SCP-273
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-273

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-273 je drženo v uzavřeném prostoru 5 x 10 metrů velkém, z něhož polovina je oddělena kvůli soukromí subjektu. Všechny důležité části místnosti jsou vyrobeny z žáruvzdorných a teplo-nevodivých materiálů. Lůžko a další skromný nábytek je povolen, pokud zůstane v soukromé části prostoru. Veškerá spotřeba jídla musí být prováděna v přilehlých prostorách.

Všechny okna z pozorovací místnosti jsou vyrobeny ze žáruvzdorného skla o celkové tloušťce 1 centimetru a je mezi nimi izolační mezera. V obou místnostech jsou tepelné a infračervené senzory, které jsou nastaveny na spuštění poplachu, pokud teplota překročí 50 stupňů Celsia. V takovém případě se musí veškerý personál z prostoru ihned evakuovat.

Jídlo musí být podáváno každých 12 hodin ve formě syrového masa, nejméně 2,5 kila na jedno krmení. Jiné druhy jídla mohou být SCP-273 poskytnuty na jeho žádost, za předpokladu stálého dobrého chování. Veškeré oblečení, které je SCP-273 poskytnuto musí být v zásadě žáruvzdorné, nebo vyrobené z levné tkaniny.

SCP-273 nesmí nijak interagovat s lidmi, pokud nebylo za posledních 12 hodin krmeno alespoň 2,5 kily masa.

Ve světle incidentu 273-02, nesmí být SCP-273 poskytovány žádné alkoholické nápoje, které obsahují více jak 50% alkoholu. nebo jakékoliv jiné potencionální urychlovače hoření. Veškerý personál, který přichází do styku s SCP-273 musí být ozbrojen nesmrtícími obrannými prostředky. Smrtící zbraně nejsou povoleny.

Popis: SCP-273 připomíná ženu ve středním věku indického původu. Vzorky DNA a zdravotnické testy ukazují, že SCP-273 odpovídá normální lidské bytosti ve všech ohledech, až na jeho abnormalitu. Subjekt necítí žádnou potřebu jíst a pít, ale je toho dokonale schopen. SCP-273 obvykle projevuje ochotu dodržovat omezení Nadace, spolupracovat s ní a plnit její požadavky.

SCP-273 trpí něčím, co popisuje jako “hlad”, kvůli čemu musí být krmeno každých 12 hodin. Tento “hlad” je uspokojován dálkovým podpálením potravy. To nevytváří žádné viditelné plameny, ale místo toho je skrze něj potrava okysličována zvenku, dokud z nich není pouze hromádka jemného bílého popela. Kovy normálně nejsou pohlceny, ovšem s výjimkou zvláštních okolností (více ve Zprávě o Incidentu 273-03).

Hlad během testování ukázal, že SCP-273 dává přednost masu před jinou organickou hmotou, zvláště potom před žijícími lidskými subjekty. SCP-273 nevykazuje žádné známky vědomé kontroly během ukájení hladu a začne být rozzuřený, pokud konzumuje žijící zvířata. Na test se zaměstnancem třídy D [DATA VYMAZÁNA], SCP-273 reagovalo křikem a stáhnutím se do rohu svého osobního prostoru. Poté odmítalo toto místo opustit po dalších 12 hodin.

Dodatek 273-01: V případě smrti SCP-273, se jeho tělo stane středem velkého požáru, který má podobu sloupu přibližně metr širokého a rozšiřujícího se směrem vzhůru. Když původní plameny zmizí, tak po sobě zanechají pouze hromádku bílého popela, s korónou modrých plamínků. Oheň SCP-273 se nedá uhasit odříznutím kyslíku a nepotřebuje k hoření žádné palivo.

Po několika hodinách se tělo SCP-273 znovu pomalu zformuje z popela, při čemž pohlcuje jakékoliv materiály v okolí, včetně okolního vzduchu. V tomto stavu bylo pozorována pomalá spotřeba anorganických materiálů. Nové tělo připomíná to staré ve všech ohledech a nevykazuje žádné známky zranění, nebo nemocí. Když je nové tělo SCP-273 kompletně hotové, tak se probudí bez jakýchkoliv vzpomínek na události po jeho nedávné smrti.

Zpráva z incidentu 273-01
Datum: ██/██/████
Lokace: [DATA VYMAZÁNA]

Nadace obdržela hlášení o tenkém a rozšiřujícím se sloupu ohně, který je přibližně 70 metrů vysoký a způsobuje požáry v okolí ████████████████. Vzhledem k podobě anomálie a výdrži plamene na místo vyslala malý MTF tým.

Na místě původu plamenů byly nalezeny těla dvou bělochů; muže a ženy, u kterých bylo později prokázáno že zemřeli na popáleniny třetího stupně. Krátce nato bylo nalezeno samotné SCP-273. Nahé a pokryté popelem stálo nad kostrou jelena, která vyzařovala velké množství tepla. Kosti se při dotyku rozpadaly na popel a na zuhelnatělé kusy.

SCP-273 spolupracovalo a následovalo MTF. Následně bylo převezeno do Oblast-██ na zadržení a přezkoumání.

Částečný přepis rozhovoru s SCP-273:
Tazatel: Dr. ████.
Předmluva: SCP-273 bylo přivedeno den před tím, než mu byla ukázána jeho dočasná zadržovací místnost v Oblast-██. Záznam rozhovoru poskytla kamera, která byla postavena před Dr. ████.

SCP-273: Takže tvrdíte, že tu budu v bezpečí. Daleko od lidí.
Dr. ████: Ano, 273.
SCP-273: Děkuji. A mimochodem, jmenuji se ███████████. Můžete mi říkat tak.
Dr. ████: Dobrá. [Pauza. Je slyšet šustění papírů.] Jaká je první věc, kterou si dokážete vybavit, když jste byla mladší?
SCP-273: [dlouhá pauza, doprovázená hlubokým dýcháním] Probudila jsem se obklopená plameny a pokrytá popelem. To asi bude to první, na co si vzpomínám.
Dr. ████: Z toho co se stalo před tím, si nic jiného si nepamatujete? Jak dlouho už to je? A kolik je vám let?
SCP-273: Není slušné pokládat pouze jednu otázku najednou?
Dr. ████: Odpovězte na otázky, prosím.
SCP-273: Já- Já nevím. Už je to velice dávno. Možná [DATA VYMAZÁNA]
Dr. ████: A kolik vám je let?
SCP-273: 3█. To je vše co si pamatuji. A [pauza] myslím že jsem udělala nějakou obrovskou chybu. Možná to je právě ten důvod, proč jsem tím, čím jsem.
Dr. ████: A co jste teď?
SCP-273: Démon.

Poznámka: Předcházející zápis z jistého důvodu vynechává 3 minuty a 7 sekund před začátkem rozhovoru a všechno po poslední větě. Pro zpřístupnění původních záznamů je třeba bezpečnostní úroveň 3 a vyšší. V předcházející vypuštěné části SCP-273 přiznalo, že neúmyslně usmrtilo dvě osoby, nalezené blízko místa nálezu jeho samotného. SCP-273 také tyto oběti označilo jako své staré přátele.

Pracovníci pracující, nebo sledující SCP-273 jsou s tímto faktem seznámeni a také s obecnou prací s humanoidy. – Dr. ████

Záznam z incidentu 273-02:
Datum: ██/██/████
Lokace: Oblast-██

Agenti █████ a ██████ vstupují do prostoru SCP-273 se záměrem položit mu otázky ohledně ████████████. SCP-273 byla už dříve agentem █████ přidělena lahev Bacardi 151, na osobní účely. Už to bylo 12 hodin a 37 minut co bylo naposledy krmeno. Když agenti vstoupili, tak je SCP-273 důrazně žádalo aby odešli. Když neuposlechli, tak začalo být rozrušené a zoufale na ně začalo křičet a gestikulovat. Méně než sekundu po zajištění dveří byla láhev Bacardi zpozorována jak [DATA VYMAZÁNA].

[DATA VYMAZÁNA] způsobilo rozsáhlé poškození prostoru SCP-273 a pozorovací místnosti s plameny nevídané síly. Zaznamenaná teplota v místnosti přesahovala ████ stupňů Celsia. Se smrtí agenta █████ bude nakládáno podle standardních postupů. Agent ██████ se stále zotavuje. Popel SCP-273 byl uskladněn ve vzduchotěsném a žáruvzdorném trezoru. Poškozená místnost se opraví pro budoucí zadržení jiných SCP.

Záznam z incidentu 273-03:
Datum: ██/██/████
Lokace: Oblast-██

Bylo zjištěno, že žáruvzdorný trezor je pro zadržování SCP-273 nevhodný. Těžká koroze poškodila vnitřek a panty trezoru, což vedlo k narušení zadržení a k obnovení SCP-273 do původního stavu. V místnosti byly zanechány 3 kila syrového vepřového masa a dveře byly zajištěny. Když se SCP-273 probudilo, tak bylo dezorientované, ale maso přesně podle očekávání zkonzumovalo. Poté žádalo o návrat do jeho původního zadržovacího prostoru. Jelikož už byla místnost opravena, tak bylo tomuto požadavku vyhověno.

Dodatek 273-03-2: Od incidentu 273-02 se chováni SCP-273 drasticky změnilo. Jen zřídkakdy opouští svou soukromou část prostoru a odmítá mluvit. Pozorování skrze ███████ ukazuje, že se SCP-273 téměř nehýbe. Buď spí, nebo sedí proti zdi. Subjekt vykazuje typické známky deprese a to i přes fakt, že v minulosti takovému stavu nic nenaznačovalo. Je doporučeno bližší pozorovaní, kvůli dalším případným změnám v chování.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License