SCP-2935


hodnocení: +3+x
blank.png
2935warning.png
Objekt#: 2935
Úroveň4
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
rizikové

hole.jpg

SCP-2935.


Přiřazená Oblast Oblastní Ředitel Hlavní Výzkumník Přiřazená Úderná Jednotka
USINBL Oblast-81 J. Karlyle Aktus S. Cole Sisson E-13 "Manifest Destiny"

location.png

Joppa, IN, USA.

Speciální Zadržovací Procedury: Vchod do SCP-2935 byl zalit betonem a vstup do SCP-2935 je zakázán.

Popis: SCP-2935 je časoprostorová anomálie existující ve vápencové jeskyni za hřbitovem poblíž Joppy v Indianě. Hřbitov, jehož poslední pohřbená osoba zemřela v roce 1908, byl objeven Nadačním personálem po zachycení rádiového signálu vycházejícího z SCP-2935 (viz Dodatek 2935.1 níže).

SCP-2935 je téměř přesná replika reality moderní Země v roce 2016, přičemž hlavním rozdílem je skutečnost, že veškerý život, biologický i nebiologický, včetně jakýchkoliv cítících entit, strojů, počítačů a dalších “životu-podobných“ fenoménů, v SCP-2935 20. dubna 2016 skončil.

Informace získané Mobilní Údernou Jednotkou, která do SCP-2935 původně vstoupila z průzkumných důvodů, vedou k závěru, že veškerý život v SCP-2935 náhle a bez varování skončil mezi 0300-0400 EST. Příčina je momentálně nejasná.

Dodatek 2935.1: Objevení

28. dubna 2016 přibližně v 0500 EST byl komunikačním personálem v Oblasti-81, poblíž Bloomingtonu v Indianě, zachycen rádiový signál. Tento signál, ač zkreslený a nesrozumitelný, byl vysledován do neregistrované Oblasti v Joppě v Indianě, poblíž americké mezistátní dálnice 70. Personál Oblasti-81 v Indianapolis byl vysazen, aby určil zdroj signálu, přičemž během průzkumu objevil SCP-2935.

Při původním vstupu do SCP-29351 si zmíněný personál zprvu nebyl vědom, že se jedná o anomálii, jelikož se domníval, že dron vyletěl na druhé straně jeskyně. Tato domněnka však byla vyvrácena při průzkumu přilehlé oblasti po zachycení nezkresleného vysílání, které personál hledal. Vysílání, které pravděpodobně pokračovalo ve smyčce od 20. dubna 2016, byla automatizovaná zpráva, původně z Oblasti-81 v realitě SCP-2935. Následuje úplný přepis zprávy:

Toto je automatizované nouzové vysílání SCP Nadace a vaší národní vlády. Jedna nebo více z našich oblastí zažívá selhání komunikace, pravděpodobně kvůli prolomení zadržení neznámých rozměrů. Všem obyvatelům je nařízeno aby zůstali doma, zatímco zadržovací týmy toto prolomení zajistí. Tato zpráva se bude vysílat od 20. dubna 2016 než – (zpráva je náhle useknuta a začíná se opakovat)

Poté personál Oblasti-81 kontaktoval vedení Oblasti. Mobilní Úderná Jednotka Epsilon-13 “Manifest Destiny“ byla následně okamžitě přiřazena na průzkum SCP-2935.

Dodatek 2935.2: Průzkum SCP-2935

Průzkum SCP-2935 se skládá ze čtyř různých misí, tří s posádkou a jedné automatizované. Během těchto misí bylo nalezeno a získáno několik objektů a informací, jejichž úplný seznam i s popisy je dostupný v Dodatku 2935.3.

Dodatek 2935.3: Získaná data a artefakty z misí MTF E-13.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License