SCP-275-CS


hodnocení: +11+x
blank.png
heindrich.jpg

Reinhard Heydrich

Číslo Subjektu: 0275 (SCP-275-CS)

Priorita: Vysoká

Třída: KETER Neutralizováno

Popis: Subjekt číslo 0275 byl před svou neutralizací Reinhard Heydrich, vysoce postavený člen SS a zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava, zodpovědný za organizaci a uskutečnění holocaustu. Ze zpráv Nadačních agentů uvnitř Ahnenerbe Obskurakorps1 bylo zjištěno, že subjekt disponoval silnými ontokinetickými schopnostmi s jejichž pomocí by bylo možné zajistit Třetí říši výtězství ve válce. Naštěstí se zdálo, že si subjekt svých schopností nebyl plně vědom2.

Po objevení této potenciální hrozby byla na konci září roku 1941 svolána tajná schůze čelních představitelů Nadace SCP a Spojenecké Okultní Iniciativy3 s cílem vyřešit vzniklou situaci této potenciální hrozby.

Nakonec bylo rozhodnuto o nutnosti neutralizace této hrozby, jež měla být provedena speciálně vycvičeným Nadačním agentem Janem Kubišem. V rámci zachování utajení bylo rozhodnuto, že se agent Kubiš připojí k výsadkovému týmu Anthropoid, kde nahradí rotného Karla Svobodu a připojí se k rotmistru Jozefu Gabčíkovi. Jan Kubiš byl pro tuto misi vybrán především proto, že se s Gabčíkem znali a neočekával se tedy žádný protest vůči této změně.

Nasazení agenta Kubiše proběhlo bez potíží a 29. prosince 1941 byl dvojčlenný tým vysazen poblíž Prahy. Neutralizace subjektu proběhla dne 27. května 1942 v rámci Operace Anthropoid. Subjekt byl prohlášen za neutralizovaný 4. června.

Připnuté dokumenty — POUZE PRO ZAMĚSTNANCE S ÚROVNÍ PROVĚŘENÍ 4 A VÝŠE

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License