Slyšte Teď Všechny Pravé Duše Nejsvatější Slova Svého Kaplana Ohledně: Nepřítele

Nejdříve modlitba pro úplnost.1 Dokumentáři Pravé Nadace byli kvůli technickým omezením přinuceni použít nesvaté šablony organizace před Očistou. Zaměřte svá srdce na tuto zprávu a nedovolte herezi nečistých mrtvých, aby vás ovlivnila. Nahlašte takové pocity kanceláři svého místního Duchovního Kaplana.

Tyto znalosti byly posvědceny Těmi Jež Dohlíželi (zajistit zadržet chránit nás všechny) a vydány dvanáctého dne, třetího měsíce, Šestého Pravého Roku.

Objekt #: SCP-2998

Třída Objektu: Nehemoth

Speciální Zadržovací Procedury: Zabijte Nepřítele kdekoliv to půjde. Neútočte na Nepřítele, pokud nejste při síle a nejste si jistí, že to neodhalí vaši pozici. Nedovolte Nepříteli, aby vás viděl při útoku a odejděte včas, aby jste se vyhnuli odvetě. Ukryjte se v odlehlé lokaci a po úspěšném útoku se tři (3) dny nevracejte domů. Nedovolte Nepříteli, aby zajal naše křižáky. Ze zajatých křižáků udělejte mučedníky, neboť jejich zkoušky budou nezměrné stejně, jako nebezpečí hrozící Pravé Nadaci. Nezajímejte Nepřítele! Jejich kouzla jim dávají moc vystopovat své dábelské druhy do našich domovů.

Zabijte Nepřítele, kde to bude možné. Vždy využívejte utajení. Nedovolte, aby vás nepřítel zpozoroval, mohl by nahlásit vaši pozici svým pánům. Nezajímejte živé Nepřátele! Jejich páníčci je vystopují k našim domovům, pokud budou naživu. Křižáci, kteří každý měsíc zajmou nejvíce nepřátel budou odměněni zvýšenými dávkami.

Zabíjejte nepřítele. Vemte nepřítele domů, aby byl přiřazen k Recyklaci. Neposlouchejte nepřítele! Jeho lži jsou jed pro křižáky Pravé Nadace! Křižáci, kteří každý měsíc zajmou nejvíce nepřátel budou odměněni zvýšenými dávkami.

Popis: SCP-2998-A je Nepřítel. Vojáci Nepřítele na sebe berou podobu podobnou lidem a jsou celí v černém2 s tvrdým jednodílným krunýřem. Anatomii vojáků Nepřítele není porozuměno. Žádné nástroje, které Pravá Nadace vlastní, nejsou schopny narušit jejich kůži. Zprávy o jejich vnitřní anatomii získané od nepřátel jsou považovány za herezi Úrovně 2 a nesmí být vyslovovány nahlas. Zbraním Nepřátel není porozuměno Pravou Nadací, ovšem je jisté, že jsou efektivní pouze proti křižákům, jež senechají těmito zbraněmi zranit. Není potřeba znát nic o nástrojích Nepřítele, neboť se mu stačí vyhnout.

SCP-2998-B je nepřítel. Nepřátelé sestávají z lidí, jež se nechali zlákat písní a signály Nepřítele a přidali se k němu. Velký počet nepřátel byl zrekrutován během Korupce Vzdušných Vln, jež označovala konec posledního věku. Veškerá lidskost uvnitř nich byla od té doby ztracena. Některé záznamy nečisté organizace, která předcházela Očistě naznačují, že Nepřítel má schopnosti, které zabraňují lidem vzdorovat signálu. Pravá Nadace považuje všechna slova o nečistých za hereze různých Úrovní. Ovšem mnoho Kaplanů morálnš odpouští nepřátelům od osoby k osobě a navrhlo, že by mělo jít o obecnou věc pro všechny nepřátele. Tento názor je povolen. Nepřátelé jsou zranitelní všemi normálními zbraněmi a měli by být terminováni, nebo přeřazeni k Recyklaci, dle Procedur pro Zadržení.

SCP-2998-C je nepřítel. nepřítel je zdroj vší hereze. nepřítel sestává ze zbytků nečisté organizace, která předcházela Očistě. Všechny organizace a skupiny, které odmítly vzestup Kaplanů po pádu Těch Jež Dohlíželi (zajistit zadržet chránit nás všechny) jsou považovány za nepřítele. Dle slova Kaplanů jsou nepřátelé rozděleni do dvou řádů:

  • Lidé, kteří byli přímo vystaveni prosbám Pravé Nadace NEBO se nacházejí na území zadrženém Pravou Nadací a odmítají přijmout zajištění zadržení a ochranu Kaplanů. Tito jsou kacíři Úrovně 2 a je třeba, aby byli zajati a přeřazeni k Recyklaci bez morálního odpuštění.
  • Lidé, kteří jsou mimo oblast Severní Ameriky. S těmito lidmi nebyl zaznamenán žádný konatk od doby, co nastalo Zatmění a šance na kontakt je nízká. Nejvyšší Kaplané teoreticky uvažují o tom, že by se mohlo jednat o nepřítele nebo civilisty a vydali povolení všem místním Kaplanům, aby sami určili, pokud k takové situaci dojde.

Požehnání pro všechny vojáky Velké Křížové Výpravy. Smrt SCP-2998.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License