SCP-2852
hodnocení: +1+x
blank.png
scpdad.jpg

SCP-2852 během události Úrovně Černá.

Objekt #: SCP-2852

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržení SCP-2852 je zaměřeno na vyhledávání a narušování incidentů a celkové sledování populačních center s rizikem výskytu SCP-2852. Všechny osoby zapojené do událostí Úrovní Modrá a Bílá budou nadále monitorovány a jejich identity budou nahlášeny místní zákonným orgánům, jako možné teroristické hrozby. I v případě, kdy dojde k přerušení události, musí být zapojené osoby zapsány a jejich jména nahlášena. Osobám, které se stanou svědky narušení události, budou podána amnestika Třídy B.

Události Úrovně Černá budou monitorovány až do jejich konce. Poté budou všem účastníkům podána amnestika Třídy A a dále s nimi bude naloženo stejně, jako s osobami zapojenými do předchozích událostí. Členům Mobilních Úderných Jednotek Ypsilon-36, Ypsilon-52 a Ypsilon-99, kteří se stanou svědky události Úrovně Černá, budou po přeložení podána amnestika Třídy A a budou monitorováni kvůli známkám antisociálního, nebo jinak neobvyklého chování. Pokud bude zjištěno, že byli infikováni událostí Úrovně Černá, budou agentům znovu podána amnestika, budou staženi ze všech terénních akcí a přeloženi do nízkoúrovňové, nenáročné pozice, jako např. údržba a vkládání dat.

MTF Y-36 “Party Crashers” má za úkol odpovídat na nahlášené případy objevení SCP-2852. MTF Y-52 “Cater Duty” a Y-99 “Altar Boys” mají za úkol identifikovat Úroveň události SCP-2852 a poskytnout MTF Y-36 podporu.

Členové MTF Y-52 a Y-99 si udržují přítomnost v komunitách, kde 60% populace patří k římskokatolické, nebo (podle Revize 2852-7) anglikánské církvi. Jakákoliv instance SCP-2852 objevená u jiné náboženské skupiny musí být okamžitě nahlášena výzkumníkovi s Úrovní 4/2852.

Přestože byly doposud všechny incidenty izolovány na území Severní Ameriky, všechny komunity kompatibilní s SCP-2852 musí být monitorovány pro neobvyklý nárůst mladistvé kriminality, neplodnosti, domácího násilí a rozvodů.

Popis: Instance SCP-2852 mají vzhled muže bílé pleti ve středním věku. Z biologického hlediska jsou buňky SCP-2852 geneticky shodné s lidskými, ovšem instance nemají žádné identifikovatelné orgány. Jejich těla se skládají převážně ze svalové tkáně, přičemž zuby a vlasy tvoří chitinózní chemikálie podobná těm, jež se vyskytují u čeledi cikádovití. Přestože oči instancí SCP-2852 vypadají z dálky normálně, jsou pouze usazeny v očních jamkách a nemají žádné nervové spoje. Instance jsou schopny řeči, i přes chybějící hlasivky, avšak nezdá se, že by rozuměly lidskému jazyku, neboť jejich větná skladba nedává smysl. I přes všechny tyto fakty, všechny osoby přítomné u události SCP-2852 budou vnímat chování subjektu jako normální a rozumět jeho řeči, pokud nebudou na jeho anomální vlastnosti předem upozorněny. SCP-2852 je popisováno jako hravé s hrubým smyslem pro humor a všechny osoby ovlivněné událostí SCP-2852 subjektu říkají “Bratranec Johnny.” Přestože jsou instance SCP-2852 uvědomělé, nezdají se být příliš inteligentní.

Instance SCP-2852 se objevují při různých katolických a anglikánských náboženských obřadech, kde jsou vnímány, jako členové rodiny. Instance SCP-2852 jsou do rodiny přijaty nehledě na podobu s ostatními členy rodiny, nebo barvu pleti. Entita se objevuje na křestech, svatbách a pohřbech, jež jsou označené, jako události Úrovní Modrá, Bílá a Černá. Doposud nebyla žádná instance SCP-2852 obejvena při jiné události.

Všechny pokusy o sledování instancí SCP-2852 před a po události se setkaly s nezdarem. Zdá se, že entity se mohou na těchto událostech objevovat jakoby tam vždy byly. Rovněž byly spatřeny, jak se objevují mezi snímky na kamerových nahrávkách, nebo se zkrátka vyhýbají všem pokusům agentů o jejich udržení mimo událost. Veškerá sledovací zařízení umístěná na instance SCP-2852 se okamžitě porouchají.

Rodinná setkání, na kterých se SCP-2852 objeví končí jiným chováním subjektu a různými efekty. Obecně zasahují efekty objevení SCP-2852 silněji děti, ovšem dospělí nezůstávají neovlivněni. Je třeba poznamenat, že zastavení instance SCP-2852 předtím, než se zapojí do náboženského rituálu, nezastaví rozšíření jeho efektů, ovšem může je oslabit. Pouhé objevení SCP-2852 na události stačí k rozšíření jeho efektů mezi členy rodiny. Při dotázání po události vypověděly všechny ovlivněné osoby, že cítily jistou náklonost k SCP-2852, nehledě na jeho činy během události.

Pro informace o dalším výzkumu ohledně souvisejícího fenoménu, viz záznam v databázi ohledně SCP-3004.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License