SCP-2845
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-2845

Zadržovací Třída: Keter

Úroveň Hrozby: Černá

Speciální Zadržovací Procedury: Použití vnějších zadržovacích zdrojů a konzultantů bylo schváleno pro kontejnment SCP-2845. Konzultanti budou považováni za personál Úrovně 2 a nesmějí opustit Oblast-100. Pokud musí být vnější konzultant propuštěn z kontejnmentu, budou mu podána amnestika Třídy-A.

Pro řádné zadržení SCP-2845 je třeba třiceti šesti trénovaných jedinců a neomezený přísun netrénovaných subjektů. Čtyřicet osm trénovaných zaměstnanců je aktuálně přiděleno k aktivnímu zadržování SCP-2845, rozdělených do týmů po šesti, spolu s dalšími dvaceti čtyřmi jedinci jako náhradníky. Bylo schváleno dodání pěti zaměstnanců Třídy D každý týden do kontejnmentu SCP-2845.

Oblast-100 byla postavena s následujícími specifikacemi:

  • Oblast-100 sestává z devíti soustředěných kruhových pásem, označených Kruh-A, až Kruh-I, s mezerou mezi Kruhem-C a Kruhem-D, označenou Mezera-1. Šest kruhových komor se nachází na 0, 60, 120, 180, 240 a 300 stupních v každém Kruhu a Mezeře. Komory nacházející se na 0 stupních jsou otočeny k zeměpisnému severu.
  • Dvě dodatečné kruhové komory se nacházejí mimo Kruh-I, natočeny na 120 a 240 stupňů.
  • Podlaha každé kruhové komory sestává z nepřerušeného hexagramu.
  • Středová komora, zadržující SCP-2845 a 216 jedinců SCP-2845-1 má udržovanou atmosféru o složení 96.3% vodíku, 3.25% hélia a 0.45% amoniaku. Tato atmosféra je udržována o teplotě -110°C a tlaku 2.3 baru.

Následující procedury musí být prováděny v opakujícím se cyklu 63 hodin a 54 minut. Každá procedura trvá 39 minut a mezi procedurami je prodleva 10 hodin. Každá procedura musí být provedena šesti jedinci. Lokace každé procedury je zapsána v závorkách. Na začátku nového cyklu budou zadržovací procedury přeneseny do dalšího kruhu, jež je nejblíže zadržovací místnosti.

Ceremoniální recitace pro všechny procedury a popisy různých kostýmů lze nalézt v Dokumentu 2845-C-EXP.

Procedura 410-Constantin: (60°) Zadržovací specialisté se představí v maskách (Radost, Smutek, Vztek, Apatie, Strach a Hloupost) a přehrají ceremonii Constantin-A. Ceremonie Constantin-A je frašková komedie o chybách a výměně nadávek mezi šesti jednotlivci, jež končí tím, že Hloupost přelstí zbytek skupiny ve hře hádanek a prohlásí se za krále. Po konci ceremonie Constantin-A následuje hraní kostek. Vítěz hry je irelevantní.

Procedura 420-Perinaldo: (120°) Představení hudebního díla na flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh, tympány a basový buben. Dílo je doprovázeno specifickými somatickými a vokálními komponenty, jež hráči během představení vykonávají, označené ceremonie Perinaldo-A. Představení musí být živé; nahrávky nemají žádný efekt.

Procedura 430-Epimetheus: (180°) Zadržovací specialisté si dávají dárky. Obsah dárků je irelevantní, avšak dárek nesmí přesáhnout hodnotu 4.28 USD. Každý dárek je doprovázen recitací celé ceremonie Epimetheus-A a rozházením obilí po zadržovací komoře.

Procedura 440-Cassiel: (240°) Ceremonie Cassiel-A je recitována, zatímco si zadržovací specialisté spoutají nohy vlnou a pozřou půl litru olivového oleje. Poté společně rozbijí kámen o hmotnosti 200 kilogramů za pomocí kladiv. Ceremonie Cassiel-B je recitována během tohoto procesu.

Procedura 450-Cairo: (300°) Subjekt Třídy D je připraven tak, že je mu na břicho namalován symbol (kruh kolem tečky s šipkou směrem nahoru v úhlu 90 stupňů) pomocí roztoku platiny, dále je vybaven modrým pláštěm, korunou a žezlem. Subjekt Třídy D je poté znehybněn na židli a ceremonie Cairo-A odrecitována. Po recitaci ceremonie Cairo-A, je subjekt Třídy D vykastrován za použití příručního srpu v rukou zadržovacího specialisty. Varlata jsou odhozena do misky se slanou vodou a ceremonie Cairo-B je odrecitována.

Procedura 460-Omphalos: (0°) Ceremonie Omphalos-A je odrecitována předtím, než bude spáleno dítě mladší tří měsíců. Ceremonie Omphalos-B je odrecitována před jeho pozřením. Po pozření dítěte je odrecitována ceremonie Omphalos-C nad gastrolity, jež jsou následně spolykány. Následuje zvracení a recitace ceremonie Omphalos-D, čímž je odstartován nový cyklus.

V případě úniku z kontejnmentu bude odpáleno nukleární zařízení v Oblasti-100, načež se všechna Nadační zařízení uzamknou a aktivuje se Protokol 2845-XK1 “Sražení Měsíce.”

Popis: SCP-2845 je čtyřnohá entita, vysoká 2.9 metru po ramena a vážící 815 kilogramů. Vlnitý krk, většinou držený ve vztyčené pozici, se protahuje dalších 0.5 metru a končí hlavou s humanoidními rysy. SCP-2845 má parohy, 4.8 metru od jednoho konce ke druhému: Parohy jsou pokryty černým mramorováním a nejsou shazovány. SCP-2845 je pokryto srstí o přibližné délce chlupů 10 centimetrů s výjimkou obličeje, jež je holý. SCP-2845 je pastelově zelené s krémovým pruhem na spodní straně, tedy na krku a břiše.

15 centimetrů za lebkou SCP-2845 se nachází levitující kruh z ledových částic, měřící 1.7 metru v průměru, tloušťka kruhu je 35 centimetrů. Kruh je přerušen v regulérních intervalech sedmi koulemi z kovového vodíku a kovového hélia, každá měří 15 centimetrů v poloměru. Kruh a koule rotují proti směru hodinových ručiček rychlostí 1.6 rotací za minutu. Síla udržující kruh v pohybu, fyzický stav koulí a způsob, jakým je SCP-2845 schopno podpírat svou hlavu pod váhou parohů, jsou neznámy.

SCP-2845 je schopno okamžité transmutace a rekonstrukce hmoty. Žádná hmota není během procesu vytvořena, ani zničena. Tato vlastnost se manifestuje, když to SCP-2845 chce a má pozorovatelný dosah, tedy pouze na cíle, jež vidí: maximální dosah této schopnosti je neznámý. Transmutovaná hmota zůstane stabilní i přes faktory okolí: například kovový vodík a hélium jsou časté výsledky, jež zůstanou v pevném, nebo tekutém stavu i přes okolní teplotu. Pozměněná atmosféra se nesmíchá s nepozměněnými oblastmi, což udržuje chemickou konzistenci. Nejčastější výsledky transmutace jsou pevné, nebo tekuté formy vodíku a hélia, konverze atmosféry na směs vodíku/hélia/amoniaku a transmutace rostlinného života do metalických organizmů. SCP-2845 se typicky obklopí transmutovanou oblastí přibližně pět metrů. SCP-2845 se prokázalo jako kompletně odolné vůči fyzickému poškození.

Nejčastější formou ofenzivní transmutace použité SCP-2845 jsou pilíře měřící pět, až sedm metrů v poloměru a šedesát, až osmdesát metrů na výšku, nebo horizontální kužel měřící mezi sto a sto padesáti metry na délku a deset až třicet metrů na šířku na nejdelším konci. Avšak SCP-2845 bylo pozorováno, jak útočí na jednotlivce ve vzdálenosti až deset kilometrů. Ranná pozorování SCP-2845 během zadržování indikovala, že ignoruje pasivní účastníky a zaměřuje se na útočníky. SCP-2845 však neprokázalo žádnou snahu o ušetření pasivních přihlížejících v oblasti a pozdější záznamy o zadržení indikují útoky proti jak vojenským, tak civilním cílům.

SCP-2845-1 označuje lidské bytosti, jež SCP-2845 modifikovalo. Jedinci SCP-2845-1 jsou hexagonální pilíře měřící 2.4 metrů na výšku s gumově žlutozelenou kůží. Jedinci SCP-2845-1 nemají žádné venkovní smyslové orgány a pitva ukázala, že vnitřní orgány rovněž chybí, krom mozku, jež nyní zabírá celý pilíř a sestává z rekonstruované hmoty ostatních orgánů a nějakých dodatečných vnějších materiálů. Není jisté jak jedinci SCP-2845-1 získávají živiny, nebo zda jsou živiny potřeba.

Neuroobraz SCP-2845-1 ukázal, že mozek je neustále ve stavu vysoké aktivity. Analýza několika jedinců indikuje vzorec volání a odpovědí, tudíž je předpokládáno, že jde o vzdálený způsob komunikace mezi jedinci SCP-2845-1.

Byly nahlášeny pohyblivé varianty SCP-2845-1, avšak prozatím se nepodařilo žádnou zadržet a prozkoumat.

Dodatek-01: Stručná časová osa SCP-2845 od prvotního objevení až po zadržení:

27. listopad, 2011: První spatření komety C/2011 W3.

1. prosinec, 2011: Kometa C/2011 W3 potvrzena univerzitní observatoří v Mount John.

2. prosinec, 2011: Kometa C/2011 W3 potvrzena a pojmenována Centrem menších planetek.

16. prosince, 2011: Kometa C/2011 W3 dorazila do perihélia. Observatoř Solární dynamiky nahrává snímky fragmentu, jež se odděluje od hlavního těla komety a udržuje rychlost na 0.0018c.

17. prosince, 2011: Trajektorie fragmentu potvrzena. Srážka se Zemí předpovězena na 21. prosince. Procedura stanice Thoth selhává při pokusu o změnu trajektorie fragmentu. Spojené Národy vydávají veřejné prohlášení. Začínají evakuace.

21. prosince, 2011: Fragment dopadá do pacifického oceánu, 124 kilometrů na západ od pobřeží Spojených Států.

24. prosince, 2011: SCP-2845 doráží k pobřeží.

25. prosince, 2011: První pozorování SCP-2845 přes civilní video nahrávku. Dron navázal kontakt. SCP-2845 potvrzeno, jako nepřátelské. Nadační aktiva v armádě USA začínají se zadržovacími procedurami za asistence od představitelů Globální Okultní Koalice. Nadační oblasti v regionu se uzamykají.

26.-29. prosince, 2011: Bombardování SCP-2845, spolu s prvotními testy. Kontakt s konzultanty vnějšího kontejnmentu po pozorování vlastností SCP-2845.

30. prosince, 2011: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]. SCP-2845 se pohybuje bez zábran po šestnáct hodin.

31. prosince, 2011: Bombardování pokračuje.

1.-14. ledna, 2012: SCP-2845 je vedeno skrz pohoří Sierra Nevada a po celou dobu zůstává pod těžkým bombardováním. ██████ ████████ vytváří prvotní zadržovací procedury.

15. ledna, 2012: SCP-2845 dorazilo do oblasti určené k zadržení. Prvotní zadržovací procedury zahájeny.

18. ledna, 2012: Prvotní zadržovací procedury končí úspěšně.

20. ledna, 2012: Začíná konstrukce Oblasti-100.

3. února, 2012: Jsou zavedeny vylepšené zadržovací procedury.

19. února 2012: SCP-2845 je prohlášeno za zadržené.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License