SCP-294
hodnocení: +3+x
blank.png
scp_294_by_staticfactory-d4xwn6e.jpg

SCP-294 v době odpočinku

Objekt #: SCP-294

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Nejsou zde žádné základní speciální zadržovací procedury pro SCP-294. I přesto jenom zaměstnanci s bezpečnostním prověřením Úrovně 2 a vyšší mají povolení zacházet s SCP-294 (viz dokument SCP-294a). SCP-294 se nachází ve druhém poschodí odpočívárny pro zaměstnance a je neustále střeženo dvěma hlídači s bezpečnostním prověřením Úrovně 3.

Popis: SCP-294 vypadá jako standardní automat na kávu, jediný rozdíl je velká QWERTY klávesnice nahrazující výběrové menu. Poté, co se do automatu vloží částka padesáti centů americké měny, uživatel je vyzván, aby napsal jméno jakékoliv tekutiny. Po zadání požadavku SCP-294 vydá papírový kelímek objemu 12 uncí a do něj připraví požadovanou kapalinu. Proběhlo 97 testovacích požadavků (včetně požadavků na vodu, kafe, pivo, sodu a také nepoživatelné tekutiny jako kyselina sírová, směs do ostřikovačů a motorový olej, také požadavky na látky, které za normálních podmínek nejsou kapalné, např. dusík, železo a sklo) a každý proběhl úspěšně. Testy s pevnými látkami, jako je diamant, nebyly úspěšné, a tak to vypadá, že SCP-294 může vydávat jen látky, které můžou existovat v kapalném skupenství.

Je třeba zmínit, že po zhruba padesáti použití přestane automat reagovat na veškeré další požadavky. Po uběhnutí přibližně 90 minut se zdá, že se automat sám "doplní". Také je zajímavé, že látky, které by normální kelímek rozpustily, nemají na kelímky z automatu žádný efekt.

Stále probíhá testování. Jak již bylo zmíněno, SCP-294 bylo přesunuto na druhé poschodí odpočívárny pro zaměstnance. Po incidentu 294-01 byla k automatu přiřazena hlídka a dostatečné bezpečnostní prověření se pro užívání stalo povinností.

Dokument SCP-294a (vzhledem k incidentu 294-01): 21. srpna 2005 agent Josef ██████ zkusil použít objekt SCP-294 k získání kávy při jeho přidělené přestávce v 9:30 ráno. Na požadavek agenta █████ █████████, "aby viděli, co to umí," ██████ zažádal objekt o "kelímek Joea." Chvíli po potvrzení požadavku se agent Josef ██████ začal viditelně potit a stěžoval si na nevolnost a poté zkolaboval. Po přesunutí agenta do ošetřovny, zdravotní tým vyzvednul kelímek s obsahem z SCP-294 — směs krve, tkáně a dalších tělních tekutin. Testování prokázalo shodnou strukturu DNA obsahu kelímku z SCP-294 s DNA agenta ██████.

Agent ██████ se kompletně zotavil po čtyřech týdnech odpočinku a nitrožilní hydratace. Výpisy rentgenu a CT vyšetření nevykazují žádné další známky zranění, a tak byl ██████ propuštěn. Oba agenti byli potrestáni. Byly doporučeny Dodatečné bezpečnostní prvky pro SCP-294.

Dodatek [SCP-294f]: Po revizi dokumentu o SCP-294, ███████████ navrhl, abychom schopnost SCP-294 získat jakoukoliv tekutinu pozorovali z větší vzdálenosti.

Dodatek [SCP-294h]: Pod dohledem O5-[DATA VYMAZÁNA] byl požádán "kelímek sekretu SCP-075." Produkt byl doopravdy požadovaná kapalina a kelímek dokázal úspěšně kapalinu udržet. Hlášení incidentu 075-07 bylo potvrzeno o dvě hodiny později (viz Dodatek [SCP-075m]). Prolomení zadržovacích procedur proběhlo přesně v tu samou dobu, co probíhal experiment a probudil SCP-075 do jeho aktivního stavu. Než byla aplikována nouzová zadržovací procedura, vyprodukovalo stejné množství sekretu, jako byla kapacita kelímku a poté se vrátilo do svého pasivního stavu. Následné vyšetřování v cele žádnou kapalinu nenalezlo.

Dodatek [SCP-294i]: Výzkumník zadal požadavek o "kelímek zlata." Automat vyprodukoval kelímek s roztaveným zlatem. Výzkumník dále požadoval další drahé kovy se stejným výsledkem.

Dodatek [SCP-294j]: Výzkumník zadal (z bezpečné vzdálenosti požadavek) o "kelímek anti-vody". Automat jemně zahučel a poté ukázal na displeji "MIMO DOSAH". Spekuluje se, že SCP-294 má určitý dosah, který nedosahuje do alternativních vesmírů/realit.

Dodatek [SCP-294k]: Výzkumník zadal požadavek o "diamant". SCP-294 jemně zahučelo a poté ukázalo na displeji "MIMO DOSAH". Teto samý výsledek byl dosažen u všech pevných látek. Přestože diamant je čirá krystalická forma uhlíku, automat nevydá tekutý uhlík, protože nesplňuje požadavek "diamantu". Požadavek o "kelímek uhlíku" vyústil v kelímek tekutého uhlíku. SCP-294 bylo odolné vůči škodlivým účinkům vydané kapaliny.

Dodatek [SCP-294m]: Byl proveden test ohledně schopnosti dosahu SCP-294 získávání kapalin. Byla vytvořena unikátní směs skládající se z neurčitých poměrů bělidla značky ███████, limonády značky █████ ██ ████, Met-Rx prášku a Garam Masály. Směs byla smíchána a uzavřena do kontejneru vzdáleného 25 metrů od SCP-294. Po zažádání byla tekutina podána. Stejné množství směsi také zmizelo z kontejneru.

Dodatek [SCP-294o-01]: Výzkumník ███ ██████ pod dozorem pracovníky Úrovně 4 zažádal o "nejlepší pití, co jsem kdy měl". SCP-294 podalo tekutinu vzhledem podobnou kole. Výzkumník ji identifikoval jako mixovaný drink podobný tomu, co měl na své bakalářské párty, a byl přesvědčen, že je to "nejlepší pití". ██████ nevěděl, z čeho se drink skládá, kromě koly a rumu. Je plánováno více testů pro zjištění, jak SCP-294 tyto informace získává.

Dodatek [SCP-294o-01a]: Pod stejnými podmínkami také agent ████████ zadal "nejlepší pití, co jsem kdy měl". SCP-294 vydalo tmavou tekutinu s bílou pěnou navrchu, později identifikovanou jako Vídeňský ležák. Na kelímku byl také vytisknut barevný obrázek s pěti muži a dvěma ženami pijící pivo na pláži; ████████ byl jeden z nich. Agent ████████ potvrdil, že nejlepší pití, co kdy měl, byl Vídeňský ležák, který si dopřával se svými přáteli na pláži. Tím bylo potvrzeno, že SCP-294 má schopnosti získávat informace z mysli svých zákazníků, aby co nejlépe vyhovělo jejich požadavkům.

Dodatek [SCP-294q-01a]: Subjekt zadal "perfektní pití". Automat podal levandulové pití bez zápachu. Po pozření tekutiny subjekt vypadal šokovaně. Subjekt později spáchal sebevraždu a nechal za sebou dopis: "Omlouvám se, ale všechno už je jen jedno velké zklamání." Je důrazně nedoporučováno o toto pití žádat znova.
Žádné ingredience pití zatím nebyly identifikovány.

Dodatek [SCP-294t-01]: Subjekt zadal "něco, co by se líbilo Cassy". Bylo slyšet automat vrčet po dobu tří sekund a poté vydal prázdný kelímek. Na straně kelímku byla vytištěna sklenička na koktejly plněná něčím hnědým a se šlehačkou navrchu. Když byl podán SCP-085, byl identifikován jako čokoládo-banánový milkshake a chutnal "výborně".

Dodatek [SCP-294w]: Výzkumník požádal o "kelímek hudby". SCP-294 podalo čirou perlivou tekutinu, která chutnala mírně alkoholem. Po požití subjekt nahlásil, že cítí "nepřerušovaný" rytmus, přestože nic neslyší, a předvedl své taneční schopnosti s naprostou plynulostí, kterou nikdy předtím neukazoval. Testování dalších abstraktních jmen je v průběhu.

Dodatek [SCP-294ab]: Během velkého narušení zabezpečení, agent ██████ zažádal o "kelímek příhodné lékařšké znalosti", když se ukrýval v druhém poschodí odpočívárny. Ze čtyř se dalších agentů v místnosti byl agent ██████ jediný bez zranění. SCP-294 podalo čirou zelenou tekutinu. Po pozření kapaliny začal agent ██████ ošetřovat další agenty na úrovni Nadačního lékařského tréninku. Agent ██████ už tento trénink, který mu kapalina dodala, nemá a následující pokusy o rekreaci kapaliny byly neúspěšné. Agent spekuluje nad tím, že automat vyhodnotil situaci jako velmi vážnou a ukázal svoji sebezáchovu.

Dodatek [SCP-294ac]: Dr. ████████ požádal SCP-294 o "můj životní příběh". SCP-294 začalo vrčet a těžce se třáslo po přibližnou dobu tří minut a poté podalo hustou, neprůhlednou a černou tekutinu. Po konzumaci Dr. ████████ zmínil, že si vzpomíná na všechno, co se mu kdy stalo. Následně se Dr. ████████ zavřel do své kanceláře a za 48 hodin se vrátil s 538 stránkami autobiografie.

Dodatek [SCP-294ad]: Jeden z výzkumníků zadal jednoduše frázi "překvap mě". Zařízení vyprodukovalo matný kelímek s obyčejnou vodou, u kterého se předpokládá, že byla voda zahřáta na přibližných 200 stupňů Celsia. Po zatřesení při přepravování požadavku se obsah kelímku změnil v páru a začal stříkat vařící vodu do okruhu dvou metrů.

Dodatek [SCP-294af]: Výzkumník zadal požadavek o "krev Krista". SCP-294 začalo vibrovat a napsalo zprávu "Hic est enim Calix Sánguinis mei", poté vydalo papírový kelímek obsahující kolem 0,12 litrů červeného vína.

Dodatek [SCP-294ag]: Výzkumník zažádal o "kelímek krve šavlozubce", "kelímek holuba stěhovavého" a "krev Thomase Jeffersona", každý s požadavků vyvolal zprávu "MIMO DOSAH".

Dodatek [SCP-294ah]: Zaměstnanec Třídy D s inteligenčním kvocientem 99 a malým zájmovým skórem byl poslán s napsanými věcmi, o které měl zažádat. Zaměstnanec Třídy D zažádal o "krev canis lupus" a dostal kelímek s tekutinou později identifikovanou jako vlčí krev. Dále zaměstnanec požádal o "sliny equus ferus caballus" a byl mu podán kelímek s tekutinou, hned poté identifikovanou jako sliny koně. Další požadavek zaměstnance byla "moč phascolarctos cinereus", natož obdržel kelímek s tekutinou, následně identifikovanou jako moč koaly. Zaměstnanec Třídy D jako další zadal "mozkomíšní mok phoberomys pattersoni" a převzal kelímek, který je momentálně analyzován. Je nutné zmínit, že Phoberomys Pattersoni vymřel již v epoše Miocénu, takže před asi 8 milióny let.

Dodatek [SCP-294ai]: Dr. King podal požadavek "supravodiče pokojové teploty" a byl mu vydán kelímek jablečného džusu se semeny uvnitř.

Dodatek [SCP-294aj]: Dr. Menchu zažádal o "kelímek leukémie od D-151839" a dostal kelímek kapaliny, která byla mikroskopicky prozkoumána a byly v ní objeveny buňky leukémie s genetickým kódem stejným jako D-151839. Druhý požadavek o "kelímek leukémie od D-151839" vyvolal nápis "MIMO PROVOZ". D-151839 byl zbaven leukémie, avšak za dalších 15 dní se leukémie znovu objevila.

[Další testy SCP-294 momentálně čekají na potvrzení]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License