SCP-2998

UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI (RAISA)

Toto je finální a jediná skutečná verze tohoto dokumentu. Děkujeme vám za trpělivost. Autorizovaní zadržovací výzkumníci specializující se na infohazardy mohou znovu otevřít anomální verze tohoto dokumentu kliknutím na odkaz níže:

Otevřít kompletní sekvenci

— Maria Jonesová, Ředitelka, RAISA

Objekt #: SCP-2998

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace upravila rádiovou frekvenci a standardy pro výrobu elektroniky po celém ssvětě, aby se zabránilo výrobě civilních zařízení schopných zaznamenat SCP-2998. Internetové, rádiové a novinové způsoby komunikace jsou monitorovány příslušnými Nadačními odděleními kvůli možným obrázkům, či popisům spojeným s SCP-2998. Frekvence na které je SCP-2998 vysíláno je neustále monitorována, kvůli možným změnám v obsahu. Všechna plavidla a sondy mimo planetu musejí být upraveny, aby zahrnovaly vybavení schopné monitorovat přítomnost SCP-2998 mimo planetu. Výzkum s cílem objevení zdroje SCP-2998 a rozšifrování zprávy jeho obsahu, bude pokračovat s prioritou Třídy 6. Výzkum s cílem objevení příčiny a vyléčení, či zabránění anomálním efektů spojených s vystavením SCP-2998 bude pokračovat s prioritou Třídy 6.

Popis: SCP-2998 je elektromagnetický signál s neustálou frekvencí 2485 MHz. Jeho zdroj a původ nelze určit a zdá se, že signál je přítomen v celé sluneční soustavě. Zdá se, že signál nemá jeden určitý bod původu a je kompletně a naprosto všudypřítomný.1 Protože je signál schopný zachytit jakýkoliv příjmač na Zemi i mimo ni, zdá se, že SCP-2998 je vysíláno po celém vesmíru naráz.

Signál samotný se zdá být anomální, avšak neškodný bílý šum, ovšem menší odchylky ukazují na to, že v signálu jsou ukryty další informace, ovšem aktuálně neexistuje způsob, jakým by mohlo SCP-2998 být rozšifrováno. Nadační výzkumníci si povšimli spojitostí mezi vystavením personálu SCP-2998 a neobvyklými neurologickými a psychologickými symptomy, včetně paranoii, úzkosti a snížení hladiny thiaminu v mozku, což vede k náhlému vyvinutí Korsakoffova syndromu. Tento nedostatek se zdá být mžným vysvětlením pro amnestické a konfabulační symptomy vystavení SCP-2998, jež u jedinců, kteří jsou velmi citliví na tyto symptomy způsobuje živé halucinace ohledně [DATA VYMAZÁNA] však s opětovným dodáním thiaminu do těla a doposud nezpůsobilo trvalé poškození.

Dodatek 2998-A: Od ██/██/████ nebylo dosaženo téměř žádného pokroku při výzkumu ohledně původu, či obsahu informací v SCP-2998. Pokroky v kryptoanalytických metodách a několik objevů v [DATA VYMAZÁNA] přimělo výzkumníky přiřazené k SCP-2998 k předpovědi, že signál bude dekódován v následujících třech měsících.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License