SCP-2933hodnocení: +1+x
blank.png
scary1.jpg

SCP-2933-1

Objekt #: SCP-2933

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Za žádných okolností nesmí být nikdo vpuštěn do SCP-2933-1. Jednou měsíčně je jednomu malému, průzkumnému dronu povolen vstup do SCP-2933-1 ke zkontrolování SCP-2933-A.

Popis: SCP-2933-1 je částečně potopená kovová struktura ve velké nádrži se slanou vodou. Exteriér a interiér SCP-2933-1 je značně zrezivělý či jinak poškozený s několika kompletně zničenými částmi a velkými strukturálními nedostatky. Věří se, že SCP-2933-1 bylo postaveno za účelem zadržení SCP-2933-A.

Interiér SCP-2933-1 je proměnný, labyrintu podobný systém; různé části byly zpozorovány, jak se mění, přesouvají či úplně mizí. Mnohočetná destabilizace ani koroze SCP-2933-1 nijak nezabraňuje jeho primární funkci; do dnešního dne se věří, že všechny části SCP-2933-1 vedou k SCP-2933-A a neexistuje žádná cesta zpět ke vstupu.

Povrch jakéhokoli stroje či osoby, jež vstoupí do SCP-2933-1, začne vykazovat známky koroze oxidem železitým. Tato poškození se zdají být trvalá; koroze se postupně rozšiřuje po celém povrchu subjektu, načež začne poškozovat vnitřní mechaniky či orgány. Rychlost tohoto jevu se zvyšuje se zkracující se vzdáleností subjektu od SCP-2933-A.

SCP-2933-A je neznámá humanoidní entita umístěná v nejhlubších sekcích SCP-2933-1. Dosud je známo velice málo informací ohledně vzhledu a povahy SCP-2933-A.

Dodatek 2933.1: Přepis Záznamu

Dodatek 2933.2: Získané Dokumenty

Následující dokumenty byly získány poblíž SCP-2933-A automatickým dronem.

Dodatek 2933.3: Vzdálené pozorování

Po několika dalších neúspěšných pokusech o průzkum byl vyslán dálkově řízený dron do SCP-2933-1, aby pozoroval SCP-2933-A. Dron udržel kontakt s velitelstvím po dobu tří hodin, než komunikace selhala. Následuje výňatek z nahraného audia, které bylo upraveno pro maximální zřetelnost.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License