SCP-2746

hodnocení: +1+x
blank.png
Objekt#: SCP-2746
Úroveň2
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
podezřelé

Přidělená Oblast Oblastní Ředitel Vedoucí Výzkumu Přidělená Úderná Jednotka
Oblast-45 VYMAZÁNO VYMAZÁNO VYMAZÁNO

Exit.jpg

SCP-2746. Obrázek pořízen z SCP-2746-1. Je možné vidět SR 111-2.

Speciální Zadržovací Procedury: Hlavní vstup do SCP-2746 musí být odříznut a bude přístupný pouze skrz Skladovací Místnosti 111-1 (SR 111-1). Protože se SCP-2746 nachází v hustě osídlené oblasti, vstup do SR 111-1 bude monitorován z Oblasti-45-A, která bude řešit jakékoliv pokusy o zvandalizování nebo vloupání do SCP-2746. Dveře budou opatřeny bezpečnostním zámkem, aby bylo zabráněno vstupu civilistů.

Personálu budou pro cestování skrz SCP-2746 poskytnuty dlouhé róby na jedno použití místo standardní uniformy. Před vstupem do SCP-2746 se musí personál svléknout a odstranit jakékoliv jiné doplňky s výjimkou ochranné výbavy a nezbytných zdravotních potřeb.

Většina oblečení a výbavy byla kvůli povaze SCP-2746 shledána nepotřebnou pro průzkum SCP-2746-1 a musí být předem uskladněna v označené skříňce uvnitř SR 111-1. Po vstupu do SCP-2746-1 musí personál odložit své róby do Skladovací Místnosti 111-2 (SR 111-2) a při návratu je vzít zpět pro opětovné použití nebo zničení, společně se všemi dalšími odloženými věcmi.

Vybavení potřebné pro průzkum SCP-2746-1 musí být přenášeno výhradně v ručních zavazadlech a pokud možno by mělo být upraveno pro využití zvířaty.

Popis: SCP-2746 je podzemní tunel nacházející se v Nevadě, Las Vegas, zhruba 250 m severně od Oblasti-45-A. SCP-2746 ve své podstatě funguje jako stabilní, obousměrný portál mezi Las Vegas a extradimenzionálním prostorem označeným jako SCP-2746-1.

Po levé straně hlavního průchodu se nachází dvě skladovací místnosti: Skladovací Místnost 111-1 (SR 111-1), která se nachází v Las Vegas a Skladovací Místnost 111-2 (SR 111-2), která se nachází uvnitř SCP-2746-1. Obě z těchto místností mají dveře vedoucí ven a dveře vedoucí do SCP-2746.

Zatímco osoba prochází SCP-2746, postupně na sebe vezme podobu zvířete. Druh zvířete po transformaci se mezi osobami nedrží žádného viditelného vzorce. Proces transformace začíná u kosterní struktury a po jeho skončení se povrch kůže, velikost a vnější/vnitřní orgány subjektu shodují s cílovým druhem. Lidským subjektům po vstupu do SCP-2746-1 zůstává jejich vědomí a hlasivky.

Nelidské subjekty při průchodu SCP-2746 neprochází stejným procesem jako lidé. Když do SCP-2746 vstupuje jakýkoliv organismus s výjimkou člověka, vyvinou se u něj pouze funkční hlasivky. Úroveň jejich inteligence se nemění, v závislosti na komplexitě mozku však mohou být schopny mluvit pomocí známých či velmi jednoduchých frází.

Tento efekt probíhá postupně, zatímco člověk prochází SCP-2746 a bude dokončen v momentu vstupu do SCP-2746-1. Při návratu do Las Vegas proces probíhá opačným směrem. Momentálně není známo, zda tuto anomálii způsobuje blízkost k SCP-2746-1, nebo SCP-2746 samotné.

Church.jpg

Kostel 'Furies z ████' nacházející se uvnitř SCP-2746-1.

SCP-2746-1 je zalesněná pevnina o průměru zhruba 111km. Průzkum vnějších hranic odhalil, že se pevnina vznáší ve vzduchu. Atmosférický tlak a teplota jsou srovnatelné s mírným podnebím na Zemi na úrovni moře. Záznamy nalezené uvnitř SCP-2476-1 naznačují, že bylo obýváno skupinou inteligentních zvířat, odhadem v počtu 770 až 780 jedinců. Tito obyvatelé byli patrně schopni používat složité nástroje a stavět komplexní stavby. Vláda fungovala formou pobožné oligarchie založené na [VYMAZÁNO]. Dle záznamů nalezených v ruinách několika vládou podporovaných kostelů byla sociální struktura a hierarchie SCP-2746-1 rozdělena na tři skupiny, které se identifikovaly jako "Auaæsfyuaw" ("tvůrci"), "Waoi'iræuaw" ("učenci") a "Oi'li'uaæpiryw" ("počestní").

Dodatek-2746: 'Tvůrci', kterých bylo třináct, byli podle záznamů nejvyšší sociální vrstvou pod 'Yiæzyua' (překlad: 'Stvořitel'. Není jasné, zda tento termín označoval boha či mimořádnou náboženskou osobnost). Tvůrci zřejmě hráli zásadní roli při vytváření SCP-2746-1 a [DATAsvěta, jak ho známe dnes VYMAZÁNA]. Učenci představovali osobní služebníky a asistenty tvůrců a obvykle byli vybíráni z řad Počestných, která se skládala hlavně z řemeslníků, tesařů a umělců.

Ekonomie SCP-2746-1 fungovala na bázi výměnného obchodu a postrádala jakoukoliv formu měny. Uchované části vládní legislativy naznačují, že původní obyvatelé byli neschopni zemřít a původně nevyžadovali žádný přísun potravy. Tyto efekty se v subjektech vstupujících do SCP-2746-1 nevyskytují.

Zhruba před [VYMAZÁNO] lety se občané SCP-2746-1 zapojili do občanské války (označované jako Událost Nachash), která skončila ukřižováním dvou tvůrců, většiny počestných a učenců a úplným opuštěním SCP-2746-1 ze strany přeživších.

Podle získaných dokumentů byla Událost Nachash výsledkem 'Stvořitelova' prohlášení, že lidé budou vyhoštění z SCP-2746-1 a obyvatelé budou potrestáni potřebou jíst, aby si 'zachovali rozum'. Kvůli nedostupnosti zdrojů potravy a nedostatku znalostí potřebných pro pěstování, třída počestných se uchýlila ke konzumaci ostatních obyvatel, zatímco učencům byl poskytnut přístup k několika soukromým zahradám s rozmanitým výběrem ovocných stromů.

Velká většina populace SCP-2746-1 se krátce po zavedení tohoto trestu oddělila od původní vlády a vytvořila organizaci zvanou "Sgualayw i's ████" (Překlad: "Furies z ████"). Tato organizace byla vedena dřívějšími tvůrci jmény Fredrick a Agathos a učencem Clovis s cílem zabít "Stvořitele" kvůli "zbytečné krutosti".

Pro více informací ohledně Události Nachash prosím vizte přiloženou dokumentaci.Předmluva-2746

Dokumentace SCP-2746

scp2746.png

Následuje přepis několika plakátů, dopisů a zaznamenaných rozhovorů získaných při průzkumu SCP-2746-1. Kromě Dokumentu-2746-9 je většina z nich napsána v dialektu A-12 ("Old Angelic").

Dokumenty zde nezobrazené obsahují osobní rozhovory, záznamy o obchodech a zakázkách a literaturu. Tyto dokumenty se nacházejí ve složce Získané Dokumenty-2746-2 a k přístupu je třeba prověrky Úrovně 2/2746 nebo vyšší.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License