SCP-275
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-275

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Subjekt musí být držen ve dvou 6 m x 6 m podzemních celách, jež jsou dostupné pouze za použití volného závěsného výtahu, ačkoli je jí umožněn krátkodobý přístup do společného zařízení, který je podmíněn dobrým chováním a je doprovázena ne méně než dvěma pracovníky, všichni vybaveni plynovými granáty naplněnými zneschopňujícím činitelem.

Zaměstnanci nesmí pomáhat SCP-275 v sebezničujícím chování, pokud to není povoleno personálem Úrovně 4; takové chování je buď potenciálně škodlivé pro okolí, nebo zbytečné.

Subjekt požadoval:

 • Jeden modlitební koberec (Schváleno)
 • Jeden Korán (Schváleno)
 • Jídlo Halal (Schváleno)
 • Mít dovoleno provést pouť do Mekky (Zamítnuto)
 • Denní porce chilli papričky o minimální hodnotě Scovilleovy stupnice 1,000,000 (Schváleno, pod podmínkou dobrého chování)
 • Pravidelné stříhání vlasů (Schváleno)
 • Žhavé uhlíky (Zamítnuto)
 • Být bičován (Zamítnuto)
 • Být bodnut (Zamítnuto)
 • Být zmlácen (Zamítnuto)
 • Být střelen (Zamítnuto)
 • Být zabit elektrickým proudem (Zamítnuto)
 • Být zapálen (Zamítnuto)

Popis: SCP-275 je žena, která nemůže být fyzicky poškozena žádnými prostředky, které má Nadace k dispozici. Subjekt je zřejmě Středo-východního původu a tvrdí, že vyrostl "někde v Osmanské říši", ale že byl sirotkem bez domova a bez vzpomínek, před věkem přibližně deseti let. Subjekt prohlašuje, že je sto šedesát osm (168) let starý, ačkoliv se zdá, že je ve svých třiceti letech. Subjekt je vysoký 1.63 m a váží 190 kg, a to i přesto, že má odpovídající a zdravou vypadající postavu. Vlasy a oči jsou hnědé. Hovoří většinou jazyky z Blízkého východu a s mírným přízvukem mluví anglicky.

SCP-275 je naprosto normální ve tom, že potřebuje dýchat, jíst a spát. Subjekt je však téměř zcela odolný vůči fyzickému traumatu, různým formám radiace a extrémním teplotám. Podle vzpomínek SCP-275 její tělo nikdy nezažilo žádné škody a její kůže nikdy nebyla propíchnuta nebo poškrábána.

Testování ukazuje, že většina hmoty SCP-275 se skládá z prvků společných pro všechen organický život. V současné době se však předpokládá, že mnoho ze strukturních sloučenin bylo nahrazeno významně odolnějšími náhradami a tkáně subjektu také vykazují významně zvýšené množství různých těžkých kovů. Nadační výzkumníci dosud nedokázali odebrat vzorky tkání.

Byly provedeny pokusy o rentgen subjektu, ale výsledky byly neprůkazné: kůže subjektu obsahuje významné množství prvků neprůhledných pro rentgen, které odpuzují většinu pokusů proniknout radiologickými nebo elektromagnetickými prostředky. Difraktometrické testy na buněčných vzorcích extrahovaných z moči, výkalů a menstruací ukazují přítomnost několika nových polymerů; nicméně míra, do které jsou tyto polymery zastoupeny v jiných tkáních, je v nejlepším případě spekulativní.

Tato "neproniknutelnost" subjektu sahá přes celý subjekt, včetně vlasů a nehtů. Subjekt tvrdil, že její vlasy a nehty nebyly řádně odříznuty od jejích čtrnácti (14) let, těsně předtím, než se její stav projevil; ve vazbě Nadace, musí být její vlasy stříhány každý týden vystavením ████-Wattovým laserem a její nehty na rukách a nohách musí být obrušovány s úhlovou bruskou každé 2 týdny.

Kromě toho, vzhledem k její fyzické povaze a hustotě, její biologie byla taky zpomalena. Subjekt stárne nejméně čtvrtinou normální rychlosti stárnutí; mimoto, její menstruační cyklus je přibližně šest měsíců dlouhý, s měsíčky, které obecně trvají od tří do čtyř (3 -4) týdnů.

Duševní stav SCP-275 byl popsán Dr. Glassem jako "znepokojující": protože její anomální stav jí brání zažívat většinu forem pocitů, oddává se sebezničujícímu chování ve snaze vnímat hmatové podněty.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License