SCP-3001
hodnocení: +10+x
blank.png

Objekt #: SCP-3001

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Aby se předešlo dalším nehodám v podobě vstoupení do SCP-3001, všechna Nadační technologie pro ohýbání reality byla vylepšena/upravena, pomocí nově vyvinuté pojistky, jež zabrání vytvoření červí díry Třídy C "Rozbitý Vstup". Přestože informace o SCP-3001 jsou dostupné pro všechny zaměstnance, kteří o nich chtějí vědět, výzkum a experimentace s SCP-3001 a přidružené technologii je omezený pro zaměstnance úrovně 3 a výš, přičemž speciální povolení byla vydána pro Oblast-120, 121, 124 a 133.

Popis: SCP-3001 je hypotetická paradoxní paralelní/kapesní "nedimenze" přístupná pomocí vytvoření momentální červí díry Třídy C "Rozbitý vstup".1 Přestože se zdá, že jde o nekonečně se roztahující paralelní vesmír, SCP-3001 neobsahuje téměř žádnou hmotu a má extrémně nízkou hodnotu Humů - 0.0322, což kontradikuje Kejelovi Zákony Reality vzhledem k relaci Humů k časoprostoru. Tento fenomén způsobuje, že hmota uvnitř se rozpadá extrémně pomalým tempem a poškození, které by normálně bylo smrtelné, zde nijak neohrožuje biologické/elektronické funkce; simulace naznačují, že organizmy mohou ztratit více jak 70% tělesné tkáně a stále fungovat dokud zbývá alespoň 40% hmoty jejich mozku. Avšak, prodloužené vystavení způsobí, že tato hmota se začne přibližovat úrovni Humů SCP-3001, což způsobí ohromné poškození tkáně/struktury, jak se Humové pole hmoty začíná rozpadat.

SCP-3001 bylo poprvé objeveno 2. ledna, 2000, v Oblasti-120 zaměřené na testování a zadržování technologií ohýbajících realitu. Dr. Robert Scranton a jeho žena, Dr. Anna Langová byli vedoucími výzkumníky v Oblasti-120 a vyvíjeli experimentální přístroj nazvaný "Lang-Scrantonův Stabilizér" (LSS).3 Po neočekávané seismické aktivitě, jež poničila několik aktivních LSS v Laboratoři A, byl Dr. Scranton transportován do SCP-3001.

Nejdříve se věřilo, že je po smrti, avšak jak se později ukázalo, Dr. Scranton žil v SCP-3001 po nejméně pět let, jedenáct měsíců a dvacet jedna dní. Během této doby byl schopen nahrávat své zážitky a pozorování v SCP-3001 pomocí stále fungujícího kontrolního panelu LSS, jež byl do SCP-3001 přenesen spolu s ním, skrz červí díru Třídy C. Tyto nahrávky byly později získány, když se panel náhle navrátil, jako neočekávaný vedlejší efekt během testování novější realitu-ovlivňující technologie; tyto záznamy jsou základem studie SCP-3001. Přestože se stále pracuje na vývoji nových technologií, záchrana Dr. Scrantona byla doposud neúspěšná. Jeho aktuální fyzické a mentální stavy, pokud je stále na živu, jsou neznámé. [Další informace ohledně možné záchrany Dr. Scrantona procházejí schvalovacím procesem Etické komise.] Přepisy záznamů Dr. Scrantona jsou níž.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License