, že jejich víra úzce souvisela s životním cyklem dnes vyhynulého druhu Cicadetta luculenta.1

Díky společnému úsilí několika skupin předcházejících Nadaci (včetně Vatikánské Kongregace Aktů Mimo Náš Svět a Královské Společnosti pro Zadržení Abnormalit) byly veškeré informace o SCP-3004 a Zpěvačích zničeny, kvůli zadržení SCP-3004-1. Protože bylo SCP-3004 "zničeno", ustala aktivita entity SCP-3004-1

Události SCP-3004 se soustřeďovaly na vyobrazení spojená s obřady Zpěvačů. Tyto události nastávaly nejčastěji při oslavách spojených se vstupem dětí do dospělosti, když jim poprvé vypadne přední zub. Při těchto událostech do našeho časoprostoru vstupovala božská entita, SCP-3004-1. Zdá se, že události SCP-3004 byly výsledkem toho, jak SCP-3004-1 interagovalo s materiálním světem. Není známo kdy SCP-3004-1 začalo reagovat na víru Zpěvačů.

Přestože existují zvěsti o různých událostech SCP-3004, je pouze velmi málo skutečných zpráv. Umělecká ztvárnění událostí SCP-3004 ukazují jedince druhu Cicadetta luculenta vylézající z otvorů na obličeji, což údajně vedlo k udušení mnoha lidí. Psaný záznam popisuje spatření anomálně velkého jedince Cicadetta luculenta (pravděpodobně SCP-3004-1) na obloze. Pohlédnutí na toto stvoření údajně způsobovalo bolestivé vředy a symptomy nemoci z ozáření. I přes tyto události však Zpevači pokračovali v praktikování svých rituálů, což způsobilo jejich nucené zničení.

SCP-3004-1 byla entita, která interagovala se Zpěvači skrze rituály a způsobovala tak události SCP-3004. Velmi málo se toho ví o její pravé povaze, ovšem předpokládá se, že šlo o jakousi myšlenkovou formu, nebo extradimenzionální bytost, která náhodou odpověděla na rituály Zpěvačů. Veškerá existující data naznačují, že SCP-3004-1 byla pistifágní2 entita Úrovně 3.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License