SCP-2808
hodnocení: +1+x
blank.png


Objekt #: SCP-2808

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Zaměstnanci nejsou podněcování ani nuceni podnikat kroky proti SCP-2808. Příkazy a směrnice týkající se výzkumu nebo interakce s SCP-2808 by měli být považovány za neplatné. Zaměstnanci se mohou pokusit kontaktovat SCP-2808 na vlastní nebezpečí a riziko, ale pouze během volného času.

Management v Oblasti-47 spadá pod pravomoc asistenta SCP-2808.

Popis: Dokumentace samotného SCP-2808 jsou v kontextu oficiální dokumentace nepochopitelné. Podobný efekt nastává i u vizuálních záznamů.

Každá akce týkající se SCP-2808 provedená zaměstnancem organizace s administrativním a manažerským zaměřením způsobuje okamžitou změnu postavení tohoto zaměstnance na "Chief Beauty", což znamená (často násilné) podvracení standardního operačního postupu s cílem vytvořit esteticky atraktivní umělecká díla. Původní postavení a pracovní povinnosti subjektu nelze plnit ani provést, protože pokusy vedou k silným vizuálním halucinacím abstraktních vzorců.

Pokud se subjekt pokusí podniknout jakékoli kroky proti SCP-2808 v neformálním prostředí, ale pod tlakem nebo příkazem zvnějšku, bude tato akce přidána do seznamu jeho pracovních povinností. Později se to stane neproveditelné kvůli výše zmíněným halucinacím.

Shromažďování informací o SCP-2808 je mimořádně obtížné, protože zaměstnanci odmítají pracovat nebo se přiblížit k SCP-2808.

Jeden prvních pokusů neutralizovat anomální vlastnosti SCP-2808 strategickými změnami Charty Nadace vedl k tomu, že se SCP-2808 stalo ředitelem Oblasti-47. Pokusy o odstranění SCP-2808 byly neúspěšné.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License