SCP-2818


hodnocení: +2+x
blank.png
gun.jpg

Instance SCP-2818, krátce po sběru.

Objekt #: SCP-2818

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny shromážděné instance SCP-2818-[2-17] musí být uchovány ve vysoce zabezpečené skladovací skříňce v Oblasti-71. Instance SCP-2818 mohou být odebrány ze skladování pouze pro testovací účely. Testování může být prováděno pouze na vhodné, upravené střelnici se specializovanými olověnými body nárazu pro sběr.

Popis: SCP-2818 je skupinové označení kolekci šestnácti střelných zbraní, které se podobají anti-materiálním puškám Barrett M82A1. Jediný fyzický rozdíl mezi instancemi SCP-2818 a standardními puškami Barrett M82A1 jsou slova "H&W verze #9" na místě standardního označení Barrett.

Instance SCP-2818 se nabíjejí jako standardní M82A1, ale pokud jednotlivec zmáčkne spoušť a vystřelí ze zbraně, jednotlivec zmizí a náboj bude vystřelen z hlavně. Náboj již nabitý v komoře bude nedotčen. Vystřelený náboj je místo toho údajná biomasa jedince, který stiskl spoušť, stlačený do velikosti a tvaru náboje ráže .50 BMG. Tyhle náboje, klasifikované jako SCP-2818-A, si zachovávají hmotnost a hustotu odpovídající člověku stlačenému do prostoru 18.97 cm3 v objemu. Instance většinou SCP-2818-A opustí hlaveň rychlostí zhruba 900 m/s, typické pro většinu nábojů ráže .50 BMG, ačkoli s podstatně více destruktivními schopnostmi díky jejich zvýšené hmotnosti.

Přesná povaha instancí SCP-2818-A je neprůkazná, ačkoli analýza nábojů po vystřelení odhalila neobvykle nepravidelné elektrické impulsy1.

invoice.png

Dokument 2818.2C

Objevení: Původních 5 instancí SCP-2818 byly získány uvnitř povstaleckého úkrytu zbraní poblíž Džalálábád, Afghánistán. Doprovázeny třemi instancemi SCP-2818-A2, s dvěma dalšími nalezenými zhruba 20 m od nálezu3. Vyšetřování dalších blízkých povstaleckých opevnění našlo dvanáct dalších instancí SCP-2818, všechny v dřevěných krabicích nesoucích na straně vypálené logo H&W. Dokument 2818.2C byl objeven uvnitř jedné z krabic.

Dodatek 2818.1: Testovací záznam

Následující testy byly provedeny na schválené střelnici v Oblasti-71. Pokusy kontaktovat údajného výrobce SCP-2818, Výrobce Zbraní Helsing a Wulf, byly neúspěšné.4 S žádnou předchozí znalostí schopností SCP-2818, rozsah povahy SCP-2818 nebyl až do počátečního testování znám..

Test # Popis Testu Výsledky Poznámky
001 SCP-2818-1 nabito jako typická M82A1, a vystřeleno zaměstnancem Třídy D. Zaměstnanec Třídy D zmizel. Instance SCP-2818-A opustila hlaveň rychlostí blížící k 900 m/s. Střela je zarytá zhruba 23 cm hluboko v olověném plátu. Standardní chování SCP-2818-1.Tento test byl opakován třikrát, aby byla zajištěna přesnost výsledků.
005 SCP-2818-1 nabito jako typická M82A1, a vystřeleno mechanickým zařízením ovládaným lidským operátorem. Operátor nezmizel. Při bližší kontrole se SCP-2818-1 zaseklo během testování, zřejmě přirozenou příčinnou. Další testy potvrdily, že k tomuto dochází, pokud nelidský prst nebo jiný nástroj zmáčkne spoušť SCP-2818.
014 SCP-2818-1 je vhodné pro použití dálkově ovládaný úderník, čímž odstraňuje potřebu spouště. SCP-2818-1 se vznítilo v komoře, čímž ji zničilo. Vyšetřování odhalilo, že se náboj v komoře nikdy nepohnul, ani po vznícení.
020 Instance SCP-2818-A uložena uvnitř SCP-2818-2. SCP-2818-2 se nezdá být významně těžší, je-li náboj uvnitř zásobníku nebo komory. Třída D vystřelí ze SCP-2818-2. [VYMAZÁNO] Níže prosím uveďte autorizační pověření.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License