SCP-2998

Tento dokument byl aktualizován dne 12/01/14; nové informace jsou zvýrazněny modrou barvou.


Objekt #: SCP-2998

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace upravila rádiovou frekvenci a standardy pro výrobu elektroniky po celém světě, aby se zabránilo výrobě civilních zařízení schopných zaznamenat SCP-2998. Internetové, rádiové a novinové způsoby komunikace jsou monitorovány příslušnými Nadačními odděleními kvůli možným obrázkům, či popisům spojeným s SCP-2998. Dodatečně, zaměstnanci a personál Třídy D musí být vystavováni signálu spojenému s SCP-2998, aby bylo určeno, zda jsou vhodní pro Projekt Rosetta a permanentnímu přiřazení k SCP-2998.

Frekvence na které je SCP-2998 vysíláno je neustále monitorována, kvůli možným změnám v obsahu. Všechna plavidla a sondy mimo planetu musejí být upraveny, aby zahrnovaly vybavení schopné monitorovat přítomnost SCP-2998 mimo planetu. Výzkum s cílem objevení zdroje SCP-2998 a rozšifrování zprávy jeho obsahu, bude pokračovat s prioritou Třídy 2.

Popis: SCP-2998 je elektromagnetický signál s neustálou frekvencí 2485 MHz. Jeho zdroj a původ nelze určit a zdá se, že signál je přítomen v celé sluneční soustavě. Zdá se, že signál nemá jeden určitý bod původu. Aktuální analýza ukazuje, že SCP-2998 je vysíláno o síle 1,86 mW, což v kombinaci s obrovskou oblastí výskytu SCP-2998 ukazuje na několik [DATA VYMAZÁNA] velikosti. Nejdříve se myslelo, že se jedná o anomální, avšak neškodný bílý šum, ovšem menší odchylky ukazovaly na to, že v signálu jsou ukryty nějaké další informace. Až do roku 2011 neexistoval způsob, jak SCP-2998 dekódovat a od té doby byly vyvinuty kompletnější metody, jak rozšifrovat obsah SCP-2998.

Signál obsahuje digitální video přenos s monofonním zvukem. Video ukazuje humanoidní entitu neznámého druhu levitující v temné místnosti. Přestože k přenosu neexistuje kontext, reflexivní řeč těla a vysoké zvuky naznačují, že entita zažívá fyzickou bolest. Žádné další entity, ani zdroj utrpení entity, nebyly na video přenosu zaznamenány. Ovšem, některé detaily přenosu napovídají, že probíhá jakýsi abnormální telekinetický fenomén. Například se zdá, že entita je často postrčena, či přemístěna. V pozadí místnosti se pohybují objekty, což svědčí o tom, že je přítomno gravitační pole a dokazuje, že pozice entity ve vzduchu není kvůli nulové gravitaci, ale tomu, že je na místě držena neznámou silou.

Dodatek 2998-A: Bylo teoretizováno, že SCP-2998 obsahuje dodatečné informace, které prozatím nebyly dokódovány. Některé části signálu se stále jeví jako bílý šum. Několik výzkumníků poznamenalo, že je to pravděpodobné, vzhledem ke komplexnosti zakódování a technologie použité k vysílání SCP-2998. Aktuální teorie zahrnují třídimenzionální stereoskopická data, jakýsi druh [DATA VYMAZÁNA] neurální aktivity. Teorie potvrzena. Viz Dodatek 2998-B pro více informací.

Dodatek 2998-B: Přestože nebyl vyvinut žádný mechanický, ani technologický způsob, jak dekódovat data SCP-2998, Incidenty 2998-Beta a 2998-Epsilon odhalily, že někteří lidé mají neobvyklé neurologické vlastnosti (aktuálně se zdá, že jde o abnormální svazek nervů spojující Brodmannovy zóny 41 a 42 s dorzální amygdalou), které jim dovolují vnímat dodatečný výdej informací z SCP-2998 ve formě simulovaných emočních spojů. Kompletní přepis rozhovorů s ovlivněnými D-099238 a D-398398 byl klasifikován jako Úroveň 4. Přístup k těmto dokumentům může být vydán s povolením patřičných pracovníků.

SCP-2998 bylo reklasifikováno jako Třída Euclid dne 22/12/13 z rozkazu O5-11.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License