SCP-2998 (POUZE PRO ÚROVEŇ 4)

SCP-2998 bylo reklasifikováno jako Keter dne 15/12/16; tento dokument byl publikován dne 11/02/17.//

Tento dokument je určený pouze pro personál s Bezpečnostní Úrovní 4 a vyšší. Detaily tohoto dokumentu nesmějí být sdíleny s níže postaveným personálem bez souhlasu nadřízeného.

Objekt #: SCP-2998

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržení SCP-2998-A není aktuálně považováno za možné, vzhledem k dostupné technologii. Hlavní prioritou Nadace musí být planetární ochrana. Nadační výzkumné týmy vyvíjejí teoretické způsoby ofensivy proti SCP-2998-A.

Kompletní zadržení SCP-2998-B není aktuálně považováno za možné, vzhledem k dostupné technologii. Propaganda se zaměří na odrazování od používání technologie, která vyžaduje zachycení elektromagnetických signálů, včetně rádií, televizí a Internetu. Operace Blackout je aktuálně zvažována, jako možný způsob, jak zadržet SCP-2998-B. Personál s Bezpečnostní Úrovní 5 si smí přečíst Dokument 2998-Delta ohledně detailů Operace Blackout. Všechna Nadační zařízení s Prioritou 2 a výše začnou s přípravami na Operaci Blackout. Všechna Nadační zařízení s Prioritou 3 a níže začnou s přípravami na evakuaci a opuštění těchto zařízení. Viz Dokument 2998-Omikron pro seznam SCP objektů považovaných za vhodné ke zničení v případě, že by jejich přesun měl zpomalit evakuaci.

Civilní osoby, které se zdají býti instancemi SCP-2998-C musí být okamžitě terminovány Nadačním personálem. Chování indikující instanci SCP-2998-C zahrnuje: častý nedostatek pohybových funkcí, pokročilá spolupráce mezi instancemi bez verbální komunikace, neobvyklé a časté krvácení, a jakékoliv sporné použití slova “Adidal.” Nadační personál podezřelý z infekce SCP-2998-B bude zadržen dokud nebude možné provést výslech, či ohledání. Velitelé Oblastí a Jednotek mají kompletní jurisdikční autoritu nad svými podřízenými, co se týče zadržení SCP-2998-C a jejich potlačení. Rozhodnutí v této věci jsou platná a nebudou podléhat žádnému vnějšímu hodnocení.

Všem nižším úrovním Nadačního personálu budou dodány dokumenty obsahující potřebné informace pro použití v terénu, spolu s propagandou, jež vytvořila RAISA s cílem zvýšit morálku. Všechny úrovně mají věřit tomu, že jejich varianta dokumentu je nejvyšší možná úroveň dodaných informací.

Popis: SCP-2998 popisuje veškeré anomální fenomény spojené s mimozemským vpádem do prostoru kolem Měsíce dne 12/12/2016. SCP-2998-A označuje mimozemský objekt okupující pozici Země-Měsíc L5. Objekt sestává z pět set dvanácti (512) sférických plavidel spojených s válcovitou centální osou pružnými lany. Způsob jakým se objekt pohybuje je neznámý a zdá se, že maskuje svůj vlastní energetický výdej, ovšem zdá se, že všechna plavidla se pohybují samostatně, avšak v souladu s centrální osou. Zda je objekt řízený, ovládaný dálkově, nebo je ovládán umělou inteligencí, není známo.

SCP-2998-B je označení pro veškeré elektromagnetické signály vycházející z SCP-2998-A. Tyto signály se liší frekvencí, amplitudou a vlnovou délkou a mohou být vysílány jako přenos, nebo samostatné signály. Jejich společnými rysy je jejich mimozemský původ a účel, kterým je vytváření instancí SCP-2998-C. Signály SCP-2998-B jsou přenášeny na většině frekvencí a vlnových délek používaných lidskou technologií, včetně rádií, televizí, Wi-Fi, mobilních telefonů a GPS.

SCP-2998-C popisuje lidi, jež byli vystaveni SCP-2998-B a jsou aktuálně pod kontrolou SCP-2998-A. Instance SCP-2998-C aktuálně čítají přibližně 3,400 osob, přičemž dalších 5,238 osob bylo buď zadrženo, nebo terminováno Nadačními autoritami. Zdá se, že hlavní motivací SCP-2998-C je [DATA VYMAZÁNA—VIZ DOKUMENT 2998-Ы]

Dokument 2998-Ы: V době psaní bylo zadrženo živých pět instancí SCP-2998-C v prvních dvou měsících mimozemského vpádu. Třem z těchto instancí se podařilo spáchat sebevraždu různými improvizovanými způsoby, často použitím zubů, nebo blízkých objektů. Jedna z těchto instancí byla nekooperativní a podařilo se jí zničit své hlasivky a způsobit si dostatečné zranění mozku, aby nadále nebyla schopna komunikace. SCP-2998-C-Gama bylo úspěšně zadrženo a převezeno do Oblasti-203 pro výslech. Následující rozhovor byl proveden Zadržovací Specialistkou II Barbarou Whitmanovou, neboť nebyl k dispozici žádný z výslechových specialistů.

Zadržovací Specialistka Whitmanová: Mohl byste nám říct své jméno do záznamu?

Subjekt silně krvácí z nosu a uší, ovšem nezdá se, že by mělo nějakou příčinu.

SCP-2998-C-Gama: Žádné jméno pro to kdo my. Tělesná schránka. Jméno neznat. Žádné jméno my.

Whitmanová: Mohl byste popsat funkci objektu na orbitě naší planety?

Gama: Žádná planeta vy. Planeta aaaaaaaa —

Krvácení sílí.

Gama: Planeta Adidal. Vy Adidal. Vše Adidal. Adidala vzívat. Adidala budete vzívat. Adidala budou všichni vzívat.

Whitmanová: Mohl byste nám sdělit důvod pro váš vstup do naší sluneční soustavy?

Gama: Žádná sluenční soustava vy. Sluneční soustava Adidal. Vše Adidal —

Whitmanová: (přerušuje) Proč…vy…jste…tady?

Gama: Temnota tady. Špína tady. To zranit Adidala tady. To zranit Adidala vrátit. To Adidal zranit víc a víc. To Adidal zranit stále. Adidal přinutit Ruhar bolet.

Whitmanová: Ruhar je zde? Jak?

Gama: Žádné jméno my. Někdy tělo my. Někdy myšlenka my. Myšlenka my. Ruhar myšlenka dostat sem. Ruhar myšlenka v jednom zde.

Whitmanová: Znovu, jak se dostal sem?

Gama: Adidal zranit Ruhar. Adidal zranit Ruhar, udělat myšlenka nedostat ven. Dostat ven jinam. Ruhar myšlenka neodejít. Vy —

Krev začíná vytékat ze slzných kanálků.

Gama: Vy dostat Ruhar ven, vy podívat Ruhar. Věc ve vy. Věc ve vy dobrá myšlenka my žít. Ruhar jeden my. Ruhar odejít do vy. My odejít do vy. My Ruhar hledat. My Ruhar najít. Vy v cesta. Vy v cesta my zapomenout.

Whitmanová: Vy…vy nás zapomenete? Co to znamená?

Gama: Myšlenka vy my zapomenout. Myšlenka vy my přimět zapomenout. Vy v cesta, my myšlenka vy přimět zapomenout. Zapomenout vše čas. Žádná myšlenka vy pamatovat. My přimět vy pryč. My udělat vy nic.

Čtyři hodiny po ukončení tohoto rozhovoru byla Oblast-203 napadena a dobyta instancemi SCP-2998-C.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License