SCP-2750
hodnocení: +1+x
blank.png
Skinwalker%20Pic%201.jpg

První instance SCP-2750 zadržená agenty ASCI, kolem roku 1860.

Objekt #: SCP-2750

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace má v současné době v zadržení 3 instance SCP-2750. Instancím SCP-2750 není z žádného důvodu povoleno měnit svou podobu. Jakákoliv změna vzhledu musí být zaznamenána, instance SCP-2750 musí být za toto porušení potrestány odpovídajícím způsobem.

Zadržení nezaznamenaných instancí SCP-2750 je náročné kvůli jejich averzi vůči lidem, ale také kvůli jejich vzácnému výskytu. Zadržovací týmy musí měsíčně provádět průzkumy oblastí kde je znám výskyt SCP-2750.

Popis: SCP-2750 je kolektivní označení skupiny anomálních humanoidů, kteří obývají území jihozápadních Spojených Států, konkrétně oblasti severovýchodní Arizony a Jižního Utahu, zvláště kolem oblasti Navažské Národní rezervace.

Jedinci SCP-2750 se podobají neanomálním lidem navažského původu. Ve spojitosti s tímto trendem, nosí jedinci SCP-2750 masky a oblečení spojené s navažskou kulturou z 19. století. Kromě jimi uvedenými vlastnostmi, připomínají jedinci SCP-2750 z biologického hlediska normální lidi.

Instance SCP-2750 prokázali schopnost změnit svůj vzhled a tvar těla na různá zvířata nalezená v jihozápadních Spojených Státech, především na ty které jsou významné v navažské kultuře, například na kojoty, lišky, vlky, orli a vrány. Tato schopnost je vyvolána dobrovolně, všechny instance SCP-2750 prokázali schopnost změnit se na alespoň 5 různých zvířat, ačkoliv terénní hlášení poznamenalo že někteří jedinci jsou schopni změnit svou podobu na 9 či více různých zvířat.

Skinwalker%20Pic%202.jpg

Druhá zadržená instance SCP-2750, kolem roku 1870.

Všechny instance SCP-2750 mají oči které se podobají těm toho zvířete které nejraději napodobují. Přestože mají zvířecí oči, většina instancí SCP-2750 prokazuje normální lidskou vizi.

Je předpokládáno že mimo zadržení žije přibližně 100 jedinců SCP-2750. Bylo zaznamenáno, že instance SCP-2750 cestují ve skupinách a žijí stylem lovců a sběračů. Rozhovory se zadrženými jedinci naznačili kmenovou strukturu podobnou té, kterou praktikovali navažští lidé Předkolumbovského období.

Jedinci SCP-2750 prokázali extrémní averzi vůči lidskému kontaktu. Migrační trasy SCP-2750 se vyhýbají jakýmkoliv lidským obydlím, a všechny objevené instance vykazují instinktivní strach z lidí. Navzdory jejich těsné blízkosti s Navažskou Národní rezervací, žádná z instancí SCP-2750 nebyla nikdy nalezena v prostoru rezervace.

Od roku 1983 nebyla v terénu nalezena žádná instance SCP-2750, přesto že byly nalezeny známky pobytu SCP-2750, jako například zbytky ohniští, stopy, a dočasné tábory.

Instance SCP-2750 prokázali zdatnost v přežívání v přírodě, věří se že díky tomu se vyhnuli polapení Nadací. Doposud, byly všichni polapení jedinci SCP-2750 nějakým způsobem postižení, ať už šlo o nemoc, zranění, či vyhnání ze společnosti SCP-2750.

Zprávy o SCP-2750 se objevily už v polovině 18. století, když Americká Iniciativa Bezpečného Kontejnmentu1 poprvé navázala kontakt s navažským lidem. Tito lidé byly první co podali popis SCP-2750 Agentu ASCI, což je nejstarší zápis existence SCP-2750. Zde je přepsaná nejpozoruhodnější část tohoto dopisu.

…následně po našem seznámení, mi domorodci dlouze popsali bestii která je zlomyslně sužuje. Nazývají to “yee naadloshii.” Z toho co jsem posbíral se tato kreatura snaží narušit soukromí jejich obydlí a zabít jejich obyvatele. Tato bestie je bezduché nátury; agresivní a vražedná.

Kromě toho, si mohou tato monstra osvojit podobu různých zvířat aby oklamali lidskou mysl, a když volají hlasem tak čistým a nevinným, člověk by se ho neodvážil zpochybnit. Někteří preferují kůži lidskou, zatímco jiní preferují chování běžného zvířete.

Obzvláště se ale obávám, jejich tvrzení o duševních vlastnostech těchto bestií. Jeden z jejich šamanů přísahal, že se sebemenší silou vůle mohou znát to na co někdo myslí. Pokavaď by se jeden z nich zadíval na jakoukoliv ubohou duši, ztratil by tento nešťastník veškerou kontrolu nad svými končetinami i myslí. Nespatřil bych jedno z těchto monster svýma vlastníma očima, nikdy bych takové pověře nevěřil.

Já sám jsem toho názoru že tito "naaldloshii" nepředstavují nic méně než vysoce nebezpečnou hrozbu pro mír. Jejich agresivnost vůči domorodcům, spolu se strachem z jejich schopnosti stopovat a lovit mě vedou k obavám z expanze nebo násilí vůči obyvatelům naší země.

Píšu vám tento dopis a posílám ho nejrychlejším kanálem, abyste mohli poslat odpověď a potlačili jakýkoliv druh nepokojů od těchto stvoření.

Předpokládá se, že následně po tomto incidentu, byla do regionu nasazena jednotka ASCI pod záminkou pacifikace domorodých američanů. Další podrobnější záznamy o zadržovacím procesu SCP-2750 mimo tento incident nebyly zaznamenány, objevují se až v novodobém zadržovacím procesu.

Existence SCP-2750, byla před veřejností skryta v rámci Patterson-Gimlinova Protokolu, který úspěšně snížil povědomí o SCP-2750, na úroveň kulturní fikce. Povědomí Navažských lidí o SCP-2750 přetrvává, i když jde ve většině případů, pouze o historické účely, a ne kvůli přesvědčení většiny populace o existenci SCP-2750. Aktivní prosazování Patterson-Gimlinova Protokolu pro Navažské skupiny není potřeba.

Protokol Patterson-Gimlin

Protokol Patterson-Gimlin je v současné době platný pro SCP-2750. Povědomí o SCP-2750 je v této fázi podporováno jako kulturní fenomén, kvůli neschopnosti omezit povědomí o anomálii. Všechen personál by měl konzultovat Příručku Procedur Obecného Kontejnmentu pro více informací.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License