SCP-3000


hodnocení: +5+x
blank.png
NA PŘÍKAZ RADY O5
Následující složka popisuje kognitohazardní entitu TŘÍDY VIII
a podléhá utajení Úrovně 5/3000.
Neautorizovaný přístup je zakázán.
3000
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License