SCP-300
hodnocení: 0+x
blank.png
scp300-2.png

Fotografie SCP-300 před uskladněním.

Objekt #: SCP-300

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-300 je uloženo v uzavřené nádobě s nastavitelnou atmosférou v Oblasti-██. Pokusy na SCP-300 mohou být provedeny po písemném souhlasu alespoň jednoho Staršího Výzkumníka Úrovně 3 a všechny shromážděné informace musí být uloženy pro pozdější analýzu.

Popis: SCP-300 sestává z antické skleněné láhve na parfém (SCP-300-1) obsahující přibližně 2,4 cm3 neidentifikované bezbarvé kapaliny (SCP-300-2).

Pokud je kapalina SCP-300-2 zobrazena pod mikroskopem, lze pozorovat animovanou scénu. Ačkoli kapky nikdy neukazují stejnou scénu, obvykle nabývají podobu idylického lesního hospodářství v období viktoriánské Anglie.

Pokusy o analýzu přesného složení SCP-300-2 zatím selhaly, protože spektrometry udávaly protichůdná a chybná data. SCP-300-2 se také odpařuje během 2 až 8 hodin po extrakci pomocí SCP-300-1. Veškeré pokusy o stabilizaci látky v kontrolních laboratorních podmínkách rovněž selhaly.

SCP-300 bylo nalezeno společně s [DATA VYMAZÁNA] v podkroví v řadového domu v [DATA VYMAZÁNA] ve Velké Británii dne █. █. 1886. Stalo se tak po razii agentů Královské Bezpečnostní Agentury pro skladování a ochranu anomálních artefaktů. Nadace se zmocnila objektu █. ██. 19██.

Dodatek 300-1: Záznam experimentů (zkrácený)

Datum: ██. ██. 19██
Postup: Jedna kapka SCP-300-2 (přibližně 0,07 cm3) byla přemístěna pod mikroskop. Před odpařením SCP-300-2 byly nahrány 3 hodiny záznamu.
Podrobnosti: Viditelná scéna se odehrávala na polní cestě pokryté neidentifikovanými druhy stromů. Zbarvení listů napovídalo, že se scéna pravděpodobně udála na podzim. Foukal mírný vánek, při kterém padaly listy. Kolem 1:07:18 scénou projede vůz s kočím a dvěma cestujícími. Oblečení, které tito lidé nosí, odpovídá oblečení z období viktoriánské Anglie. Nebyly zaregistrovány žádné další významné události.

Datum: ██. ██. 19██
Postup: Jedna kapka SCP-300-2 (přibližně 0,07 cm3) byla přemístěna pod mikroskop. Nahrávání videa trvá asi 5 hodin.
Podrobnosti: Scéna se odehrává na venkovské farmě. Podle vyrostlé pšenice se období odhaduje na pozdní měsíce léta. Rodina sestávající ze dvou dospělých a tří dětí různého věku byla pravidelně viděna na různých částech farmy, kde vykonávali každodenní práce. Rodinné oblečení je v souladu s dříve pozorovaným obdobím.

Datum: █. █. 19██
Postup: Jedna kapka (přibližně 0,09 cm3) byla přemístěna pod mikroskop. Nahrávání videa trvá přibližně 2 hodiny.
Podrobnosti: Viditelná scéna se odehrává v interiéru dobře vybavené rezidence. Ve viditelné oblasti je krb a dvojice křesel. Tři dobře oblečení lidé, dva muži a jedna žena, viditelně konverzují a pijí červené víno. Analýza pohybu rtů během této konverzace je neúplná, ale prozkoumané fragmenty naznačují neformální politickou diskusi o otázkách specifických pro 18. století, opět v období viktoriánské Anglie.

Datum: █. ██. 19██
Postup: Dvě kapky SCP-300-2 (přibližně 0,15 cm3) byly přemístěny pod mikroskop. Nahrávání videa trvá asi 3 hodiny.
Podrobnosti: Záznam videa je rozmazaný a nečitelný. Přestože bylo prozkoumáno několik fragmentů, nebyly shromážděny žádné užitečné informace. Budoucí experimenty jsou omezeny na jednu kapku SCP-300-2.

Dodatek 300-2: Incident 300-012

██. █. 19██ byl Dr. █████ v laboratoři C nalezen mrtvý, příčinou smrti byla sebevražda střelnou zbraní. Videozáznam z laboratoře ukazuje, že lékař byl zaujatý pohledem na záznam z nedávného experimentu SCP-300. Vypadal čím dál více znepokojen, dokud nevytáhl zbraň a nezastřelil se.

Po zkoumání byl záznam identifikován a testován jako tříhodinový materiál zaznamenaný během experimentu dne ██. █. 19██. Nahrávka ukazuje mladou ženu, přibližně ██ letou, sedící na židli a vyšívající oděv. Při této činnosti si pravděpodobně prospěvovala. Další vyšetřování ukázalo, že žena na záznamu je vizuálně podobná manželce Dr. █████ včetně znaménka na jejím krku. Manželka doktora však zemřela při [DATA VYMAZÁNA]. Pokusy na SCP-300 byly dočasně pozastaveny. Probíhá výzkum, který má za úkol zjistit, jestli nemá SCP-300 telepatické schopnosti.

Dodatek 300-3: Nápis na zadní straně SCP-300

Svět v Láhvi
pro moji milovanou Noru
AW-signature.png
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License