SCP-2855
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-2855

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2855 musí být zadrženo ve standardní cele pro humanoidy v Hale ██ Oblasti-██.

Současné SCP-2855-1 nepodléhá žádným zadržovacím procedurám. Z bezpečnostních důvodů podléhá momentální identita SCP-2855-1 utajení Úrovně 4 a vyšší.

Popis: SCP-2855 je humanoid mužského pohlaví hispánského původu. Slova "Mr. Peníz z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována na jeho zátylku.

SCP-2855 je anomálně ovlivněno obchodními transakcemi, které se týkají jeho vlastnictví. Momentální majitel SCP-2855, označený SCP-2855-1, se může angažovat v písemné smlouvě o přesunu vlastnictví SCP-2855 na jinou svolnou fyzickou osobu výměnou za hmotnou peněžní kompenzaci vlastněnou kupující stranou.

Poté, co je smlouva stvrzena podpisy obou stran, je SCP-2855 okamžitě přemístěno na lokaci specifikovanou ve smlouvě, nebo, není-li ve smlouvě udána lokace, je objekt přemístěn do blízkého okolí příjemce. Podobně je tomu i s peněžní kompenzací, jež je přemístěna na smlouvou určenou lokaci, nebo, není-li ve smlouvě udána lokace, je přemístěna do blízkého okolí SCP-2855-1. Po úspěšném ukončení transakce může být kupující strana označena SCP-2855-1, poněvadž předchozí SCP-2855-1 přestává být vlastníkem SCP-2855.

Tento proces se uskuteční pouze za podmínky, že ona písemná smlouva obsahuje podpisy obou stran a specifikuje množství peněžní kompenzace, jež je vyměněna za objekt. Není možné použít jiný způsob platby než peněžní.

Věří se, že se SCP-2855 přizpůsobí všem přáním a předpokladům o jeho schopnostech, které může kupující strana mít. Tyto změny se projeví při přesunu SCP-2855 do vlastnictví nového SCP-2855-1. Povětšinou se SCP-2855 přizpůsobí všem definicím či požadavkům na své schopnosti vzneseným v psané smlouvě, jež vyzívá k jeho převodu.

Pokud existují nějaké limitace adaptivních schopností SCP-2855, jsou momentálně neznámé.

SCP-2855 bylo získáno dne 21. 4. 2007 z vlastnictví Marshall, Carter a Dark, s. r. o., kde bylo úmyslně a opakovaně převáděno mezi jistými zaměstnanci MC&D za účelem objasnění limitů a potencionálního využití jeho adaptivních schopností. SCP-2855 bylo získáno nadačním agentem v utajení, který se stal součástí jedné z takových transakcí. SCP-2855 bylo následně přesunuto do nadačního zařízení a zadrženo.

SCP-2855 je momentálně považováno za spolupracující se zájmy Nadace. Kvůli risku, že bude SCP-2855 při převodu získáno vnějšími zájemci, jsou zakázány veškeré další testy adaptivních schopností SCP-2855.

Dodatek 2855-1: Získaný Dokument

Po zadržení byl ve vlastnictví SCP-2855 nalezen následující dokument.

Dodatek 2855-2: Zachycená Internetová Korespondence MC&D

Před získáním SCP-2855 od Marshall, Carter a Dark, s. r. o. bylo zachyceno několik korespondencí mezi jednotlivými členy, které Nadaci odhalily existenci a momentální stav SCP-2855. Kvůli antimemetickým kontrašpionážním metodám využívaným MC&D byla drtivá většina těchto dokumentů posléze upravena, následkem čehož se tyto dokumenty staly nečitelné či nepochopitelné. Jediný dokument, u kterého bylo možné využít retromemetickou restauraci, je přiložen níže.

Korespondence 23
WQ2B3/XNGSZ/EOY5J
Odesílatel Michel Lothar Příjemce Peyton Agapios
Rozsudek vešel v platnost. Tvůj úsudek, jakkoliv se mohl zdát nerozvážný, se ukázal jako obstojný.

Po fyzické stránce je objekt takový, jaký by se dal čekat. Ti znalí v jeho práci usoudili, že se ty trvalé chirurgické modifikace, jakkoliv mohou být nepatrné, pyšní kvalitou jeho dřívějších prací.

Vzhledem ke komplexnosti všech těch neviditelných aspektů může být nad tímto rozhodnutím pozvednuto nejedno obočí. Zběžná prohlídka transpozičních svazů objektu ukazuje jejich vysokou kvalitu. A nejen to, aktivační mechanismus onoho zkreslení není, jak jsi předpokládal, tvůrcova rudimentární aplikace dynamického geise. Namísto toho reagují svazy na vznik prostých závazných informací o objektu téměř spontánně, až anomálně.

Hrubě řečeno, tyto vlastnosti nejsou připojeny k tělu nezkušenýma rukama za účelem vytvoření funkčního objektu. Jsou naopak tělu zcela vlastní. Ani nejzkušenější z tvůrců hraček by to nebyli schopni implementovat tak něžně a nenápadně.

Objekt se zdá být z těchto důkladných prohlídek podrážděný. Modifikace objektu jsou vlastně aplikovány dvakrát: nejvýraznější vrstva sestává z výše popsaného s tím, že druhá vrstva je převážně nadbytečnou, značně hrubější prací. Podle našich expertů by mohla být kvalita druhé vrstvy typická pro produkci této éry. Takže, proč by se tvůrce pokoušel přepsat již hotovou, téměř perfektní vrstvu zbytečnostmi? Proč by vůbec taková inherentní vrstva existovala?

Ideálně by se nám odpovědi mohly nabídnout, až dokončíme další převod. Do té doby věřím, že si necháš svou spekulaci pro sebe.
Marshall, Carter a Dark, s. r. o.

Dodatek 2855-3: Rozhovor 1

Předmluva: Tento rozhovor se uskutečnil po prvotním zadržení.

<Začátek Záznamu>

Dr. Latimerová vchází do vyslýchací místnosti. SCP-2855 sedí na židli, ruce má připoutané ke stolu před ním. Dr. Latimerová si sedá naproti SCP-2855.

Dr. Latimerová: Zdravím, SCP-2855.

SCP-2855: Dobrý den, madam. Můžete mi říkat Mr. Peníz.

Dr. Latimerová: Jsem Dr. Latimerová a budu s vámi dnes vést tento rozhovor. Jako první bych měla pár otázek na vaše ubytování. Jaké vám to tu přijde?

SCP-2855: Už se to zlepšuje. Mám pocit, že se naučím to tu milovat.

Dr. Latimerová: To ráda slyším. Jste zmaten z přesunu do jiné organizace? Z toho náhlého přesunu bez jakéhokoli varování?

SCP-2855: Tyhle přesuny jsou součástí balíčku. Dalo by se říct, že jsem to již nějakou dobu očekával.

Dr. Latimerová: Nebyl jste překvapen novým prostředím? Obklopen lidmi, které jste nepoznával?

SCP-2855: Nejsem zvyklý na to, se budit okolo známých tváří. Pokaždé je to něco nového. Vždy se to mění.

Dr. Latimerová: A vy se měníte s tím?

SCP-2855: Přichází to s teritoriem.

Dr. Latimerová: A co je vaším teritoriem? Vaším smyslem?

SCP-2855: Mým smyslem je cokoliv, kde se objevím. Já… nikdy jsem s ním nemluvil. Však víte. S ním. Ale rád nad tím přemýšlím… z mého pohledu měl vznešené ambice.

Dr. Latimerová: Jaké ambice?

SCP-2855: Řekl bych, že část mě vzešla převážně z frustrace. Z myšlenky, že si můžete klidně lhát a přesto dostat vše na světě. Neříkám, že by s tím bylo něco špatně—se lhaním, myslím—dítě si přeci zaslouží pravdu, ne? A tak doktor odvede svou část a se mnou… dostanete, za co si zaplatíte.

Dr. Latimerová: Nějaké naplnění kapitalistického snu?

SCP-2855: Nebo vzpoura. Satira? Je to satira?

Dr. Latimerová: Nemyslím si. Prosím, pokračujete.

SCP-2855: Jakoby, jsem rád chtěný. Vědět, že… funguji. Ty prvopočátky byly tak kouzelné.

Dr. Latimerová: Prosím, řekněte mi o vašich začátcích.

SCP-2855: Když jsem začínal, byla tu ta… moje první majitelka. Byla to jen malá holčička. Jmenovala se Annabeth.

Dr. Latimerová: Vyměnila vás?

SCP-2855: Ano, ale takový jsem. Je to můj smysl. Ty staré dobré časy, kdy jsem se jen… poflakoval kolem, schovával se ve skrýších na stromech a potkával nové lidi. Občas jsem vypadal úplně jinak. Někdy mě dokonce ani nemohli vidět.

Dr. Latimerová: Co to ukončilo?

SCP-2855: No, dospělým začalo vadit, že se pohybuji okolo jejich dětí. Pár svědectví a byl jsem pryč. A už jsem nikdy neměl dítě jako patrona.

Dr. Latimerová: Ale měl jste další.

SCP-2855: Ne… tak moc před tím, než přišli oni. Marshall, Carter, Dark. Takových, jako jsem já, se chytají rychle, co?

Dr. Latimerová: O ně už se starat nemusíte.

SCP-2855: Snad se už ani oni o mně nebudou nikdy starat.

Dr. Latimerová: A oni vás testovali?

SCP-2855: Dalo by se to tak říct. Převáděli si mě mezi sebou tam a zpátky, aby vyzkoušeli… no, všechno možný. Stával jsem se… jinými lidmi. Jednou jsem byl dokonce dvěma lidmi. Nebo jsem byl ohromně přesvědčivý. Nebo jsem začal zvracet diamanty.

Dr. Latimerová: Aby našli vaše limity?

SCP-2855: Něco takového. Ale nevím, jestli někdy nějaké našli.

Dr. Latimerová: Jaké to bylo? Tak často se měnit?

SCP-2855: No, víte, jako… kocovina. Nikdy jsem žádnou neměl, ale pár jsem jich viděl. Víte, že se něco stalo. A teď jste jiná. Ale nejste schopná říct, co je jinak nebo jak dlouho jste byla mimo. Chvíli pociťujete zmatení, jakoby jste byla mimo a vše bylo v mlze a nejednou jste zpátky. Jiná.

Dr. Latimerová: Bolí to?

SCP-2855: Řekl bych, že podle definice, by to bylo bezbolestné. Absence bolesti. Vlastně absence všeho. Prostě… pocit neexistence namísto bytí.

SCP-2855 se na několik vteřin zasní.

Dr. Latimerová: Myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pokud od vás bude něco potřeba, dám vám vědět.

SCP-2855: Věřím vám. Vím, že už jsem v dobrých rukou.

<Konec Záznamu>


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License