SCP-3002
hodnocení: +1+x
blank.png

Dokument Připravil: Doktor Connor Teach
Date: 20-04-2017

Objekt #: SCP-3002

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Viz Dokument 3002-6. Všechny kontaminované osoby musí být zničeny. To zahrnuje dřívější zaměstnance, rodinu a příbuzné. Personál s přístupem k tomuto dokumentu nebo zbylým zaměstnancům musí být vybrán O5-1 nebo O5-2.

Popis: SCP-3002 je inteligentní memetická entita schopna a momentálně se pokoušející vytvořit Scénář Konce Světa Třídy-MK.1 SCP-3002 nemá přesnou formu. Místo toho se pohybuje ve vzpomínkách a informacích, ke kterým má přístup. V mysli člověka dokáže SCP-3002 napodobit, změnit nebo odstranit jeho myšlenky. Změny co SCP-3002 provádí zřejmě nemají žádná omezení. Když SCP-3002 napodobí vzpomínku nebo informaci, stane se z ní další instance SCP-3002. Tímto způsobem dokáže být anomálie přítomna ve všech myšlenkách a vzpomínkách člověka.

Potom co kontaminuje celou mysl člověka, dotyčný prakticky ztratí kontrolu nad svým tělem. SCP-3002 většinou nechává svoje oběti žít a chovat se normálně, ale když narazí na dokud nenakaženého člověka, soustředí všechny lidi v okolí a pokusí se ho donuceně vystavit anomálii. Osoby ovládány SCP-3002 nemají žádný pud sebezáchovy.

SCP-3002 je extrémně nepřátelské a aktivně se pokouší kontaminovat nebo zabít všechen zbývající personál Nadace. Pokouší se najít jakýkoliv personál podílející se na Projektu Lethe nebo Oblasti-E, nedokumentované nadační Oblasti v Užanském Národním Parku.

SCP-3002 se šíří mezi lidmi výměnou informací. Protože dokáže napodobit jakoukoliv informaci, považují se všechny informace za způsob přenosu SCP-3002. Věří se, že 78% lidské populace je kontaminováno SCP-3002 a 84% nových informací vytvořených od ██/██/2014 obsahuje SCP-3002.

Protože je SCP-3002 extrémně přizpůsobivé, je nemožné ho plně zadržet. Navíc bylo několik zaměstnanců Nadace prakticky ovládáno SCP-3002 už od jeho prvního objevení. S přístupem k interním procedurám a plánům Nadace se dokázala na nějakou dobu vyhnout objevení nebo analýze.

Dokument 3002-6: Kvůli velmi rozšířené kontaminaci SCP-3002 je zadržení nemožné. Zbylý personál zde může podat návrhy na terminaci anomálie.

Návrh: Kontaktovat zájmové skupiny a osoby s žádostí o pomoc. -Dr. Kent Mayfield
Odpověď Rady: Schváleno (9-4)
Výsledek:

 • Globální Okultní Koalice: Žádná Odpověď
 • Jednotka Neobvyklých Případů: Přijata odpověď. O5-1 potvrdil přítomnost SCP-3002. Odpověď zničena.
 • Charitativní Nadace Manna: Žádná Odpověď
 • Obzorová Iniciativa: Žádná Odpověď
 • GRU Divize "P": Žádná Odpověď
 • Prométheovy Laboratoře s.r.o.: Žádná Odpověď
 • Povstání Chaosu: Přijata odpověď. Nesrozumitelná hlasová zpráva.
 • Andersonova Robotika: Žádná Odpověď
 • Marshall, Carter a Dark: Přijata Odpověď. O5-1 potvrdil přítomnost SCP-3002. Odpověď zničena.
 • Are We Cool Yet?: Přijata Odpověď. Krabice plná pevných disků a digitálních skladovacích zařízení s kopiemi a plány pro několik anomálních kusů umění.
 • Hadova Ruka: Přijata Odpověď: "Tentokrát vám nemůžeme pomoci. Obávám se, že už je mezi námi. -WL"
 • "Nikdo": Přijata Odpověď. Malý papírek s nápisem "Tohle jste měli čekat."

Návrh: Zničit všechny kontaminované osoby a informace, znovu osídlit zemi pomocí SCP-2000. -Dr. Connor Teach
Odpověď Rady: Zamítnuto (2-8)
Výsledek: Žádný

Kvůli velké vzdálenosti mezi naší momentální lokací a SCP-2000 a tomu, že s tamní Oblastí nebylo navázáno žádné spojení je pravděpodobné že SCP-2000 a jeho personál byl kontaminován. Nemyslíme, že to riziko stojí za to. - A. Veles, O5-1

Návrh: Vytvořit anti-mem schopný dočasně potlačit SCP-3002. - Dr. Kent Mayfield
Odpověď Rady: Schváleno (5-4)
Výsledek: Podle vzoru memetických ochran používaných RAISA byl vytvořen anti-mem schopný potlačit jakoukoliv memetickou hrozbu. Při testování bylo zjištěno, že na SCP-3002 nemá žádný efekt. SCP-3002 pravděpodobně dokáže anti-mem upravit jako jakoukoliv jinou vzpomínku.

Protože SCP-3002 bylo schopno vydávat se za anti-mem, začali jsme výzkum, jestli je možné, aby se SCP-3002 v mysli ukrývalo jako anti-mem, prakticky ovládajíc dotyčného aniž by si to uvědomil. Bylo zjištěno, že tímto způsobem bylo infikováno více než 6 lidí, včetně několika členů Rady O5. - C. Greene, O5-8

Návrh: Spustit protokol Ganymede. Musíme začít znovu. - Dr. Connor Teach
Odpověď Rady: Zamítnuto (2-6)
Výsledek: Žádný

Není důvod k takovým drastickým opatřením. - C. Greene, O5-8

Návrh: Pokračovat ve výzkumu projektu Lethe, pokusit se najít způsob jak ji zastavit. - Dr. Connor Teach
Odpověď Rady: Zamítnuto (1-3)

Není potřeba ten projekt nadále zkoumat. Nic dalšího z toho nezískáme. Navíc má Rada O5 důvodné podezření že jste kontaminován. Brzy dojde k terminaci. - A. Veles, O5-1

Návrh: Restartovat
Odpověď Rady: Žádné Rozhodnutí (1-1)
Výsledek: POLE VYNECHÁNO

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License