SCP-2932
hodnocení: +1+x
blank.png


kaktus1.png
forest2.jpg

Cesta vedoucí ke vstupu do SCP-2932.

Objekt #: SCP-2932

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2932 je aktuálně zadrženo na místě svého objevení. Mobilní Úderná Jednotka Ksí-9 "The Wardens" má za úkol postarat se o zadržení, včetně snížení veřejného povědomí o SCP-2932 v okolních vesnicích a městech a podávání amnestik jedincům, kteří přišli do kontaktu s SCP-2932. Kolem SCP-2932 byl rovněž postaven oplocený perimetr s značením chráněné krajinné oblasti. Tento perimetr musí být rutinně kontrolován.

MTF Ξ-9 má rovněž rozkaz pracovat spolu s SCP-2932-A na zadržení jedinců SCP-2932-1, kteří unikli z SCP-2932. Informace získané od SCP-2932-A ohledně možných entit tříd Euclid a Keter pocházejících z SCP-2932 jsou zapsány níže v tomto dokumentu. Členové MTF Ξ-9 a dodatečný Nadační personál přiřazený k SCP-2932 si musí tyto informace povinně přečíst.

Probíhají pokusy o opravu SCP-2932-2, ovšem kvůli komplexnosti objektu a jeho povaze, musí personál být velmi opatrný, aby nenarušil už tak křehký stav SCP-2932-2. Nadační lékařský personál, který rozumí funkčnosti SCP-2932-2 se musí střídat po šesti hodinách, aby se zaručilo, že doktor bude vždy přítomen v případě nouze. Informace o objektu, získané od SCP-2932-A jsou zapsány níže v tomto dokumentu. Pokud SCP-2932-2 selže, budou aktivovány experimentální energetické systémy, jako pokus o udržení aktuální funkčnosti SCP-2932. Pokud se tato energetická zásoba prokáže, jako nedostatečná, MTF Ξ-9 a dodatečný bezpečnostní personál se připraví na scénář masivního prolomení zadržení.

Poznámka: Personálu se připomíná, aby se nepokoušel o autorizaci organizmů s genetickou shodou, neboť to často končí útokem ze strany strážících organizmů.

Memorandum o Aktualizovaných Zadržovacích Procedurách: Dle Nadačního Protokolu 2513.99, bude odpovědnost za zadržování SCP-2932 přenesena pod jurisdikci Projektu PARAGON. Veškeré další zadržovací procedury zůstávají beze změny.

Popis: SCP-2932 je masivní, organická struktura nacházející se v chráněné oblasti "Reserva comunal El Sira" ve středovýchodním Peru. Z venčí je SCP-2932 složeno ze stromů, lián a dalšího rostlinného života, jež tvoří velkou, kupolovitou strukturu. Osvětlení kolem vnějšku SCP-2932 sestává z mnoha bioluminiscenčních cibulek, které září zevnitř SCP-2932. Jedná se o druh, který nebyl až do objevu SCP-2932 zaznamenán, spolu s mnoha dalšími druhy rostlin, které se nachází v okolí SCP-2932. Kupulovitá struktura samotná je nezničitelná a pokusy o její poškození často končí útokem agresivních, nepřátelských, pohyblivých rostlinovitých organizmů, jež stráží SCP-2932. Hlavní vstup do SCP-2932 se nachází na jižní straně této struktury a nedá se otevřít bez autorizace od entity uvnitř SCP-2932, nebo bez autorizace geneticky shodných organizmů poblíž vstupu.

Interiér hlavního patra SCP-2932 sestává z mnoha zahnutých chodeb a velkých místností s biologickým osvětlením, stejně organických, jako zevnějšek SCP-2932. Prohledávání těchto sekcí naznačuje, že to kdysi bývaly administrativní kanceláře pro spodní patra SCP-2932 a v mnoha větších místnostech jsou vidět známky obydlení. Z těchto sekcí byly získány informace o SCP-2932-1, které byly poté doplněny informacemi od SCP-2932-A.

Spodní patra SCP-2932 se nacházejí v podzemí a sestávají primárně z masivní otevřené místnosti s celou řadou zavěšených mol vedoucích do mezipater. Většina prostoru na zdech je pokryta kokonovitými lusky, loženými z extrémně trvanlivé rostlinné hmoty, které se zvětšují, směrem k nejnižšímu bodu místnosti. Význam těchto lusků je zřejmě zadržování jedinců SCP-2932-1. Po pravé straně každého lusku je zařízení ložené z různých rostlinných látek s dotykovou obrazovkou složenou z průhledných křemnných struktur, jež funguje jako rozhraní k lusku. Toto zařízení obsahuje informace o entitě SCP-2932-1, která je uvnitř zadržena, spolu s mechanizmem, který lusk otevírá a zavírá, ovšem tato možnost není povolena jedincům bez řádné genetické identifikace. Přestože drtivá většina těchto lusků je nedotčená a zapsána jako aktivní, alespoň ██ jich je prasklých.

SCP-2932-A je postarší Téměř Humanoidní entita Třídy I, která obývá SCP-2932 a slouží zde jako správce. SCP-2932-A má šest primárních končetin a chodí vzpřímeně na dvou zadních. Torzo SCP-2932-A má dva primární segmenty, oba pokryté jemnými, dlouhými chlupy. Hlava SCP-2932-A je téměř oválná a nese dva páry očí, jedny složené a jedny oči obratlovců. Na předku hlavy se nachází humanoidní ústa a dlouhý nosní orgán určený k uchopování. Vrchní strana hlavy SCP-2932-A má mnoho malých ostnů, ale je z větší části pokryta dlouhými, jemnými, šedivými chlupy. Na zádech má SCP-2932-A čtyři velká křídla hmyzího typu, ovšem ta vykazují špatně zahojené zranění.

SCP-2932-2 je velký vaskulární orgán zavěšený ve středu hlavní místnosti SCP-2932 a slouží jako primární zdroj napájení SCP-2932. SCP-2932-2 pulzuje rychlostí přibližně 8 bpm, ovšem občasně zpomalí na až 3 bpm, během nouzových stavů. Podle informací od SCP-2932-A je SCP-2932-2 srdce bohyně Titánie, která sestavila toto vězení ze svého těla a vložila do něj své srdce, aby jej napájelo.

Podle informací získaných od SCP-2932-A bylo usouzeno, že SCP-2932 sloužilo a dodnes slouží, jako masivní vězeňský komplex navržený pro zadržení velkého počtu stvoření a různých entit. Kvůli katastrofické události, která postihla původní majitele SCP-2932 (pro více informací viz. Dokument Alfa-1596-1000), byla oblast uzavřena a zodpovědnost nad zadržením byla přenechána zaměstnancům SCP-2932, přičemž SCP-2932-A sloužilo jako Dozorce. Po čase tito zbylí zaměstnanci zemřeli, utekli, nebo zmizeli a zařízení se dostalo do havarijního stavu. To spolu se stoupající křehkostí hlavního energetického zdroje SCP-2932 způsobilo, že několik zadržovacích lusků přestalo fungovat a vypustilo svůj obsah.


Rozhovor 2932-A: Následující rozhovor byl proveden během jednoho z prvních průzkumů SCP-2932, krátce poté, co SCP-2932-A vpustilo Nadační personál do struktury. Počáteční komunikace s SCP-2932-A byla omezena jazykovou bariérou, protože SCP-2932 bylo schopno hovořit pouze svým mateřským jazykem a kečuánštinou. Jakmile byl nalezen překladatel, proběhl rozhovor.

Dodatek 2932-1: Následují záznamy získané z terminálů o potenciálně nebezpečných entitách SCP-2932-1, většina z nichž je v aktivním zadržení. Dále jsou zahrnuty poznámky SCP-2932-A, které rovněž poskytlo překlady pro všechny záznamy.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License