SCP-2998

Tento dokument byl aktualizován dne 30/04/14; nové informace jsou zvýrazněny modrou barvou.


Objekt #: SCP-2998

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace upravila rádiovou frekvenci a standardy pro výrobu elektroniky po celém světě, aby se zabránilo výrobě civilních zařízení schopných zaznamenat SCP-2998. Internetové, rádiové a novinové způsoby komunikace jsou monitorovány příslušnými Nadačními odděleními kvůli možným obrázkům, či popisům spojeným s SCP-2998. Dodatečně, zaměstnanci a personál Třídy D musí být vystavováni signálu spojenému s SCP-2998, aby bylo určeno, zda jsou vhodní pro Projekt Rosetta a permanentnímu přiřazení k SCP-2998. Doposud nebyla objevena žádná jiná metoda pro určení přítomnosti funkčního uskupení Rosetta.

Frekvence na které je SCP-2998 vysíláno je neustále monitorována, kvůli možným změnám v obsahu. Dále, osoby, které byly označeny, jako Rosetta pozitivní musejí být vystaveny SCP-2998 alespoň dvanáct hodin denně a poté vyslechnuty, aby bylo získáno více informací o SCP-2998 a druhu, který jej vyvtořil.

Všechna plavidla a sondy mimo planetu musejí být upraveny, aby zahrnovaly vybavení schopné monitorovat přítomnost SCP-2998 mimo planetu. Výzkum s cílem objevení více informací ohledně zdroje SCP-2998 a dalších informací ohledně jeho obsahu, bude pokračovat s prioritou Třídy 2.

Popis: SCP-2998 je elektromagnetický signál s neustálou frekvencí 2485 MHz. Jeho zdroj a původ nelze určit a zdá se, že signál je přítomen v celé sluneční soustavě. Zdá se, že signál nemá jeden určitý bod původu. Aktuální analýza ukazuje, že SCP-2998 je vysíláno o síle 1,86 mW, což v kombinaci s obrovskou oblastí výskytu SCP-2998 ukazuje že signál je vysílán způsobem, který překračuje čtyřidimenzionální prostor a vstupuje do prostoru v třídimenzionálním vzorci s body přenosu oddělenými mezerou tří metrů. Protože je signál schopný zachytit jakýkoliv příjmač na Zemi i mimo ni, zdá se, že SCP-2998 je vysíláno po celém vesmíru naráz.

Nejdříve se myslelo, že se jedná o anomální, avšak neškodný bílý šum, ovšem menší odchylky ukazovaly na to, že v signálu jsou ukryty nějaké další informace. Až do roku 2011 neexistoval způsob, jak SCP-2998 dekódovat a od té doby byly vyvinuty kompletnější metody, jak rozšifrovat obsah SCP-2998.

Signál obsahuje digitální video přenos s monofonním zvukem. Video ukazuje humanoidní entitu neznámého druhu levitující v temné místnosti. Přestože k přenosu neexistuje kontext, reflexivní řeč těla a vysoké zvuky naznačují, že entita zažívá fyzickou bolest. Žádné další entity, ani zdroj utrpení entity, nebyly na video přenosu zaznamenány. Ovšem, některé detaily přenosu napovídají, že probíhá jakýsi abnormální telekinetický fenomén. Například se zdá, že entita je často postrčena, či přemístěna. V pozadí místnosti se pohybují objekty, což svědčí o tom, že je přítomno gravitační pole a dokazuje, že pozice entity ve vzduchu není kvůli nulové gravitaci, ale tomu, že je na místě držena neznámou silou.

Kromě video a audio přenosu existuje v signálu ještě dodatečný komponent, který jsou schopny vnímat pouze osoby se specifickým abnormálním svazkem nervů, který spojuje Brodmannovy zóny 41 a 42 s dorzální amygdalou v temporálním laloku mozku. Osoby s tímto svazkem nervů nahlásily, že kromě monofonního audia SCP-2998 slyší jakýsi neobvyklý vysoký zvuk a poté zažívají formu epilepsie charakteristickou komplexními částečnými záchvaty. Během těchto záchvatů začnou ovlivněné osoby mluvit konstantně a bez významu formou glosolálie. Záchvaty pokračují dokud je subjekt vystaven SCP-2998. Glosolálie se časem vyvine do srozumitelných zpráv. Svazek nervů byl Nadační Lékařskou divizí pojmenován "uskupení Rosetta", kvůli schopnosti ovlivněných osob "přeložit" jinak nesrozumitelné části signálu. Oba subjekty, u kterých bylo uskupení Rosetta doposud objeveno, mají částečné vzpomínky na tyto zážitky.

Dodatek 2998-A: Rozhovory s Rosetta pozitivním personálem po prvotním vystavení SCP-2998

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License